En sentral nøkkelstilling i utviklingen av Avinor Flysikring AS


Publisert
Søknadsfrist 11.03.2021

StillingstittelAnnet
TypeFast
ArbeidsgiverAvinor
LokasjonOslo
BransjeAnnet

Avinor Flysikring AS søker etter en fremoverlent og engasjert leder som ønsker å utvikle selskapet videre. Avinor Flysikring står foran et omfattende teknologiskifte de nærmeste årene og posisjonerer seg for å møte eiers krav til kostnadseffektivisering og vekst, nasjonalt og internasjonalt. 
 
Du vil få ansvar for å lede selskapets HR og HMS funksjon, utdanning og trening av operativt personell, ledere og medarbeidere og sikre at kontrakter og anskaffelser gjennomføres i tråd med gjeldende lover og regler. Du skal være en aktiv bidragsyter til Flysikrings videre strategiske utvikling og en aktiv forretningsstøtte for linjeledere og i prosjekter. Du representerer arbeidsgiver overfor fagforeninger og vernetjenesten, og overfor arbeidsgiverforeningen Spekter. Stillingen inngår i Avinor Flysikrings ledergruppe og rapporterer til administrerende direktør.
 
Avdelingen HR, Juridisk og Kompetanse består av 27 dyktige medarbeider og er organisert i tre enheter: Ressursstyring og HR, Kompetanse, Juridisk og anskaffelser, lokalisert i Oslo, samt en simulatorenhet lokalisert på Værnes.

Ansvarsområder:

Strategiansvarlig for HR og ressursstyring

 • Sikre tilgang på menneskelige ressurser med riktig kompetanse og holdninger
 • Sikre at ressursstyringsprosessen for hele FS bidrar til optimal ressursutnyttelse i drift og prosjekt.
 • Sikre at avtaleverket utvikles og tilpasses FS forretningsbehov
 • Sikre at det ytes arbeidsrettslig rådgivning i personalsaker
 • Sikre godt samarbeid med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten
 • Bidra til godt arbeidsmiljø og bygge godt omdømme
 • Bidra i samarbeid med konsernet. herunder deltakelse i konsernets HR-ledergruppe

Ansvarlig for Kompetanseutvikling

 • Nominated postholder for utdanning av flygelederelever og LTT fullmektiger, og ingeniører.
 • Ansvarlig for at utdanningstjenesten er compliant iiht. gjeldende lover og forskrifter.
 • Sikre at ansatte, ledere og organisasjon utvikles for å nå FS forretningsstrategier
 • Juridisk rådgiver
 • Sikre system for compliance med lover og regler
 • Sikre konkurransedyktige avtaler med kunder og leverandører
 • Sikre oppfølging av kontraktsporteføljen
 • Sikre at det ytes juridisk rådgivning i forretningsjuridiske, kontrakts-relaterte og luftfartsrettslige problemstillinger

Organisasjonsutvikling, HMS og ledelse 

 • Hovedansvarlig for HR prosesser i forbindelse med organisasjonsendringer.
 • Overordnet ansvarlig for HMS.
 • Budsjettansvar for enheten samt personalansvar for enhetens ledere.
 • Ansvar for koordinering med konsernets øvrige fagenheter    

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning eller tilsvarende realkompetanse
 • Ledelseserfaring og dokumenterte resultater fra store, komplekse organisasjoner
 • Lang og bred erfaring fra HR arbeid på strategisk og operativt nivå
 • Erfaring fra arbeid med forretningsstrategi, endringsledelse og lov- og avtaleverk 

Personlige egenskaper
Personlige egenskaper og egnethet vektlegges tungt i vurderingen av kandidater. Vi søker en proaktiv leder med stor gjennomføringskraft, som evner å se helhet og nå alle i organisasjonen. Du har gode samarbeids- og koordineringsevner, samtidig som du evner å bygge tillit og gode relasjoner gjennom dialog, både i formelle og uformelle settinger. Vi vektlegger svært god forhandlingskompetanse, med kjennskap til rettslige prosesser og konfliktløsning. Gode muntlige og skriftlige formidlingsevner, både på norsk og engelsk, forutsettes.
Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522 eller Berit Nygaard, tlf. 900 50 849. Alle henvendelser behandles konfidensielt inntil annet er avtalt. 

Om arbeidsgiveren

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.
Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.
Avinor bidrar hvert år til sikre og effektive flyreiser med i underkant av 55 millioner passasjerer årlig. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.
Noe over 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersielle inntekter på lufthavnene.
Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova §25.
Bli med å utvikle fremtidens luftfart!

Sektor Offentlig

Lederkategori Leder

Sted Dronning Eufemias gate 6, 0150 Oslo

Bransje Luftfart,HR, organisasjonsutvikling og rekruttering,Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon HR, personal og rekruttering,Forhandling,Ledelse

Nøkkelord

HR, Kompetanseutvikling, Juridisk, Forhandlinger

Del jobb på