Er du en driftig kulturbygger?

Publisert: Publisert:
StillingstittelKultursjef
ArbeidsgiverStange Kommune
TypeFast
LokasjonStange
BransjeOffentlig administrasjon, Underholdning, Kunst og kultur
StillingsfunksjonLedelse, Kontor og administrasjon, Utøvende kunst
Søknadsfrist08.02.2022

Stange kommune har et overordnet mål om å skape bolyst og utvikle et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn. Her skal folk kunne bo landlig eller bynært med kort vei til byens urbane tilbud. Stange er "Norges grønne lunge" og skal være et sted som gir folk pusterom, men også aktivitet og opplevelser. For å oppnå dette målet, har kommunen de siste årene satset på utvikling innen kulturområdet.

Stange kommune er i vekst og positiv utvikling. Vi tror at kulturaktiviteter vil bidra til at de som flytter til kommunen vår, vil trives og bli en del av det gode fellesskapet i lokalsamfunnet. Et godt og variert kulturtilbud er med på å skape samhold, stolthet og identitet, og er viktig for samfunnsutviklingen, folkehelsen og kommunens attraktivitet.

Stange kommune skal være en ambisiøs, synlig og relevant kulturkommune hvor vi satser på og bidrar til å utvikle nye kulturaktiviteter. Hos oss er hele kommunen en scene. Vi legger vekt på å bruke hele kommunen i alle mulige former for kulturaktiviteter, og frivilligheten blomster. Det er et mangfold og bredde i aktivitetene som blir lagt merke til. Ingeborg-dagene, Kønnbandfestivalen og Dans på stien er er bare noen eksempler. Stange kommune har lenge jobbet i tett dialog med det profesjonelle kunstfeltet og ser denne kompetansen som viktig bidragsyter til å utvikle et mangfold av kulturuttrykk i kommunen.

Gjennom Hamarregionen har vi et tett og godt samarbeid med våre nabokommuner - både innen kultur og andre deler av samfunnsutviklingen.

For å videreføre og videreutvikle det gode arbeidet som er gjort, søker vi nå etter en ny:

Kultursjef

Oppgaver og ansvar

 • Ledelse og drift av virksomhetsområdet kultur
 • Være en synlig kultursjef i regionen
 • Sørge for utvikling, teambygging og involvering
 • Videreføre høy aktivitet og kvalitet i tilbudene
 • Utarbeide og følge opp ny kulturplan
 • Ivareta og videreutvikle gode relasjoner til frivillig sektor og andre samarbeidspartnere

Kompetanse

 • Relevant utdannelse på høyskole-/universitetsnivå med vekt på kunstfag/kultur er ønskelig
 • Relevant erfaring innen området kunst, kultur, formidling, arrangementer,
 • Erfaring fra kommunal sektor er en fordel
 • Erfaring fra samhandling med mange forskjellige interessentgrupper
 • Må ha noe ledererfaring
 • En fordel med erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Åpen, tillitsskapende og involverende
 • Gode relasjonelle egenskaper
 • Teambygger og lagspiller
 • Engasjert, kreativ og utviklingsorientert
 • Må evne å se helhet og holde oversikt

Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

-------------------------------------------------------------------------

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

Kontakter

 • Kontaktperson: May-Britt Nordli
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 913 04 874
 • Kontaktperson: Tom R. Gogstad
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 951 75 241

Sted

Adresse: Storgata 45

Lignende stillinger|