Fagsjef vedlikeholdsstyring - Vil du bidra til strategisk vedlikeholdsstyring av teknisk infrastruktur i norsk luftfart?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelFagsjef vedlikeholdsstyring
ArbeidsgiverAvinor AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeBygg og anlegg, Drift og vedlikeholdstjenester, Luftfart
StillingsfunksjonLedelse, Ingeniør
Søknadsfrist23.01.2022

Avinor tilbyr en sentral og utviklende lederstilling til deg med interesse for styring og utvikling av smart og enhetlig vedlikehold av teknisk infrastruktur.

Fagsjefen er en viktig premissgiver for underliggende ansvarsområder, og ivaretar Avinors spisskompetanse innenfor fagområdet. Fagsjefen sørger for å holde selskapet oppdatert på den faglige utviklingen og videreutvikle fagområdet i Avinor med sikte på effektivisering og/eller kvalitetsheving.

Stillingen er plassert i avdeling Infrastruktur, som inngår i Divisjon Bærekraft, Konsept- og infrastrukturutvikling.

Fagsjef vedlikeholdsstyring vil arbeide i tett samhandling med – og rapportere til Avdelingsleder Infrastruktur.

Hva får du jobbe med?

Du vil få jobbe med utfordrende oppgaver i et selskap i utvikling. Her får du både anvendt og utviklet kompetanse innenfor optimalisering av prosesser og systemer for vedlikehold. Av ansvar og oppgaver som inngår i stillingen er blant annet:

 • utvikle og forvalte strategi med definerte delmål som sikrer en helhetlig plan for vedlikeholdsstyring i Avinor
 • bidra til at Avinor er oppdatert med hensyn til myndighetspålagte krav knyttet til vedlikeholdsstyring
 • etablere felles standarder og kostnadseffektive løsninger basert på Avinors kontinuerlige forbedringsmetodikk
 • sikre gode IT-systemer som skal støtte vedlikeholdsarbeidet, herunder utøve premissgiverrollen for IFS-FDV og driftsappen (p.t. Addovation)
 • delegert prosesseier innen prosessområde 4.9 Vedlikeholdsstyring.
 • være ressursperson i avdelingen Infrastruktur ved risikoanalyser, interne undersøkelser, revisjoner, prosjekter og utredninger
 • delta i nasjonale og internasjonale fagorganer
 • bidra til kompetanseheving i Avinor

Hvem ser vi etter?

Vi ser deg som kan ta en sterk pådriverrolle for fagområdet i hele Avinor. En med engasjement og motivasjon for utvikling og optimalisering av vedlikeholdsarbeid, og som skaper gode resultater i samarbeid med andre.

Vår nye fagsjef er strategisk og analytisk anlagt med evne å se helhet og relevante sammenhenger på tvers i virksomheten både faglig, organisatorisk og forretningsmessig. En selvgående og initiativrik person med en målrettet og systematisk arbeidsstil, og med god gjennomføringsevne. Du er prosessorientert med evne å drive prosessledelse, analysere hva som foregår i en prosess og forme prosesser. Du har god kjennskap til ulike typer vedlikeholdsmetodikk som RCM, TPM oa.

For å lykkes i rollen må du være relasjonell og samarbeide godt med andre, samt kunne kommunisere med folk på alle nivå i selskapet. Vi tror du som type er utadvendt, trygg og modig: en som på selvstendig initiativ knytter kontakt og oppsøker de operative miljøene og andre relevante miljøer i selskapet. En som kan formidle godt både skriftlig og muntlig, skape forståelse og sikre felles forståelse. Har evne å påvirke, gå foran og få med deg folk i endringsprosesser.

Det er ønskelig at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring kan erstatte krav til formell utdanning
 • Strukturert og selvstendig arbeidsform
 • Omgjengelig og gode samarbeidsevner
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Det er i tillegg ønskelig, men ikke et krav med god innsikt i lufthavndrift og kjennskap til Avinors lufthavner.

Hva tilbyr vi?

Bli med på å utvikle fremtidens luftfart! I Avinor vil du få faglige utfordringer og bidra i et viktig samfunnsoppdrag med å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og velferdsordninger.

Hva må du være klar over når du søker stilling i Avinor?

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. Ansatte i Avinor skal opptre som gode rollemodeller gjennom å være: Resultatskaper – Samhandler – Utvikler.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Meld interesse!

Registrer din interesse snarest, og senest innen 23. januar 2022. Vi ser frem til å lese din søknad og CV.

For nærmere informasjon ta kontakt med vår rådgiver i The Assessment Company (AC), Gro-Anett Sundstrøm Haugen på telefon 974 08 693.

Kontakter

 • Kontaktperson: Gro-Anett Haugen
 • Stillingstittel: Partner og Management Consultant
 • Telefon: +47 974 08 693

Sted

Adresse: Dronning Eufemias gate 6

Lignende stillinger|