Vil du bidra til bærekraftig luftfart gjennom strategisk porteføljearbeid?

Publisert: Publisert:
StillingstittelPorteføljeanalytiker/konserncontroller
ArbeidsgiverAvinor AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon, Luftfart, Reise og turisme
StillingsfunksjonRådgivning
Søknadsfrist24.10.2021

Porteføljestyring – Analyse - Konserncontrolling

Avinor kan tilby en spennende og utviklende stilling til deg som er analytisk interessert og motiveres av Avinors samfunnsoppdrag.

Avinor har en aktiv portefølje på ca 1000 prosjekter som til sammen har en styringsramme på ca 12 milliarder kroner. I rollen som porteføljeanalytiker og konsernkontroller vil du bidra til å forme Avinors fremtid og evne til å levere på strategiske målsetninger og samfunnsoppdrag. Du vil få jobbe tett på konsernledelsen og ut i hele organisasjonen med utfordrende og samfunnsaktuelle oppgaver i et selskap i utvikling, og anledning til å bygge nettverk innen nasjonal og internasjonal samferdsel.

Avinors prosjektportefølje varierer fra små vedlikeholdsprosjekter til store utbyggings- og teknologiprosjekter. Porteføljestyring i Avinor har som målsetning å optimalisere utnyttelsen av selskapets midler og ressurser og det krever prioritering. Strategisk porteføljestyring har ansvar for å innhente prosjektbehov og anbefale porteføljeprioriteringer til konsernledelsen. Målet er å gi bedre beslutningsunderlag og anbefalinger til sentrale beslutningstakere og konsernledelse, samt tilrettelegge for at selskapet velger de riktige prosjektene til riktig tid – og gjennomfører dem rett.

Avinor er en viktig aktør i arbeidet med å gjøre luftfarten mer bærekraftig. Sentrale pilarer for å oppnå dette er mer teknologidrevet og effektiv drift hvor kunden, klima og samfunnet vil være i fokus. Et viktig verktøy for å nå selskapet målsetninger er strategisk porteføljestyring. Mer datadrevet beslutningsunderlag vil stå sentralt som utviklingsmål for porteføljestyring og konserncontrolling.

Hva får du jobbe med?

Du vil få jobbe med utfordrende oppgaver i et selskap i utvikling. Her får du både anvendt og utviklet kompetanse innenfor portefølje og prosjektstyring, og får god erfaring med samspillet mellom et selvstendig aksjeselskap og eier i et statlig selskap. Av ansvar og oppgaver som inngår i stillingen er blant annet:

 • Prosjekt- og porteføljeanalyse:Identifisere analysebehov og utføre analyser: innhente, systematisere, analysere og kommunisere data om prosjekter og porteføljenRapportere status på porteføljenOmsette analyse til budskap om porteføljen til konsernledelsen og styret
 • Kvalitetssikre business case og investeringsanalyse
 • Sette premisser for portefølje – og prosjektstyring i konsernet
 • Systemeier. Være samarbeidspartner og kontaktpunkt mot IT brukerstøtte, systemutvikling

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har sterke analytiske ferdigheter og som motiveres av Avinors samfunnsoppdrag. En initiativtaker og pådriver som tør å utfordre, og som er kontinuerlig på søken etter forbedring. Du evner å se det store bildet og detaljene i dette og stiller de riktige spørsmålene. Vi ser helst at du motiveres av å kombinere og utvikle egne analytiske evner med en resultatorientert tilnærming.

For å lykkes i rollen og i Avinor er det viktig å kunne samarbeide godt med andre. Du må beherske team som arbeidsform og bidra til gode teamprestasjoner. Du jobber også godt selvstendig, og har et grundig, strukturert og systematisk arbeidssett. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter ligger til grunn, og du evner og trives med formidling.

Det er ønskelig at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innenfor økonomi, industriell økonomi, eller tilsvarende
 • Erfaring fra analysearbeid
 • Behersker godt verktøy som Excel, Office 365 og har kjennskap til Power BI
 • Behersker godt norsk språk skriftlig og muntlig
 • Personlige egenskaper vektlegges, jf avsnittene over

Hva tilbyr vi?

Bli med på å utvikle fremtidens luftfart! I Avinor vil du få faglige utfordringer og bidra i et viktig samfunnsoppdrag med å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og velferdsordninger.

Hva må du være klar over når du søker stilling i Avinor?

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. Ansatte i Avinor skal opptre som gode rollemodeller gjennom å være: Resultatskaper – Samhandler – Utvikler.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest, iht myndighetskrav for arbeid på lufthavn kan fremlegges og godkjennes

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Meld interesse!

Registrer din interesse snarest, og senest innen 24. oktober 2021. Vi ser frem til å lese din søknad og CV.

For nærmere informasjon ta kontakt med vår rådgiver i The Assessment Company (AC), Gro-Anett Sundstrøm Haugen på telefon 974 08 693.

Kontakter

 • Kontaktperson: Gro-Anett Haugen
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 974 08 693
 • Kontaktperson: Ida Beinnes Hoff
 • Stillingstittel: Partner / Management Consultant
 • Telefon: +47 489 59 465

Sted

Adresse: Dronning Eufemias gate 6