Har du personvernfaglig kompetanse, kommersiell teft og interesse for å jobbe med etterlevelse av personvernlovgivningen

Publisert: Publisert:
StillingstittelPersonvernansvarlig
ArbeidsgiverLyse Dialog
TypeFast
LokasjonStavanger
BransjeJuridiske tjenester, Økonomi og regnskap, Kraft og energi, Telekommunikasjon
StillingsfunksjonForretningsutvikling og strategi, Rådgivning, Jurist
Søknadsfrist31.03.2023

Lyse Dialog AS er Lyse-konsernets kundeselskap for Lyse sine kunder i Sør-Rogaland. Lyse Dialog er en del av et kommunalt heleid konsern med virksomhet innen energi, telekommunikasjon og strømnett, og selskapets historie strekker seg tilbake til etableringen av de første elektrisitetsverkene på tidlig 1900-tall. Gjennom merkevarene Altibox og Ice har Lyse etablert seg som en ledende aktør innen fiberbasert bredbånd og mobiltjenester.

Som et ledd i å understøtte konsernets strategiske peilemerker innen bærekraft, innovasjon og videreutvikling av samfunnskritisk infrastruktur søker Lyse Dialog nå en Personvernansvarlig (PVA) som skal bidra til å løfte selskapets kommersielle aktiviteter, analyseaktiviteter og markedsføringsarbeid på en måte som er personvernfaglig solid og innbyr til fortsatt tillit fra selskapets kunder.

Rollen som PVA vil jobbe tett med konsernets personvernombud, samtidig som man inngår i det personvernfaglige fellesskapet som går på tvers av konsernets selskaper. Som PVA i Lyse Dialog vil du bli gitt ansvar for å igangsette aktiviteter og prosesser. Lyse har et mål om å være mer offensive i sitt marked, og har i den forbindelse behov for at PVA tar ansvar for å tydeliggjøre retningslinjer og rutiner i grensesnittet analyse og markedsføring.

Personvernansvarlig i Lyse Dialog vil bli gitt ansvar for å etablere god samhandling med forretningen, for å sikre at personvernlovgivningens rammer for bruk av kundedata ivaretas, samtidig som man optimaliserer kommersielle aktiviteter. Hos Lyse får du muligheten til å etablere et rammeverk som er sterkt etterspurt av forretningen, og som vil bli tatt godt imot i øvrige deler av konsernet.

Hva blir dine oppgaver?

Ansvarsområdene og oppgavene som personvernansvarlig er varierte og allsidige, men kan oppsummeres som følger:

 • Ha ansvar for å etablere rutiner og prosesser for etterlevelse av personvernlovgivningen på tvers av forretningsområdene i konsernet
 • Være ansvarlig for styrende dokumenter knyttet til personvern
 • Ha ansvar for hvordan kundedata behandles og godkjenning av behandlingsaktiviteter knyttet til kunder som ligger i kundeselskapet Lyse hvor Lyse Dialog er behandlingsansvarlige.
 • Eie personvernerklæringen og øvrig personvernkommunikasjon til Lyse Dialog sine kunder
 • Eie databehandleravtalene med tydelige instrukser
 • Vurdere og dokumentere personvernaktiviteter og prosesser
 • Utvikle og vedlikeholde risikovurderinger

Hvem er du?

 • Du må ha erfaring med arbeid relatert til personopplysningsloven
 • Du må ha erfaring med å jobbe tett med forretningen, samt å jobbe med personvernfaglige vurderinger opp mot kundedata og/eller markedsføring
 • Har du erfaring med compliance/etterlevelse er dette også en stor fordel
 • Du har antagelig også høyere relevant utdanning - fortrinnsvis juridisk, personvernfaglig, eller innen markedsføring

I rollen som PVA vil du ha et ansvar for å utarbeide, etablere og sikre etterlevelse av rutiner og styrende dokumenter i Lyse-konsernet. Dette innebærer at vi ser etter deg som er en igangsetter og pådriver i prosesser, som trives med å bygge struktur og som er vant med og god til å kommunisere på tvers av fagmiljøer.

Hva får du hos Lyse?

Foruten den faglige utviklingen som ligger i muligheten til å lede an i arbeidet med å optimalisere bruk av kundedata innenfor personvernlovgivningens rammer, samt mandat til å legge tilrette for videreutvikling av forretningen i konsernet, har Lyse Dialog en rekke goder å tilby til sine ansatte. Som ansatt i Lyse-konsernet vil du blant annet få tilgang til 12 firmahytter, 23 ulike aktivitets/idrettsgrupper, lån av varebil og tilhenger, samt subsidiert trening og fellestreninger på SATS. Lyse har meget gode persons- og forsikringsordninger, tilbyr to ekstra fridager i året, samt HjemJobbHjem-ordning og gunstige elsykkel-avtaler for deg som ønsker å bruke sykkel til jobb.

Vi mener Lyse konsernet er arbeidsplassen for deg som verdsetter et sterkt tverrfaglig miljø, gode kollegaer, faglig utvikling, fart og ja, til og med litt spenning! Lyse er en del av folks hverdag. Hos oss vil du få muligheten til å jobbe hos en miljøorientert og sentral samfunnsbygger med store ambisjoner.

Kontakter

 • Kontaktperson: Lars-Erik Alstad Aas
 • Stillingstittel: Consultant
 • Telefon: +47 906 12 910
 • Kontaktperson: Christen Nybraaten
 • Stillingstittel: Manager Executive Search
 • Telefon: +47 928 13 777

Sted

Adresse: Breiflåtveien 18

Nettverk