Safety & Compliance Monitoring Manager

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelSafety & Compliance Monitoring Manager
ArbeidsgiverBristow Norway
TypeFast
LokasjonSola
BransjeLuftfart
StillingsfunksjonHMS, Kvalitetssikring, Sikkerhet
Søknadsfrist02.10.2022

Bristow Norway søker ny leder for Sikkerhet og Samsvarsovervåkning. Stillingen inngår i selskapets ledergruppe og rapporterer direkte til administrerende direktør / Accountable Manager. Samtidig er stillingen sentral for å ivareta globale sikkerhetsstandarder, og er også en del av Bristow Groups globale Safety organisasjon.

Innehaver av stillingen vil ha delegert ansvar for selskapets styrings- og kvalitetssystem (Company Safety and Compliance Monitoring function) som definert i kravene i EASA, og skal godkjennes av Luftfartstilsynet. Leder for Sikkerhet og Samsvarsovervåking er ansvarlig for utvikling, administrasjon og vedlikehold av selskapets styringssystemer, og har en fri og uavhengig rolle overfor organisasjonen.

Stillingen vil ha personalansvar for medarbeiderne i selskapets Sikkerhet og Samsvarsavdeling.

Hovedoppgaver/Ansvarsområder:

 • Ansvar for kvalitetssikring, miljø- og risikostyring i organisasjonen
 • Synliggjøre og promotere selskapets styrings- og HMS-system for organisasjonen, og motivere ledere og ansatte til å følge prosesser og instrukser
 • Sikre at revisjonsplaner for interne og eksterne revisjoner blir etablert, vedlikeholdt og utført
 • Vurdere effekten og verifisering av korrigerende og forebyggende tiltak etter revisjoner
 • Organisere og følge opp revisjoner fra kunder og myndigheter
 • Fasilitere, følge og vedlikeholde selskapets system for risikostyring
 • Følge opp iverksettelse av risikoreduserende tiltak
 • Utarbeide og presentere status rapporter til selskapets målsettinger og rammeverk (KPI’s og Safety Performance)
 • Organisere og følge opp interne granskninger
 • Presentere statistisk materiale fra internt avviksrapporteringssystem
 • Kommunikasjon med myndigheter, produsenter, andre operatører og kunder

Kvalifikasjoner:

 • Flyoperativ og/eller flyteknisk bakgrunn eller ingeniør med bakgrunn fra luftfart, med minst 5 års relevant yrkeserfaring, hvorav minst 2 år tilknyttet administrativ luftfartsvirksomhet
 • Kunnskap og forståelse om risikostyring, årsaksanalyser, granskninger, menneskelige faktorer, kvalitetssikring, internkontroll, kvalitetsrevisjoner og kvalitetsledelse
 • Utdanning og erfaring fra kvalitetsrevisjon og sikkerhetsstyring vektlegges
 • Bred kjennskap til virksomheten og god kunnskap om de aktuelle luftfartsbestemmelsene både nasjonalt og internasjonalt
 • Dersom man kun har erfaring fra et av ansvarsområdene oppfordres man til å søke

Personlige egenskaper:

 • Stor faglig og menneskelig innsikt med engasjement, samt evne til å lede, motivere og inspirere
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper i norsk og engelsk
 • Stillingen forutsetter personlig aksept og godkjennelse fra Luftfartstilsynet

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Terje Helle, tlf 992 70 023, eller Ane Turøy Runestad, tlf. 452 25 147.

Alle henvendelser til Prime behandles konfidensielt – om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Kontakter

 • Kontaktperson: Terje Helle
 • Stillingstittel: Rådgiver
 • Telefon: +47 992 70 023
 • Kontaktperson: Ane Turøy Runestad
 • Stillingstittel: Rådgiver
 • Telefon: +47 452 25 147

Sted

Adresse: Flyplassveien 260