Utløpt

Datamanager (koordinator)  Avdeling for smittevernregistre


Publisert
UtløptSøknadsfrist 09.06.2020

StillingstittelIngeniøryrker
TypeFast
ArbeidsgiverFolkehelseinstituttet
LokasjonOslo
BransjeForskning / Utvikling
Søk her

Bli kjent med Folkehelseinstituttet

Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet. Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.
Ved avdeling for smittevernregistre er det ledig en stilling som datamanager (koordinator) for MSIS laboratoriedatabasen.
Avdelingen jobber nå med utvikling av MSIS laboratoriedatabase som et første trinn mot en nasjonal laboratoriedatabase og en videre modernisering av MSIS.

Avdelingen forvalter og utvikler infeksjonsmedisinske registre og smittevernregistre med drifts- og dataansvar for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS) og Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN). Avdelingen er også dataansvarlig for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM.


Det er et bredt samarbeid mot område for helsedata og digitalisering og med andre avdelinger på området for smittevern, miljø og helse. Avdelingen samarbeider nært med andre fagmiljøer i området og brukere utenfor Folkehelseinstituttet og skal sørge for at den blir en sentral aktør for å levere grunnlagsdata for forskning og helseanalyse. 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere den faglige utviklingen av MSIS laboratoriedatabasen
 • Arbeid med innsamling, forvaltning og kvalitetssikring av laboratoriedata fra de mikrobiologiske laboratoriene
 • Utvikling av modeller og analyseverktøy for behandling av data til MSIS laboratoriedatabase
 • Deltakelse i ulike moderniserings- og utviklingsprosjekter knyttet til helseregistre
 • Sammenstille, formidle og presentere data fra smittevernregistre (brukervennlig dashboard)
 • Tilgjengeliggjøring av helseregisterdata, produksjon og formidling av helsestatistikk
 • Delta i avdelingens overordnede arbeid for å styrke, utvikle og modernisere infeksjonsmedisinske- og smittevernregistre
 • Bidra i ulike tverrfaglige forskningsprosjekter knyttet til områdets strategiske prioriteringer og i det faglige metodemiljøet på område

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå innen realfag, IT, modellering/statistikk eller annen relevant fagkombinasjon, gjerne med doktorgrad innen relevant forskningsområde
 • Erfaring med mikrobiologiske laboratoriedata innen dette området er ønskelig
 • God forståelse av systematisk arbeid med store datasett og dataanalyse
 • Interesse for analyse av data fra norske helseregistre og helseundersøkelser
 • Erfaring med moderne database- og statistikkverktøy
 • Databaser og programmeringsspråk/SQL
 • Systematisk håndtering og kobling av datasett ved bruk av f.eks STATA eller R
 • Bruk av power-pivot for dataanalyse
 • Kjennskap til regelverk for tilgang og bruk av registerdata
 • Kjennskap til epidemiologiske metoder 
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til selvstendig arbeid, initiativrik og strukturert
 • Evne til å gjennomføre og oppnå resultater med en tverrfaglig tilnærming
 • Gode samarbeidsevner vil vektlegges

Vi tilbyr

 • Folkehelseinstituttet er en organisasjon med et engasjerende samfunnsoppdrag knyttet til befolkningens helse og trivsel
 • Vi har sterke fagmiljøer og vektlegger hver enkelt medarbeiders utvikling og påvirkning på egen arbeidshverdag
 • Her vil du kunne jobbe sammen med engasjerte og kompetente ansatte som er vennlige og som hjelper hverandre
 • Stilling som Forsker/seniorrådgiver 1109/1110/1183/1364 avhengig av kvalifikasjoner og lønn etter avtale i hht. Statens regulativ
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Om arbeidsgiveren

Folkehelseinstituttets visjon er bedre helse for alle. Vi produserer, oppsummerer og kommuniserer kunnskap for folkehelsearbeidet og helse- og omsorgstjenestene. Kjerneoppgavene er beredskap, kunnskap og infrastruktur. Infrastruktur omfatter bl.a. registre, helseundersøkelser, biobanker og laboratorievirksomhet. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi er i dag om lag 980 ansatte lokalisert i Oslo og Bergen.

Folkehelseinstituttet er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne, hull i CVen, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Sektor: Offentlig

Sted: Lovisenberggata 8, 0456 Oslo

Bransje: Forskning, utdanning og vitenskap,Helse og omsorg,IT,Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon: Ingeniør, IT utvikling / Database, Koordinering

Nøkkelord: datamanger, labdatabase, dataanalyse, smittevern, helseregis

Søk her
Del jobb på