Utløpt

Leder Regional samhandling Vest/Sør


Publisert
UtløptSøknadsfrist 25.11.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverJernbanedirektoratet
LokasjonBergen
BransjeTransport / Logistikk / Lager
Søk her

Bli kjent med The Assessment Company AS

Ønsker du å bidra til utvikling av et forbedret kollektivtilbud på Sør- og Vestlandet, der toget spiller en betydelig rolle?Vil du å bidra til overføring av gods fra vei til bane? Vi søker leder for Regional Samhandling Vest og Sør.
Regionreformen som tredde i kraft 1.1.20 innebærer nye fylker og endret ansvarsfordeling mellom forvaltningsnivåene i samferdselssektoren, og et uttalt mål å samarbeide om gode fremtidsrettede kollektivtransportløsninger.
Leder for regional samhandling Vest og Sør skal bidra til å styrke og videreutvikle direktoratets arbeid med utvikling av et markedsorientert togtilbud i regionen, og bidra til at togtilbudet henger godt sammen med regionale planer og øvrig kollektivtilbud. Stillingen innebærer ansvar for å lede direktoratets samhandling med regionale myndigheter, og ha kontakt med næringsliv og interesseorganisasjoner i Vestland, Rogaland og Agder fylker.
Stillingen omfatter personalansvar for 4 godt kvalifiserte og selvstendige medarbeidere, rapporterer til Direktør Marked og samfunn, og innebærer stedlig ledelse for Jernbanedirektoratets Bergenskontor.

Ansvars- og arbeidsoppgaver:
- Lede og utvikle seksjonens arbeid med:

 • samhandling med fylkeskommuner, kommuner, regionalt næringsliv, aktuelle kollektivtransportselskaper og andre samfunnsaktører i regionen
 • inngåelse og oppfølging av byvekstavtaler i byregionene og andre aktuelle samarbeidsavtaler med regionale myndigheter

- Ansvar for at regional kompetanse benyttes i sentrale oppgaver i Jernbanedirektoratet, slik som:

 • utvikling av konkurransegrunnlag og inngåelse av trafikkavtaler med persontrafikkoperatører
 • strategi -og utredningsarbeid som grunnlag for Nasjonal Transportplan
 • inngåelse og oppfølging av avtaler med Bane NOR innenfor regionen

- Ledelse og faglig utvikling av egne medarbeidere


Vi ser etter en engasjert, tydelig og utadrettet leder med god forståelse for samfunnsplanleggerrollen, og med sterke samhandlings- og kommunikasjonsferdigheter. Rett person er strategisk, med evne å se helhet og sammenhenger i komplekse forhold, og med god gjennomføringsevne. For å lykkes i rollen må en være trygg og relasjonell, flink med folk, ha integritet og fremstå med troverdighet.
Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning
 • Ledererfaring
 • Det er en fordel med kjennskap til samferdsel og samfunnsutvikling og offentlig forvaltning
 • Personlige egenskaper vektlegges, jf avsnitt over


Vi tilbyr:

 • Gode utviklingsmuligheter og spennende oppgaver i en sektor det satses på
 • Mulighet til å bidra til en bærekraftig utvikling av samferdselssektoren i Norge
 • Et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Fleksible arbeidstidsordninger, god pensjonsordning gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Kontorsted Bergen sentrum
 • Stillingen avlønnes jf. Statens lønnsregulativ, stillingskode 1211 seksjonssjef, med et lønnsspenn i brutto årslønn fra kr 800 000 til 1100 000, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring.


Vi vil at alle som jobber i Jernbanedirektoratet skal kunne identifisere seg med våre verdier: nytenkende, åpen, modig og kompetent.
Jernbanedirektoratet er opptatt av mangfold og ønsker å være en arbeidsplass som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV’en, eller etnisk bakgrunn.
I samsvar med offentlighetsloven § 25 vil offentlig søkerliste foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å bli unntatt. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess.

Vi ønsker å raskt komme i dialog med interesserte kandidater, i god tid før søknadsfrist.
Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere hos The Assessment Company, Gro-Anett S. Haugen tlf. 974 08 693, Mattias Øvreeide tlf. 982 55 230 eller Hilde Heines Bachmann tlf. 408 51 957.
 
Vi ser frem til å motta søknad og CV innen søknadsfristen 25. november 2020.
 

Om arbeidsgiveren

Jernbanedirektoratet skal legge til rette for at aktørene i sektoren gir samfunnet nye og helhetlige løsninger for transport av passasjerer og gods.Hver dag frakter jernbanen over 200 000 passasjerer og 95 000 tonn gods og er en viktig del av infrastrukturen i samfunnet. Vår oppgave er å sørge for at jernbanesektoren drives på en mest mulig sikker, effektiv og miljøvennlig måte.Jernbanedirektoratet har også ansvaret for Norsk fagskole for lokomotivførere og ivaretar historien gjennom Norsk Jernbanemuseum.For mer informasjon se: http://www.jernbanedirektoratet.no/

Sektor Offentlig

Lederkategori Leder

Sted Nygårdsgaten 112, 5008 Bergen

Bransje Transport og logistikk, Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon Ledelse

Nøkkelord

Kollektivtrafikk, Samfunnsplanlegging, Samfunnsøkonom, Jernbane, Mobilitetsavtaler

Søk her
Del jobb på