Avdelingsleder akuttmedisinsk avdeling

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelAvdelingsleder akuttmedisinsk avdeling
ArbeidsgiverAhus
TypeFast
LokasjonLørenskog
BransjeOffentlig administrasjon, Helse og omsorg
StillingsfunksjonLedelse, Lege, Sykepleier
Søknadsfrist27.02.2022

Vil du bli leder for landets største akuttmedisinske avdeling?

Akershus universitetssykehus HF er Norges største akuttsykehus, et moderne sykehusbygg beliggende på Lørenskog og med en rekke desentraliserte funksjoner. Vi er lokal- og områdesykehus for drøye 10 % av landets befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. Som universitetssykehus er vi opptatt av å utvikle fremragende forskningsmiljøer som bidrar til å gjøre en forskjell for våre pasienter. Sykehuset ligger i landlige omgivelser, med gode rekreasjonsmuligheter og et rikelig kulturtilbud, like i nærheten av Oslo. Mer om oss på www.ahus.no

Avdelingsleder akuttmedisinsk avdeling, Ahus

Akuttmedisinsk avdeling er organisert i Medisinsk divisjon og har en stor oppgaveportefølje fordelt på tre underliggende seksjoner; Akuttmottaket, Akutt24/observasjonspost og legeseksjon.

Avdelingsleder er del av ledergruppen i Medisinsk divisjon og rapporterer til divisjonsdirektør.

Vi søker deg som er helhetstenkende og god til å samarbeide. Du er en tydelig leder, liker å arbeide strategisk og har samtidig et blikk for effektiv drift av en stor og viktig avdeling. Vi tror du blant annet kjennetegnes ved gode kommunikasjons- og gjennomføringsevner. Å sikre ivaretakelse av akuttfunksjonen er grunnleggende for all aktivitet innen lokal- og områdeansvaret. Arbeidet med å videreutvikle akuttfunksjonene dekker samhandling, gode pasientforløp, kompetanse, kvalitet og forskning.

Om avdelingen

Akuttmottaket har årlig over 40,000 pasientkontakter og er Norges største i antall kontakter. Akuttmottaket tar imot øyeblikkelig hjelp-pasienter innen fagområdene indremedisin, kirurgi, ortopedi og nevrologi, samt kritisk syke pasienter innen pediatri og gynekologi/obstetrikk.

Akutt24 er en observasjonspost med totalt 29 senger. Her innlegges pasienter som med tidlig diagnostikk og behandling kan forventes å ha behov for mindre enn 24 timers innleggelse. Akutt24 har både medisinske, kirurgiske og ortopediske pasienter. I tilknytning til seksjonen er det også en akuttpoliklinikk, hvor pasienter med problemstillinger med lavere medisinsk hastegrad får en raskere avklaring enn de ville fått i akuttmottaket.

Akuttmedisinsk avdeling er en del av sykehuset satsning på Den akutt kritisk syke pasient gjennom et eget Prosjekt Akuttmottak . Avdelingen har de siste årene utvidet med flere overlegeårsverk, og har et vaktlag bestående av åtte overleger. Det er også flere LIS ansatt i avdelingen, blant annet som en satsning på en ny spesialitet innen akutt- og mottaksmedisin. Legeseksjonen skal i 2022 tilføres en enhetsleder og to rådgiverstillinger for å gi styrket oppfølging av de indremedisinske vaktlagene. Det er også under tilsetting en ny akademisk stilling i avdelingen for å forsterke fag- og forskning.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta og utvikle tilbudet til pasienter i behov av akuttmedisinske tjenester
 • Bidra til å styrke Ahus’ sin rolle som utdanningsinstitusjon innen spesialiteten akutt- og mottaksmedisin
 • Forbedre og sikre effektiv pasientlogistikk og pasientflyt i akuttmottaket
 • Å etablere gode samhandlingsarenaer innad i sykehuset og blant aktuelle samarbeidsaktører internt og eksternt
 • Videreutvikle og lede et arbeidsmiljø som skaper lav turnover og høy faglig utvikling
 • Bidra i divisjonens ledergruppe
 • Totalansvar for avdelingens drift, med administrativ bistand fra lederstøtte
 • Bidra til godt samarbeid med divisjonens øvrige avdelinger samt andre eksterne samarbeidspartnere
 • Representere, og bidra på vegne av eget fagområde mot sykehusets øvrige tiltak og prosjekter
 • Bidra i det kliniske eller forskningsmessige arbeidet i avdelingen ved behov og hvis ønskelig

Du må ha

 • Utdannelse, minimum på bachelorgradsnivå, fortrinnsvis som lege eller sykepleier med autorisasjon som er gyldig i Norge
 • Lederutdanning og/eller erfaring fra tidligere lederroller, fortrinnsvis på seksjonsledernivå eller høyere. Kunnskap om/kjennskap til arbeid med mål- og resultatstyring og dokumentert resultatoppnåelse
 • Helsefaglig bakgrunn og kjennskap til beslektet virksomhet
 • Svært gode kommunikasjonsevner på norsk, muntlig så vel som skriftlig
 • Klinisk erfaring og god kjennskap til sykehusdrift
 • Kompetanse innen helse- og HMS lovgivning
 • Forståelse for utvikling og krav til helsehjelp innen området som skal ledes
 • Kompetanse til å videreutvikle et godt akuttmedisinsk tilbud
 • Gode IKT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Du er en tillitsskapende og profesjonell leder
 • Du trives med og har gode evner til systematisk og målrettet arbeid
 • Du er god til å kommunisere på en åpen og tydelig måte med sideordnede, underordnede og overordnede
 • Du har en gjennomføringsevne, og kan skape trygghet i at avdelingen er godt ivaretatt
 • Du har svært gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende rolle i et viktig fagmiljø ved Norges største akuttsykehus
 • Spennende lederutfordringer i samarbeid med en offensiv, fagsterk ledergruppe
 • Ledertrening og lederutvikling samt en ledelse som er tilgjengelig og motivert
 • Tilgang på gode velferdstilbud som for eksempel hytteutleie, bedriftsidrettslag, teaterbilletter og mye annet
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet og kort reisevei fra Oslo
 • Muligheter for bolig og barnehageplass i nær tilknytning til sykehusområdet
 • Stillingen er en særskilt uavhengig stilling

For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682, eller divisjonsdirektør Erik Borge Skei, tlf. 94279107. Søknad snarest og senest 14. mars.

Kontakter

 • Kontaktperson: Per Inge Hjertaker
 • Stillingstittel: Rådgiver
 • Telefon: +47 917 29 682
 • Kontaktperson: Erik Borge Skei
 • Stillingstittel: Divisjonsdirektør
 • Telefon: +47 942 79 107

Sted

Adresse: SYKEHUSVEIEN 25

Lignende stillinger|