Utløpt

HMS fagansvarlig


Publisert
UtløptSøknadsfrist 11.10.2020

StillingstittelAnnet
TypeFast
ArbeidsgiverHafslund E-co
LokasjonAskim
BransjeEnergi
Søk her

Bli kjent med Hafslund E-CO

Har DU lyst til å arbeide sammen med oss i en fremtidsrettet bransje innen fornybar energi?
Hafslund E-CO har et strategisk mål om å være ledende i vår bransje innen helse, miljø og sikkerhet. Hos oss betyr det at forebyggende og planmessig HMS ligger til grunn for all aktivitet i konsernet, og som noe hver enkelt medarbeider aktivt prioriterer hver dag. Vi skal ha null skader på liv, helse og velvære på egne og leverandørers ansatte. Vi arbeider systematisk for å styrke HMS-kulturen, har stor takhøyde og lærer av våre feil for kontinuerlig videreutvikling av selskapet. Vi ser etter deg som har lyst til å bidra med din fagkompetanse fra HMS i operative miljøer til å forbedre fremtidens energibehov.

Som HMS fagansvarlig vil du få mulighet til å påvirke fagområdet positivt, arbeide med kunnskapsrike kollegaer og med varierte arbeidsoppgaver. I Hafslund E-CO legger vi stor vekt på nytenkning, trivsel, utviklingsmuligheter og kompetansemiljøer.

Du vil være del av en enhet med fem hyggelige kollegaer, og rapportere til Leder HMS. Arbeidssted vil være Askim, Glomma kraftverksområde.

Vi ber om at du legger ved vitnemål og attester til din søknad. Før ansettelse vil vi gjennomføre en bakgrunnssjekk på aktuell kandidat.  

Arbeidsoppgaver

 • Bistå ledelsen aktivt med å videreutvikle det systematiske og forebyggende HMS-arbeidet i kraftverksområdet og i konsernet.
 • Aktivt delta i og være tett på i planlegging og risikovurdering av operative vedlikeholdsaktiviteter og prosjekter i Glomma kraftverksområde. Dette innebærer også godt samarbeid med våre leverandører.
 • Bistå med gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser.
 • Behandle og analysere rapporter etter uønskede hendelser, tilløp og forbedringsforslag.
 • Delta aktivt i å utarbeide interessante og nyttige HMS-opplæringer, fagdager, aktiviteter, instrukser og kampanjer.
 • Rapportere tall, oversikter og statistikk fra ditt ansvarsområde månedlig.
 • Gjennomføre tilsyn og kontroll med at sikkerhetskulturen videreutvikles til beste praksis.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor, eventuelt mastergrad, innen relevante fagområder. Langvarig praktisk erfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Du har gjerne minimum 5 års erfaring fra operative miljøer, eks. fornybar energi, olje/gass, bygg/anlegg el.
 • Du har erfaring med å arbeide med forebyggende sikkerhet, risikostyring og beredskap.
 • Du trives med å videreutvikle kvaliteten i et praktisk HMS styringssystem.
 • Du er en trygg og god rådgiver innen HMS for kollegaer og ledere i daglig drift og prosjekter.
 • Du liker å arbeide med at selskapets drift er i samsvar med gjeldende lover og regelverk.

Personlige egenskaper

 • Du kan identifisere deg med våre kjerneverdier åpen, ansvarlig og nyskapende.
 • Du er gjennomført analytisk, strukturert og identifiserer nye løsninger.
 • Du tar initiativ til aktiviteter og bidrar til kontinuerlig forbedring av arbeidsprosesser.
 • Du er beslutningsdyktig og har høy gjennomføringsevne.
 • Du trives med både å arbeide selvstendig og i tett samarbeid med dine kollegaer. 

Vi tilbyr

 • Varierte og givende arbeidsoppgaver i et høyt kompetent fagmiljø.
 • Sosialt og godt arbeidsmiljø og fleksible arbeidstidsordninger.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Meget gode utviklingsmuligheter i selskapet og i konsernet

Om arbeidsgiveren

Hafslund E-CO er et av Norges største og mest tradisjonsrike kraftkonsern med røtter tilbake til 1892. Hver dag går mer enn 400 ansatte på jobb for å realisere visjonen om en fornybar og fullelektrisk fremtid. Hafslund E-CO eier vannkraftverk i Aurland, Hallingdal, Innlandet og Østfold, og drifter en produksjon på nærmere 21 TWh. Det er nok strøm til å kunne forsyne over halvparten av Norges befolkning med ren, fornybar vannkraft.

Hafslund E-CO kontrollerer 50 prosent av aksjene i Eidsiva Energi, og eier dermed halvparten av Norges største nettselskap, med om lag 900 000 kunder, i tillegg til virksomheter som driver med bredbånd, strømsalg og fjernvarme.


Gjennom forretningsområdet Ny Energi, jobber Hafslund E-CO med innovasjon og forretningsutvikling for å sette fart på elektrifiseringen av Norge. Ny Energi gjør investeringer i banebrytende teknologi, har spennende interne prosjekter og aktivt eierskap i start-ups som ligger lengst fremme på sine felt. Hafslund E-CO har en klar vekststrategi for årene som kommer. Konsernet har kontorer flere steder i landet. Hovedkontoret ligger på Skøyen i Oslo.

Sektor Privat

Lederkategori Fagleder

Sted Kykkelsrudveien 100, 1815 Askim

Bransje Kraft og energi

Stillingsfunksjon Koordinering,Rådgivning,HMS

Søk her
Del jobb på