Seksjonsleder for modellering og bioinformatikk

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelSeksjonsleder for modellering og bioinformatikk
ArbeidsgiverFolkehelseinstituttet FHI
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeForskning, utdanning og vitenskap, Helse og omsorg
StillingsfunksjonAnnet
Søknadsfrist15.05.2022

Til avdeling for metodeutvikling og analyse søkes en seksjonsleder som liker å jobbe i et spennende, tverrfaglig forskningsmiljø i rask utvikling.

Avdelingen er et nasjonalt kompetansemiljø for datadrevne metoder og tilnærminger innen infeksjonsepidemiologi, mikrobiell genomikk, vaksineepidemiologi og infeksjonsimmunologi. Avdelingen har en sentral rolle i område for smittevern og leverer metode- og forskningsstøtte til områdets avdelinger i tillegg til å drive egne forskningsprosjekter. Vi samarbeider også med fagmiljøer både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom pandemien har avdelingen vokst mye og teller nå 60-70 medarbeidere og har en ny organisering med fire faglige seksjoner (modellering og bioinformatikk, infrastruktur/automatisert overvåking, immunologi, vaksineepidemiologi og befolkningsstudier) som erstatter to tidligere seksjoner.

Seksjon for modellering og bioinformatikk består av rundt 20-25 medarbeidere med arbeidsområder innen infeksjonsmodellering, within-host modellering, bioinformatikk, statistikk og helseøkonomi. Seksjonen er sterkt involvert i Folkehelseinstituttets håndtering av covid-19 pandemien. Stillingen gir mulighet for å bidra til utvikling av seksjonen i en spennende periode hvor behov for analytisk kapasitet og metodeutvikling øker. Ny laboratorieteknologi med helgenomsekvensering av bakterier og virus, etablering av nasjonal laboratoriedatabase, raskere og bedre tilgang til registerdata, samt økt datafangst fra for eksempel mobiltelefoner gir en unik mulighet for bedre kunnskapsgrunnlag for overvåkning, beredskap og effekt av intervensjoner.

Som seksjonsleder vil du rapportere til avdelingsdirektør. Seksjonslederne utgjør sammen med avdelingsdirektør en samlet ledergruppe for avdelingen, som utfører den faglige og strategiske ledelse av avdelingen og seksjonen. Du får personalansvar for seksjonens medarbeidere, og vil inngå i den daglige ledelse og drift av avdelingen. Det er stor tematisk spredning i avdelingens aktiviteter og prosjekter, og avdelingens medarbeidere inngår i ulike samarbeidsrelasjoner innen avdelingen, området og instituttet. Fordi avdelingens oppgaver løses i faglige nettverk, er det behov for samhandling og fleksibilitet på ledelsesnivå.

Vi søker en person med forskningsbakgrunn, gjerne med erfaring i forskning på tvers av datavitenskapelige fagområder (matematikk, statistikk, fysikk, informatikk, bioinformatikk eller liknende), og med en dyp interesse i metodologiske anvendelser for å takle folkehelseutfordringer i den virkelige verden.

Arbeidsoppgaver

 • Personal- og administrativt ansvar for seksjonen
 • Bidra til å omsette instituttets og utvikle avdelingens og seksjonens strategi i handlingsplaner, mål og resultater
 • Styrke seksjonens forskningsprofil gjennom faglig utvikling av medarbeidere og strategisk oppbygging av kompetanse
 • Initiere og medvirke i tverrgående aktiviteter og utvikling av metodeforskning i området
 • Motivere til forskning av høy internasjonal kvalitet
 • Initiere og stimulere til søknader om eksterne forskningsmidler
 • Arbeide aktivt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø gjennom åpenhet og god og tett dialog med medarbeidere

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad innen relevant fagfelt er ønskelig
 • Erfaring med ledelse/forskningsledelse er ønskelig
 • Forskningserfaring innen seksjonens fagområder vil vektlegges
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide med kolleger og ledere på tvers av faggrupper og avdelinger
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Engasjement for både administrativ, strategisk og faglig ledelse
 • Evne til å motivere, inspirere, lytte og prioritere
 • Evne til å samle og utvikle medarbeidere
 • Evne til å skape et stabilt og bekreftende arbeidsmiljø
 • Takler godt perioder med høyt arbeidspress
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et aktivt og sterkt fagmiljø
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger
 • Stilling som seksjonsleder og lønn etter avtale innenfor statens lønnsregulativ
 • God pensjonsordning, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse

Kontakter

 • Kontaktperson: Birgitte Freiesleben de Blasio
 • Stillingstittel: Avdelingsdirektør
 • Telefon: +47 476 79 077

Sted

Adresse: Lovisenberggata 8

Lignende stillinger|