Vil du lede og utvikle innlandets største taxiselskap?


Publisert
Søknadsfrist 01.12.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverTaxi øst
LokasjonInnlandet
BransjeTransport / Logistikk / Lager

Bli kjent med The Assessment Company AS

Vi søker en markedsorientert person med gode leder- og kommunikasjonsferdigheter
Daglig leder i Taxi Øst ivaretar strategisk og operativ drift av selskapet, med hovedansvar for at selskapet tar en sterk posisjon i en ny markeds- og konkurransesituasjon. Det blir en viktig oppgave å stake ut retning, men like viktig å få alle med på den endringsreisen dette medfører. Det ligger til ansvaret å forme både stillingen og organisasjonen, slik at den best mulig støtter opp under valgte strategier og mål for selskapet. Det omfatter også å videreutvikle en god arbeidsplass der ansatte og taxieiere trives og utvikles, og hvor de opplever tilhørighet og fellesskap til en organisasjon de er stolt av. Daglig leder rapporterer til styret i Taxi Øst.    
For å lykkes må en være sterkt motivert for lederrollen, og ha solide lederegenskaper og kommunikasjonsferdigheter. Rett person er en tydelig leder som evner å ta beslutninger, men som samtidig er opptatt av samarbeid og har en relasjonell, lyttende, jovial og jordnær stil. Lederen må være god på å tilpasse seg og kunne snakke godt med personer på ulike nivåer med ulik bakgrunn og ha interesse for og like utstrakt kontakt med både eksisterende og potensielle kunder. Det blir viktig å ha evne til å motivere ansatte og eiere og skape engasjement for endring, implementering og til å skape et godt arbeidsmiljø. Endringer som følge av ny markedssituasjon og selskapsfusjon vil fort kunne ta 3-5 år, så lederen må være tålmodig og klok i prioritering av endringsaktiviteter, samtidig som trykket på gjennomføring og framdrift holdes oppe.  


Ønskede kvalifikasjoner:

  • Relevant utdanning
  • Ledererfaring, samt erfaring fra å lede endringsprosesser
  • Erfaring fra markeds- og forretningsutvikling
  • Erfaring fra offentlige anbudsprosesser er en stor fordel
  • God muntlig og skriftlig framstillingsevne


Vi tilbyr

  • Konkurransedyktig lønn
  • God pensjonsordning og forsikringsordninger
  • En spennende lederstilling i en endret bransje med mange muligheter


Stillingen har arbeidssted på Kjonerud i Stange. Reisevirksomhet må påregnes, men primært dagsreiser.


Er dette noe for deg? Vi ønsker å raskt komme i dialog med interesserte kandidater.
Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere hos The Assessment Company, Hege Langfeldt tlf. 959 31 434 eller Gro-Anett S. Haugen tlf. 974 08 693.
 
Vi ser frem til å motta søknad og CV innen søknadsfristen 1. desember 2020.
 

Om arbeidsgiveren

Taxi Øst blir innlandets største taxiforetak og ett av de større taxiselskapene i Norge. To solide selskaper, Taxi Hedmark (TH) og Taxi Oppland (TO), skal fusjoneres. Hovedmålsettingen med fusjonen er å etablere en felles profesjonell organisasjon i ett selskap, med eierskap til et helhetlig konsept, der hensikten er å gå fra å være en tjenesteleverandør til å bli en markedsaktør. Fra 1. november 2020 ble taxireformen innført, med endrede rammebetingelser og en ny konkurransesituasjon for hele næringen. Taxi Øst skal møte den nye konkurransesituasjonen med en slagkraftig, markedsorientert og dynamisk organisasjon, og skal dekke behovet for taxi i alle Innlandets kommuner. Selskapets administrative senter ligger på Kjonerud i Stange. Her jobber 30 personer i hel- og deltidsstillinger, med kompetanse på økonomi/HR, fakturering og oppgjør, IT og taksametersystem, anbudsstøtte og kundeservice, i tillegg til daglig leder. Selskapene TH og TO har i dag ca. 250 taxieiere på ulike lokalsentraler, en bilpark på 500 biler og mellom 600-700 ansatte. Selskapene har solid egenkapital og omsetter for om lag 500 millioner kroner.

Sektor Privat

Sted Løvstadvegen 7, 2312 Ottestad

Bransje Transport og logistikk, Markedsanalyse, Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon Ledelse

Nøkkelord

Forretningsutvikling, Relasjonsbygging, Markedsutvikling, Ledelse, Endringsarbeid

Del jobb på