Fagspesialist til Governance

Publisert: Publisert:
StillingstittelFagspesialist til Governance
ArbeidsgiverHandelsbanken Norge Anti hvitvask
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeBank / Finans / Forsikring
StillingsfunksjonKonsulent, Jurist, Revisjon og kontroll
Søknadsfrist15.08.2022

Bli kjent med Handelsbanken

Handelsbankens sentrale avdeling for forebygging av økonomisk kriminalitet søker to medarbeidere til den nyopprettede Governance-gruppen. I samarbeid med kontorene utgjør avdelingen førstelinjeforsvaret for å forebygge og avdekke at banken ikke benyttes som ledd i hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Avdelingen har det overordnede ansvaret for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering for samtlige enheter av Handelsbanken som driver virksomhet i Norge. Avdelingen består av områdene risiko og analyse, svindel, KYC, transaksjonsmonitorering, og governance.  

Governance-gruppen forvalter avdelingens prosesser for intern styring og kontroll som ligger i skjæringspunktet mellom risiko, kontroll og strategi. Gruppen har ansvar for intern- og  ekstern rapportering, instruksjoner på tvers av avdelingen, koordinering av internkontroll i førstelinjen, oppfølging av handlingsplan og target operating modell, at kravene til personvern er ivaretatt i avdelingens prosesser og rammeverk for forebygging av bestikkelser og korrupsjon internt i banken. Utover løpende governance oppgaver vil en vesentlig del av arbeidet være knyttet til utvikling av bankens prosesser og systemer, prosjektledelse og deltakelse i prosjekter på tvers av banken. Stillingene innebærer utvikling av gruppen og dens oppgaver og du vil være med å forme hvordan vi jobber med governance innen forebygging av økonomisk kriminalitet

Eksempler på oppgaver:

 • Utvikling av interne styringsverktøy, modeller og dashbords for bruk i oppfølging og rapportering
 • Bidra til å kartlegge og formidle virksomhetens behov og krav til videreutvikling av systemstøtte innen anti-hvitvasking og bekjempelse av økonomisk kriminalitet
 • Delta i bankens prosjekter for utvikling av systemer, prosesser og organisering
 • Oppfølging av prosjekter og oppgaver på tvers av avdelingen
 • Koordinering og oppfølging av internkontroll
 • Gapsanalyser og implementering av endringer
 • Utarbeidelse av presentasjoner og beslutningsnotater
 • Opplæring

Kompetansekrav:

 • Relevant utdannelse (f.eks. økonomi, statsvitenskap og jus) med gode resultater
 • Interesse for forebygging av økonomisk kriminalitet
 • 2-5 års erfaring med relevante arbeidsoppgaver innenfor prosjektledelse, controlling eller rapportering
 • Interesse for effektivisering og strukturering av prosesser
 • Analytiske egenskaper og gjerne erfaring med bruk av rapporteringsverktøy
 • God forståelse for systemløsninger
 • Gjerne erfaring med gapsanalyser og kontrollmetodikk
 • Initiativrik, pragmatisk og med god gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Strukturert med evne til å håndtere flere prosjekter og oppgaver samtidig
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi søker deg som har interesse for intern styring og kontroll, liker å jobbe prosjektbasert og ønsker å være med på å bygge opp governance-funksjonen og videreutvikle bankens arbeid innenfor forebygging av økonomisk kriminalitet. Du har en strukturert arbeidsform, evne til å jobbe selvstendig, drive prosesser fremover og håndtere flere ulike oppgaver samtidig. Videre er det viktig at du er løsningsorientert, har evne til å veie ulike hensyn opp mot hverandre og se mulige forenklinger og forbedringer.

Forebygging av økonomisk kriminalitet er et område i sterk vekst og byr på store utviklingsmuligheter. Stillingene innebærer utstrakt kontakt mot andre interne avdelinger i banken, herunder systemutvikling og juridisk. Dette gir en god mulighet til å få et bredt kontaktnett med bankens ulike spesialistmiljøer, mot Handelsbanken i Sverige og andre land.

Vi ønsker at du legger ved CV, søknad og gjerne vitnemål fra høyere utdanning.

For ytterligere informasjon kan du kontakte Karoline Mero, Gruppeleder Governance, på mobil nr 408 54 168.

Sektor: Privat
Antall stillinger: 2
Sted: Tjuvholmen Allè 11, 0113 Oslo
Bransje: Bank, finans og forsikring
Stillingsfunksjon: Konsulent, Jurist, Revisjon og kontroll

Lignende stillinger|