Utløpt

Bli med oss på å gjøre det umulige mulig


Publisert
UtløptSøknadsfrist 27.09.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverTinn Kommune
LokasjonVestfold og Telemark
BransjeOffentlige tjenester / Forvaltning
Søk her

Bli kjent med - Skagerak Consulting AS

Tinn kommune søker kommunedirektør

I Tinn kommune råder fortsatt ånden fra pionertiden. Viljen til å tenke nytt og skape endringer lever i beste velgående. Det var her et industrieventyr som endret verden, ble skapt. Tinn er en kraftkommune i dobbelt forstand. Det er ikke uten grunn at kommunens visjon er "Vi gjør det umulige mulig".
Nå søker vi en ny kommunedirektør som kan føre denne arven videre og lede kommunen og dens innbyggere inn i framtiden. Som kommunedirektør vil du ha det overordnede administrative ansvaret i Tinn kommune. Med deg i arbeidet vil du få både dyktige ansatte og engasjerte politikere. Tinn er en kraftkommune, men hos oss som i alle andre kommuner, står vi foran store endringer. Omstilling, nytenkning og innovasjon vil derfor være viktige stikkord for de kommende årene.
Som kommunedirektør er det derfor viktig at du evner å få til omstilling samtidig som du er både en tydelig og samlende leder. Du må klare å etablere god samhandling både internt og eksternt. Videre vil gode faglige vurderinger, solid og faktabasert saksbehandling og videreutvikling av kommunens kompetanse i bredden være viktig for å lykkes i stillingen. God og trygg økonomistyring likeså. Kreativitet, løsningsorientering og fokus på smarte, effektive og digitale løsninger vil også være viktig. 

Sentrale oppgaver:

 • Ledelse/kommunikasjon/samhandling både internt i administrasjonen, i forhold til de tillitsvalgte og på politisk nivå
 • God økonomistyring
 • Lede/gjennomføre løpende utvikling slik at kommunens driftsnivå hele tiden er tilpasset til de økonomiske rammer. Ha fokus på gode og effektive tjenester til kommunens innbyggere
 • Sørge for at saker til politisk behandling blir godt utredet, belyst og konsekvens-utredet og at politiske vedtak blir gjennomført
 • Ha forståelse for og oversikt over kommunens næringsliv og med dette arbeide aktivt for å tilrettelegge for god samfunns- og næringsutvikling
 • Bygge godt omdømme og gode relasjoner overfor omgivelsene, herunder godt og nært samarbeid med nabokommunene
 • Bidra til at det etableres gode prosesser, prosedyrer og kontrollrutiner i organisasjonen
 • Ha det overordnede personalansvaret for kommunens ansatte


Bakgrunn/ erfaring:

 • Relevant utdannelse på høgskole- eller universitetsnivå
 • God økonomisk forståelse og tilstrekkelig kompetanse til å ha ansvaret for den overordnede økonomistyringen
 • Ledererfaring fra større kompleks organisasjon i privat eller offentlig sektor
 • God kjennskap til og helst erfaring fra kommunal organisasjon eller offentlig forvaltning
 • Erfaring fra å arbeide i forhold til politiske prosesser
 • Erfaring med ledelse av prosesser innen effektivisering/endring/utvikling med gode resultater
 • Erfaring fra arbeid med og overfor tillitsvalgte
 • Erfaring med relasjonsbygging og mediekontakt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne


Lederstil/personlige relasjoner:

 • Være en god og samlende leder og rollemodell
 • Trygg, tydelig, modig, troverdig og synlig som leder både internt og eksternt
 • Strukturert og metodisk og med god strategisk forståelse
 • Engasjert, motiverende og en som skaper engasjement
 • Kontaktskapende, åpen og god på relasjoner
 • Løsningsorientert, handlekraftig og ha evne å styrke til å gjennomføre det som er satt i gang
 • Gode samarbeidsevner; lyttende og involverende, men må også kunne opptre selvstendig med integritet, og kunne ta avgjørelser

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig dersom det skulle være ønske om det.
For nærmere kontakt om stillingen kontakt gjerne ordfører Steinar Bergsland, tlf 404 02 513, eller vår rådgiver Jan S. Storstein, tlf. 950 09 444. Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 18.06.2020


-------------------------------------------------------------------------

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Om arbeidsgiveren

Tinn kommune har i underkant av 6000 innbyggere og ligger øverst i Telemark med Hardangervidda som nærmeste nabo og med byen Rjukan som kommunesenter.
Kommunen har et variert næringsliv, et godt utdannings tilbud og vi kan by på et allsidig tilbud innenfor kulturliv, idrett og friluftsliv.
Reiselivet i kommunen er i sterk utvikling med en rekke enestående attraksjoner. Rjukan er på UNESCOs verdensarvliste for sin arkitektur og godt bevarte industrihistorie. Tinn skal være en framtidsrettet kommune og vi ønsker å prioritere tiltak som videreutvikler kommunens service.
Tinn kommune har et meget godt tjenestetilbud som vi ønsker å videreføre og styrke.

Søk her
Del jobb på