Har du lyst til å lede en av Norges mest komplekse organisasjonsutviklingsprosesser?


Publisert
Søknadsfrist 08.11.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverSykehuset innlandet
LokasjonInnlandet
BransjeHelse / Sosial

Sykehuset Innlandet etablerer høsten 2020 et organisasjonsutviklingsprogram. Overordnet mål med programmet er å utvikle Sykehuset Innlandet i tråd med målsetningene som er lagt til grunn for det fremtidige målbildet. Programdirektøren har det overordnede ansvaret for å lede programmet (se ingressen), fram mot realisering. Oppgavene er flerfaglige og innebærer tett samarbeid med helseforetakets divisjoner, stabsområder og sentrale samarbeidspartnere. Programdirektør rapporterer til administrerende direktør og inngår i foretakets ledergruppe.

Programdirektør
Sykehuset Innlandet
Vi søker en strategisk, relasjonell og resultatorientert programdirektør, som ønsker en sentral rolle i videreutviklingen av Sykehuset Innlandet og veien mot det fremtidige målbildet. Du identifiserer deg med våre verdier og motiveres av en kompleks lederrolle. Som person er du trygg, inkluderende og omgjengelig, du har en høy integritet og skaper tillit til dine omgivelser.
Du lykkes med å få med deg organisasjonen i å nå de oppsatte målene. Du er åpen og lyttende, og formidler ditt budskap på en tydelig og forståelig måte.
I møte med ulike interesser både faglig og politisk, vil du være en nøkkelperson i å synliggjøre målbildet, gjennom å forstå interessentene og skape forståelse for viktige endringer og langsiktige gevinster.

De mest sentrale arbeidsoppgavene vil være

 • Designe og etablere den samlede programorganisasjonen
 • Ledelse og styring av programmet og alle tilhørende prosjekter, innenfor de faglige og økonomiske rammer som er fastlagt av programeier
 • Fastlegge og følge gevinster gjennom hele programmet i samråd med programeier
 • Planlegge, koordinere og styre programmets samlede fremdrift på tvers av alle prosjekter i programmet, herunder sikre at de enkelte leveransene understøtter programmets visjon og mål
 • Utarbeide programplan inkludert risikoanalyse og kommunikasjonsplan
 • Sikre god gjennomføring av organisasjonsutviklings- og endringsprosesser
 • Interessenthåndtering og kommunikasjon vedrørende programmet som helhet
 • Rapportering til programeier og styringsgruppen


Bakgrunn/erfaring

 • Solid ledererfaring fra store og komplekse endringsprosesser innenfor private eller offentlige foretak eller forvaltning, og kan vise til gode resultater
 • Erfaring med å lede høykompetente medarbeidere
 • God forståelse for politiske prosesser og erfaring fra mediekontakt og/eller kommunikasjon med interessenter
 • Kompetanse innenfor prosjektmetodikk
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt


Utdannelse

 • Høyere utdannelse
 • Lederutdannelse


Vi tilbyr

 • En særdeles spennende stilling og viktig rolle for Innlandet
 • Samarbeid med dyktige fagfolk
 • Hovedarbeidssted: Innlandet / Brumunddal


For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 404 03 553, administrerende direktør Sykehuset Innlandet, Alice Beathe Andersgaard, tlf. 481 86 062 eller HR direktør Sykehuset Innlandet, Cecilie Dobloug Nyland, tlf. 402 02 739.

Vi ser frem til å høre fra deg!


Frist for å søke stillingen er 08.11.2020

Sykehuset Innlandet HF er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jf. offentleglova § 25.

Om arbeidsgiveren

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.
Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok i 2019 Målbilde for videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF. Dette innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus, i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner.
Organisasjonsutviklingsarbeidet er stort og komplekst. Sykehuset Innlandet etablerer høsten 2020 et program for å kunne koordinere, styre og følge opp implementeringen av prosjekter og aktiviteter i videreutviklingen av organisasjonen på kort og lang sikt samt i tråd med det framtidige målbildet. Organisasjonsutviklingsprogrammet vil pågå parallelt med prosessen knyttet til bygging av Mjøssykehuset. Den prosessen eies og styres av Helse Sør-Øst RHF. Overordnet mål med organisasjonsutviklingsprogrammet i Sykehuset Innlandet, er å utvikle organisasjonen i tråd med målsetningene som er lagt til grunn for det framtidige målbildet.

Sektor Offentlig

Lederkategori Direktør

Sted Furnesvegen 26, 2382 Brumunddal

Bransje Helse og omsorg,Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon Ledelse,Prosjektledelse

Nøkkelord

Toppledelse, Programledelse, Helseledelse, Prosjektledelse, Helse

Del jobb på