Ny toppleder for Follo Brannvesen IKS

Publisert: Publisert:
StillingstittelBrannsjef
ArbeidsgiverFollo Brannvesen IKS
TypeFast
LokasjonSki
BransjeOffentlig administrasjon, Forsvar og militær, Politi og sikkerhet
StillingsfunksjonLedelse, Sikkerhet, Politi

Follo Brannvesen IKS har 144 medarbeidere organisert i fire avdelinger (forebyggende, operativ, salg/marked og stab/støtte) stasjonert fem steder. Brannsjef og administrative funksjoner holder til i Ski.

Vi søker nå:

Brannsjef

Vi søker en leder som videreutvikler, omstiller og bygger fremtidens brann- og redningsaktør i våre fem kommuner. Vi vektlegger innbyggernes opplevelse av trygghet i hverdagen. Kombinert med bevisst og systematisk arbeid for myndighetsberedskap og krav til samhandling etter samvirkeprinsippet fordrer rollen som brannsjef både kunnskap om og forståelse for samfunnsmandatet.

Brannsjefens ansvar og oppgaver

 • Brannsjefen har ansvaret for å sikre at brann- og redningsvesenets plikter og oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter oppfylles.
 • Daglig ledelse, utvikling av organisasjonen, strategisk orientering og planlegging tilhører ansvarsområdet.
 • Virksomhetsplanlegging og økonomistyring er en viktig funksjon.
 • Som daglig leder i det interkommunale selskapet skal brannsjefen sørge for en god dialog med eierkommunene, tilrettelegge for representantskapets møter og sekretariat for styret.
 • Medarbeidere i forskjelligartet tjeneste, mange i turnus og stasjonert forskjellige steder forutsetter brannsjefens oppmerksomhet med tanke på kommunikasjon, arbeidsmiljølovens bestemmelser og tett samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Ønsket bakgrunn/erfaring

(jfr. Brann- og redningsforskriften § 45):

 • Utdanning med eksamen fra høgskole eller universitet på masternivå eller; - kvalifikasjoner som leder av brann- og redningsvesen i kommune eller ansvarsområde med inntil 50 000 innbyggere, og minst fem års erfaring som leder av brann- og redningsvesen.
 • Som leder av brann- og redningsvesen skal man ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og kurs i overordnet vaktberedskap og innsatsledelse*
 • Solid ledererfaring fra offentlig eller privat virksomhet med etterprøvbare resultater er nødvendig.
 • Vi etterspør god økonomiforståelse, evne til å sette seg inn i forutsetningene for brannvesenets finansiering, kunnskap om økonomiplanlegging og -styring.
 • Intern kommunikasjon og samhandling anses vesentlig; vi ønsker derfor erfaring fra samspill i komplekse organisasjoner.

*Etter tilsetting man må innen 2 år påregne å gjennomføre pålagt opplæring/kurs ved Norges Brannskole dersom man ikke har gjennomført dette tidligere.

Lederstil, egenskaper og ferdigheter

 • Vi er ute etter rett person. Derfor vil din tolkning av lederrollen og den lederadferden du kan vise til, veie tungt i vurderingen. Evnen til å synliggjøre strategiene, formidle forutsetningene for å oppfylle krav og forventninger og ikke minst stå i prosessen for utvikling av tjenestene anses å være sentralt.
 • Vår kommende brannsjef kjennetegnes av tydelighet, en åpen og kommuniserende form og evne til å bruke medarbeidernes kompetanse og egenskaper i omstilling og fremtidsrettet satsning.
 • Språkkunnskaper som kreves er norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Digital kompetanse på avansert brukernivå forutsettes.

Vi tilbyr

 • En utfordrende og samfunnsviktig lederposisjon som stiller store krav, er eksponert og gir en meningsfylt hverdag.
 • Stor frihet til å bruke kompetanse og egne ferdigheter i samhandling med motiverte, dyktige medarbeidere, - også til å forme en organisasjon i utvikling.
 • Konkurransedyktige betingelser og pensjonsordning i KLP.

Om prosessen

I henhold til offentlighetsloven §25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en offentlig søkerliste. Det er mulig å søke om unntatt offentlighet. Dersom vilkårene ikke er tilstede, vil søker bli forhåndsvarslet om dette. Vi vil gjennomføre bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Alle henvendelser til Skagerak Consultings rådgivere før søknadsfristen behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver. FBV ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet. Politiattest må kunne fremlegges på forespørsel for aktuelle kandidater.

Interessert i denne spennende muligheten i Follo Brannvesen?

Vi oppfordrer til å ta kontakt så snart som mulig med vår rådgiver Kjetil D. Larsen i Skagerak Consulting for en nærmere prat om denne muligheten. Se kontaktopplysninger i annonsen.

Søknadsfrist: Snarest og senest 10/4-2023.

Kontakter

 • Kontaktperson: Kjetil Dunn Larsen
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 959 68 688
 • Kontaktperson: Hans-Petter Christensen
 • Stillingstittel: Styreleder
 • Telefon: +47 971 74 799

Sted

Adresse: Teglveien 18B

Nettverk