Kan du styre en stor og sammensatt etat?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelAvdelingsdirektør virksomhetsstyring
ArbeidsgiverBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi

Hva får du jobbe med hos oss?

Har du lyst til å videreutvikle styringen i en stor, kompleks og landsomfattende virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag?

Bufdir og Bufetat har som mål å styrke barn, unge og familier, og vi har blant annet ansvar for det statlige barnevernet og familievernet. I tillegg er vi fagdirektoratet for likestilling og ikke-diskriminering. Vi er bygd opp med fem regioner (Bufetat) som styres gjennom direktoratet (Bufdir), og vi rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (BFD). Alt i alt er vi om lag 6000 ansatte i hele etaten.

I Bufdir jobber vi hele tiden med å gjøre tjenestene, organisasjonen og styringen bedre. Vi vil blant annet sikre at strategien og det vi gjør i praksis, henger sammen, og at oppgavene våre blir gjennomført på en god og helhetlig måte. Til å gjennomføre dette arbeidet trenger vi en analytisk, strategisk og faglig sterk og uredd leder som kan bruke både hjerte og hjerne for å bidra til gode oppvekstvilkår for barn, ungdom og familiene deres. Du må kunne se helheten i alt vi gjør i Bufdir og Bufetat, og du får utfordringer på både operativt og strategisk nivå.

Overordnet skal du sørge for at styring i alle linjer fungerer godt slik at Bufdir og Bufetats regioner leverer best mulig tjenester til barn, unge og familier. Du får en viktig rolle å tilrettelegge styringsdialogen med Barne- og likestillingsdepartementet. Sentrale oppgaver framover blir å videreutvikle styringsmodellen og styringsprosessene våre, sikre at ledelsen får relevant styringsinformasjon, at vi gjør risikoanalyser og har et godt system for å følge opp om vi følger opp standardene vi har satt oss og når målene våre.

Avdeling for virksomhetsstyring, som du vil lede, har rundt 10 medarbeidere med bred faglig bakgrunn og lang erfaring. Avdelingen er en del av divisjon organisasjon, og du vil være en del av ledergruppen i divisjonen. Selv om din avdeling har ansvar for styringen, vil de andre divisjonene i Bufdir være faglige premissgivere for styringen. Avdelingen vil derfor samarbeide tett med både de andre divisjonene og direktøren i Bufdir. Det vil også være omfattende dialog med alle regionene, inkludert regiondirektørene og styringsmiljøene rundt dem.

Hva slags bakgrunn har du?

Du må ha relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå i tillegg til relevant erfaring fra etatsstyring og mål- og resultatstyring. Har du kunnskap om ulike styringsformer, vil det være en fordel.

Vi er et komplekst direktorat som skal sikre at tjenestene ute i etaten gjennomføres på en god måte. Vi utformer også en rekke virksomhetskritiske prosesser. For å nå målene for god virksomhetsstyring og utvikle avdelingen er det helt sentralt at du forstår rollen din godt. Det er derfor en fordel at du har forvaltningskompetanse og ledererfaring fra relevante områder. Denne erfaringen kan du ha fått i et departement, direktorat eller en større kommune, men du kan også ha erfaring fra fagområdet innen consulting.

Siden vi er i stadig endring, er det viktig at du har erfaring med utviklings- og utredningsarbeid. Du må også kunne formulere deg svært godt og presist både skriftlig og muntlig – det er viktig for forankring og dialog både overfor lederne våre og departementet.

Hva slags person ser vi etter?

Vi ser etter deg som viser faglig trygghet, og er beslutningsdyktig, ambisiøs og resultatorientert. Du mestrer å stå i krevende diskusjoner og prosesser og manøvrerer deg smidig selv om det stormer rundt deg. Det er avgjørende at du er god til å bygge relasjoner og samarbeide med andre. Du prioriterer godt, og selv om du håndterer stort arbeidspress, forstår du at du må delegere og gi ansvar. Du er en støttende leder som gir tillit, og som står stødig på de beslutningene som er tatt.

I tillegg ønsker vi ledere som vil være ledere og som er opptatt av å utvikle eget lederskap.

Hva får du hos oss?

Har du lest helt hit, er jobben forhåpentligvis interessant for deg. Siden vi er et direktorat, kan vi ikke tilby deg firmabil og fete bonuser. Derimot får du være med på å løfte oss slik at vi kan gi barn, unge og familier et enda bedre tilbud, og det mener vi har en stor verdi i seg selv. Men du får selvsagt også lønn! Nøyaktig hvor mye du får i året avhenger av kvalifikasjonene dine, men den vil ligge mellom 890 000 - 1 050 000 kr. Er du spesielt godt kvalifisert til stillingen, kan vi vurdere å gi deg noe høyere lønn enn dette. Du vil få stillingskoden avdelingsdirektør.

I tillegg får du alle godene ved å være ansatt i staten, det vil blant annet si medlemskap i Statens pensjonskasse, noe som innebærer en god tjenestepensjonsordning samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. Du får også mulighet til å trene i arbeidstiden.

Les dette før du søker!

Når vi skal vurdere søkerne i første omgang, er vi mer opptatt av hvor godt du fyller de formelle kvalifikasjonskravene enn hvor flink du er til å skrive en jobbsøknad. Derfor er det ekstra viktig at du beskriver hva du har gjort, hva du har oppnådd og andre ting du synes er relevante i fritekstfeltet når du fyller ut CV-en slik at vi får et så godt bilde av deg og kvalifikasjonene dine som mulig. Det betyr også at du ikke skal skrive eller legge ved et søknadsbrev.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse oppgavene våre enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Du kan be om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må i så fall begrunnes. Vi kontakter deg dersom ønsket ditt ikke tas til følge.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Trygve Rastad, Amrop Delphi, tlf. 996 09 086. Divisjonsdirektør organisasjon, Jan Kato Fremstad, tlf. 971 71 957 kan evt. kontaktes for ytterligere informasjon.

Kontakter

  • Kontaktperson: Trygve Rastad
  • Stillingstittel: Konsulent, Amrop Delphi
  • Telefon: +47 996 09 086
  • Kontaktperson: Jan Kato Fremstad
  • Stillingstittel: Divisjonsdirektør organisasjon, Bufdir
  • Telefon: +47 971 71 957

Sted

Adresse: Fredrik Selmers vei 3