Leder for kommunikasjon og bærekraft - Cermaq


Publisert
Søknadsfrist 13.12.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverCermaq
LokasjonOslo
BransjeFiskeri og oppdrett

Cermaq er et av verdens ledende sjømatselskaper, med en fremtidsrettet strategi for bærekraftig vekst. De naturlige vilkårene for vår virksomhet påvirkes miljøutfordringer og særlig av klimaendringene. Cermaq er derfor spesielt engasjert i arbeidet mot FNs bærekraftsmål som en del av selskapets strategi. Vi er samtidig stolte av at akvakultur fremheves som en av løsningene på klimautfordringene, blant annet av Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi.

Nå ser vi etter en ny direktør for kommunikasjon og bærekraft som kan bidra til å løfte og synliggjøre selskapet. Du får en nøkkelrolle både i Norge og internasjonalt.

Vi ønsker en strategisk leder med omfattende erfaring fra næringslivet og utpregede evner til å utvikle relasjoner og nettverk. Vår nye direktør skal jobbe nært med konsernsjefen og selskapets toppledelse. Du må kunne vise til forretningsmessig teft og mestre å manøvrere i utfordrende omgivelser.

Rolle og ansvar:

 • Rapporterer til konsernsjefen (CEO), tett samarbeide med konsernledelsen og andre ledende medarbeidere innen fagområdet.
 • Utvikle kommunikasjonsstrategi og budskapsplattform, basert på forretningsmessige mål. For Cermaq henger kommunikasjon og bærekraft tett sammen.
 • Ansvar for ekstern og intern kommunikasjon i konsernet, med eget team i Norge og nært samarbeide med våre operasjonelle selskaper.
 • Utvikle systematisk dialog og relasjoner med interessenter og myndigheter
 • Talsperson i mediene når behov, i samarbeide med CEO og toppledelsen.
 • Utvikle plattform og merkevare ved strategisk bruk av digitale kanaler.

Kompetanse og kvalifikasjoner:

 • Omfattende tilsvarende erfaring på høyt nivå, med dokumenterte svært gode resultater.
 • Næringslivsbakgrunn innen kommunikasjon. Gjerne fra tilsvarende næring.
 • Forretningsmessig forståelse og internasjonal erfaring.
 • Sterk strategisk kompetanse og evne til gjennomføring.
 • Gode lederegenskaper, evne til å bygge team og drive resultater.
 • Høyere relevant utdanning, gjerne på masternivå.

Din personlige profil:

 • Lett for å bygge nettverk og manøvrere i komplekst terreng
 • Fleksibel og med sterke samarbeidsevner
 • Analytiske egenskaper, utpreget rolleforståelse og god vurderingsevne
 • En leder som inspirerer og blir lyttet til

Rekrutteringsselskapet Headvisor bistår Cermaq i prosessen.

Spørsmål kan rettes til våre rådgivere, Bente E. Engesland 911 59 952 og Per Inge Hjertaker 917 29 682.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor vår oppdragsgiver i den innledende fasen. Søknad med CV sendes snarest.

Sektor: Privat
Lederkategori: Leder
Sted: Dronning Eufemias Gate 16, 0191 Oslo
Bransje: Fiskeri og oppdrett, Matvareproduksjon og -industri
Stillingsfunksjon: Ledelse, Forretningsutvikling og strategi, PR og informasjon
Nøkkelord: Kommunikasjon, Bærekraft, Strategisk, Analytisk, Gjennomføringssterk

Del jobb på