Senior rådgiver utbetaling


Publisert
Søknadsfrist 14.03.2021

StillingstittelKonsulent / Rådgivning
TypeFast
ArbeidsgiverBankenes Sikringsfond
LokasjonOslo
BransjeBank / Finans / Forsikring

Bankenes sikringsfond skal bidra til å sikre finansiell stabilitet og tillit til det norske banksystemet. Det gjør vi ved å yte støtte for å sikre bankens fortsatte drift, eller stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank må settes under offentlig administrasjon. 
Vi skal nå styrke organisasjonen med en senior rådgiver til avdeling for analyse og kriseberedskap. Du vil inngå i utbetalingsteamet som har ansvaret for å sikre beredskapsplanlegging og krisehåndtering i situasjoner hvor bankenes drift er truet. Du vil ha tett kontakt med bankene gjennom arbeid med risikovurderinger og analyse av bankene og du vil få en bred kontaktflate hos andre sentrale tilsynsorgan, nasjonalt og internasjonalt. 


Ansvarsområder

 • Delta i Utbetalingsteamets daglige arbeid og ved en eventuell bankkrise
 • Risikovurdering og analyse av norske banker basert på kvartalsvis regnskapsrapportering
 • Delta på besøk av utvalgte mindre/mellomstore banker og utarbeide rapporter
 • Bidra til utarbeidelse av veiledninger og sjekklister knyttet til innskuddsregelverket ved behov
 • Forberede og delta på beredskapsøvelser
 • Delta på konferanser og/eller arbeidsgrupper i regi av EFDI (europeisk sikringsfondsinstitutt), IADI (internasjonalt sikringsfondsinstitutt) og EBA (det europeiske banktilsynet)
 • Delta i møter med offentlige myndigheter 
 • Være med Utbetalingsteamet og presentere sikringsfondets utbetalingsverktøy i møter og konferanser i inn- og utlandet
 • Besvare henvendelser fra publikum og banker vedr. innskuddsgarantiens dekningsområde m.m.
 • Holde seg oppdatert på nye regulatoriske endringer og ved behov bistå ved utarbeidelse av høringsuttalelser m.m.
 • Gjennomføre prosjekter som prosjektleder eller prosjektdeltaker i tråd med den årlige tiltaksplanen

Stillingen vil innebære deltakelse i internasjonale fora i regi av European Banking Authority (EBA), European Forum of Deposit Insurers (EFDI) og International Association of Deposit Insurers (IADI). Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kvalifikasjoner

 • Statsautorisert revisor (fortrinnsvis) eller Master i finans/økonomi
 • Minimum 3 til 5 års erfaring fra revisjon av banker eller som konsulent på området bank/finans
 • Opparbeidet god erfaring på IFRS (spesielt IFRS 9 og IFRS 7)


Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Analytisk
 • Strukturert
 • Kvalitetsbevisst og prosjektorientert – leverer på avtalte mål med rett kvalitet til rett tid
 • Høy integritet
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter– både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk


Vi tilbyr

 • En sentral rolle hos en viktig samfunnsaktør
 • En arbeidsgiver som verdsetter og legger til rette for faglig utvikling
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen. 
 • Muligheten til å jobbe bredt
 • Stort ansvar og mulighet til å påvirke og utvikle egen stilling
 • Et miljø med engasjerte og kompetente kollegaer
 • Deltagelse på konferanser i inn- og utlandet – både som deltager og foredragsholder
 • Samarbeide med nasjonale aktører innen finansiell stabilitet og utenlandske aktører som andre lands sikringsfond og internasjonale organisasjoner
 • Hyggelige lokaler i Oslo sentrum


Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit, Per Gauslaa, mob: 977 75 649, Tove Gartland, mob: 958 99 755 eller Rebekka Myrtveit, mob: 934 23 761 for mer informasjon om stillingen.
Vi vil vurdere kandidater fortløpende og oppfordrer derfor interesserte om raskt å ta kontakt / registrere søknad og CV.
Søknadsfrist snarest og senest innen 14.03.2021
 

Alle henvendelser behandles konfidensielt innen søknadsfristens utløp, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 

Om arbeidsgiveren

Bankenes sikringsfonds mandat og virksomhet er definert av lov om Bankenes sikringsfond og finansforetaksloven. Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank skal Bankenes sikringsfond bidra til å opprettholde finansiell stabilitet i Norge.Bankenes sikringsfond administrerer og forvalter den norske innskuddsgarantiordningen og har som hovedformål å garantere for innskuddene i medlemsbankene. Den viktigste oppgaven er til enhver tid å være i beredskap for å kunne håndtere situasjoner der en eller flere medlemsbanker får problemer med å innfri sine forpliktelser. Sikringsfondet kan bidra med alternative tiltak for å sikre medlemmers fortsatte drift, eller vil stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank avvikles under offentlig administrasjon.

SektorOffentlig

StedDronning Mauds gate 10, 0250 Oslo

Bransje Bank, finans og forsikring,Økonomi og regnskap

Stillingsfunksjon Rådgivning,Revisjon og kontroll

Nøkkelord

Kriseberedskap, Revisjon, Regnskap, Risikovurdering, Risikoanalyse

Del jobb på