Divisjonsdirektør administrasjon

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelDivisjonsdirektør
ArbeidsgiverUtdanningsdirektoratet
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist04.10.2021

Vi søker en strategisk, utviklingsorientert og engasjert administrasjonsdirektør med relevant ledererfaring. Som leder skaper du resultater gjennom andre, ivaretar og utvikler egne ledere og medarbeidere, og støtter opp under mestring og kunnskapsdeling. Divisjonsdirektøren inngår i Utdanningsdirektoratets toppledergruppe og bidrar til utvikling og samordning av direktoratets samlede virksomhet.

Divisjon for administrasjon er en av fem divisjoner i Utdanningsdirektoratet. Divisjonen har det overordnede ansvaret for direktoratets administrasjonsfaglige arbeid. Divisjonen skal bidra til en organisering som understøtter direktoratets faglige ambisjoner og evne til å levere på vårt viktige samfunnsoppdrag.

Som divisjonsdirektør for administrasjonen vil du ha faglig og strategisk ansvar for administrasjonens portefølje, og jobbe i tett samarbeid med direktoratets ledere og toppledelse. Du vil få i oppdrag å videreutvikle en veldreven administrasjon i tråd med direktoratets mål og behov. Stillingen vil ha et betydelig fokus på strategisk virksomhetsstyring. Som divisjonsdirektør vil du også være en viktig bidragsyter i moderniseringen av direktoratets organisasjon og arbeidsprosesser, og direktoratet som en attraktiv arbeidsgiver.

Divisjon for administrasjon består av fire avdelinger, IKT drift, Økonomi, HR, og Arkiv og dokumentasjon, og har totalt i underkant av 60 medarbeidere. Samlet har avdelingene det overordnede ansvaret for direktoratets interne IT-systemer, budsjett- og økonomistyring, virksomhetsstyring, sikkerhet og beredskap, HR, organisasjonsutvikling og personalforvaltning, arkiv og fellestjenester, herunder, eiendomsforvaltning.

Stillingen rapporterer til Utdanningsdirektoratets direktør.

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknadsportalen. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle administrasjonen
 • personalansvar for divisjonens avdelingsdirektører
 • forvalte og utvikle direktoratets støttefunksjoner
 • sørge for effektiv og profesjonell drift av direktoratet
 • lede samhandlingen med tjenestemannsorganisasjonene bidra til utviklingen av hele virksomheten som del av toppledergruppen

Kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på mastergradsnivå
 • dokumentert ledererfaring
 • relevant erfaring innen divisjonens fagområder
 • god system- og rolleforståelse
 • erfaring fra offentlig forvaltning er en fordel
 • kjennskap til barnehage- og skolesektoren er en fordel
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne

Personlige egenskaper

 • analytisk med strategisk forståelse
 • strukturert og med god gjennomføringsevne
 • utviklingsorientert
 • gode samarbeidsferdigheter
 • god på å bygge tillit og skape gode relasjoner
 • personlig egnet

Vi tilbyr

 • fast stilling som direktør (kode 1062), p.t kr 1.100.000– 1.192.900 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum

Kontakter

 • Kontaktperson: Hege Nilssen
 • Stillingstittel: Direktør
 • Telefon: +47 986 96 904
 • Kontaktperson: Randi Flugstad
 • Stillingstittel: Partner, Amrop Delphi
 • Telefon: +47 905 84 138

Sted

Adresse: Schweigaards gate 15b