Vil du være med å videreutvikle Sykehuset i Vestfold?


Publisert
Søknadsfrist 08.11.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverSykehuset i Vestfold
LokasjonTønsberg
BransjeHelse / Sosial

Spesialrådgiver HR, Leder- og organisasjonsutvikling Sykehuset i Vestfold søker en dedikert og erfaren rådgiver med hovedarbeidsområde leder- og organisasjonsutvikling.
Sykehuset i Vestfold står overfor store og spennende endrings- og utviklingsprosesser de kommende årene. Det skal utvikles nye konsepter innenfor lederutvikling, organisasjonsutvikling, omstilling og kontinuerlig forbedring, og det skal gjennomføres omfattende programmer.

Arbeidsoppgaver
Stillingen skal ha som hovedarbeidsfelt å bidra til utvikling og gjennomføring av ulike tiltak knyttet til utvikling av organisasjon, ledere, konsepter og prosesser fremover. De konkrete arbeidsoppgavene vil variere over tid avhengig av organisasjonens behov.

Kvalifikasjoner
Det søkes etter en trygg og kompetent rådgiver som får vesentlige oppgaver i dette arbeidet. Søkeren bør ha kompetanse og erfaring i ledelses- og lederutvikling, være vant til å lede og gjennomføre prosesser og kan stå for opplæring og veiledning av ledere. Gode resultater fra tilsvarende arbeid vil bli vektlagt. Det er en fordel å ha erfaring som leder. Det forutsettes at søkeren har høyere utdannelse, alternativt kan relevant erfaring kompensere.

Personlige egenskaper
Det søkes etter en person som har faglig integritet, er ansvarsbevisst, har god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. I tillegg ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, være løsningsorientert, samt beherske norsk språk muntlig og skriftlig godt.

Vi tilbyr
Den rette person vil få sentrale oppgaver i videreutvikling av både ledere, medarbeidere og organisasjonen som helhet.
Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale.
Interesserte kan ta uforpliktende og konfidensiell kontakt med vår rådgiver i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 40403553, eventuelt med HR direktør ved Sykehuset i Vestfold, Bente Krauss, tlf. 90019842.

Vi ser frem til å motta din søknad og CV.
Søknad til stillingen gjøres senest 8.11.2020
 

Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.
SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.
Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.
Les mer om oss på www.siv.no

Sektor Offentlig

Sted Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3116 Tønsberg

Bransje Helse og omsorg,HR, organisasjonsutvikling og rekruttering,Organisasjoner

Stillingsfunksjon Ledelse,Rådgivning,HR, personal og rekruttering

Del jobb på