Rådgiver/ seniorrådgiver - etatsstyring

Publisert: Publisert:
StillingstittelRådgiver/ seniorrådgiver - etatsstyring
ArbeidsgiverNorad
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonRådgivning
Søknadsfrist25.09.2022

Norad skal sikre at norske bistandsmidler blir brukt så effektivt som mulig for å oppnå prioriterte mål i utviklingspolitikken og FNs bærekraftsmål. Norad forvaltet i 2021 i overkant av 20 mrd. kroner av det norske bistandsbudsjettet. Det er ønskelig å styrke arbeidet med etatsstyringen mot Utenriksdepartementet (UD). Vi søker deg som har faglig tyngde, pågangsmot og evne til å underbygge Norads virksomhetsstyring. Stillingen ligger i seksjon for styring og økonomi i avdeling for virksomhetsstyring.

Avdeling for virksomhetsstyring i Norad er en avdeling med tre seksjoner. Avdelingen bidrar til at Norad skal levere på sin strategi og overordnede mål, og vil ha ansvar for å videreutvikle virksomhetsstyringen og budsjett- og økonomioppfølgingen av tilskuddsmidler og driftsmidler. Avdelingen har også ansvar for å videreutvikle forvaltningssystemer, IKT tjenester og for digitaliseringen i Norad. 


Arbeidsoppgaver

 • Være Norads sentrale kontaktpunkt i styringsdialogen med UD
 • Bistå i viktige utviklingsoppgaver i styringsrelasjonen til departementet, herunder videreutvikling av mål- og resultatstyring samt risikostyring mv.
 • Koordinere, forberede og følge opp etatsstyringsmøter
 • Koordinere arbeidet med tildelingsbrev og rapporteringer
 • Ivareta oppgaver i grenseflaten mellom etatsstyring og Norads interne virksomhetsstyring
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fortrinnsvis på mastergradsnivå. Relevant arbeidserfaring kan veie opp for krav om utdanning.
 • Erfaring med etatsstyring i et departement/direktorat tillegges vekt
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på både norsk og engelsk
 • God kunnskap om statlig regelverk innenfor budsjett- og økonomiforvaltning


Personlige egenskaper

 • Evne til å utvikle og drive oppgaver fremover – på egenhånd og sammen med andre
 • Evne til å se helhet, og ha interesse for kontinuerlig å utvikle egne oppgaveområder
 • Strukturert og analytisk, med god planleggings- og gjennomføringsevne
 • God formidlingsevne
 • Omgjengelig med gode samarbeidsevner
 • Personlig integritet og etisk bevissthet


Vi tilbyr

 • Utfordrende, selvstendige og stimulerende oppgaver
 • Meget godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • IA - bedrift
 • Moderne og flott kantine + velutstyrt treningsrom

Tilsettingen er fast og lønnes enten som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnsspenn 51-70 (kr 478 300 - 661 400), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver, i lønnsspenn 60 - 80 (kr 553 500 - 839 900). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.
Norad mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene. 

Spørsmål om stillingen

Geir Åge Andreassen - Underdirektør
Telefon: 930 40 475

Kjell Arne Klingen - Seniorrådgiver

Sektor: Offentlig
Sted: Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon
Stillingsfunksjon: Rådgivning