Forretningsutvikling i Norsk Tipping søker ny leder!


Publisert

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverNorsk tipping
LokasjonHamar
BransjeIT / Telekommunikasjon / Internett

Bli kjent med Norsk Tipping AS

Enheten har fagansvaret for innovasjon og forretningsutvikling i selskapet, og består per i dag av et titalls medarbeidere. Alle medarbeiderne jobber til daglig som lagledere eller sentrale bidragsytere i tverrfaglige team, og til sammen utgjør disse teamene selskapets leveransestrøm for innovasjon.  

Som leder for forretningsutvikling inngår du i avdelingens ledergruppe og rapporterer til avdelingsdirektør.  

Jobben 

 • Lede enhetens kompetente medarbeidere og legger til rette for at de kan utvikle seg personlig og profesjonelt 
 • Strategisk ansvar for forretningsutvikling i et selskap i kontinuerlig endring. 
 • Tett samarbeid med Leveranseleder Innovasjon  
 • Forvalte avtaler med relevante leverandører og samarbeidspartnere på innovasjonsområdet

Vi ønsker at du 

 • har relevant høyere utdanning på masternivå
 • har erfaring med personalansvar og/eller fra å lede team 
 • har relevant metodekunnskap og praktisk erfaring med innovasjonsarbeid 
 • kan vise til gode resultater 
 • er åpen, innovativ og nysgjerrig  
 • liker å jobbe i team fordi du vet du lærer mye av andre 
 • evner å håndtere kompleksitet og levere forenkling 
 • er en god rollemodell for en verdibasert ledelsesfilosofi 

Har du spørsmål om stillingen kan du gjerne kontakte direktør Innovasjon og utvikling Per K. Mengshoel (982 19?330) eller rådgiver HR Anne Merethe Kleven (416 38?383) 

Søknader blir behandlet fortløpende.

Søknadsfrist: 14. oktober. 

Sektor Offentlig

Sted Måsåbekkvegen 20, 2316 Hamar

Bransje IT,Økonomi og regnskap, Markedsanalyse

Stillingsfunksjon Ledelse, Forretningsutvikling og strategi, Økonomi og regnskap / Samfunnsøkonomi

Nøkkelord

Hamar, innovasjon, strategi, ledelse, smidig

Del jobb på