Er du vår nye dyktige Kommunalsjef?


Publisert
Søknadsfrist 09.08.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverHOLMESTRAND KOMMUNE
LokasjonVestfold og Telemark
BransjeAdministrasjon / Kontor / Personal

Bli kjent med - Skagerak Consulting AS

Holmestrand kommune er nå i en ekspansiv periode med viktige utviklingsprosjekter og store investeringer knyttet til bl.a. sentrumsutvikling, utbygging av skoler og boliger.
Vi søker nå en engasjert Kommunalsjef for programområdet teknisk, som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens muligheter og utfordringer på området.
Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, mestringsorientert ledelse og samarbeid for å nå våre mål.
Teknisk har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling og tjenesteformidling. Kommunen har et godt tjenestetilbud og en kompetent og velfungerende organisasjon.
Den nye kommunalsjefen vil få en sentral rolle i å bidra til videreutviklingen av Holmestrand kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør.
Kommunalsjefområdet består i dag av fem virksomheter med totalt ca. 170 ansatte: Vei, park og havn -Vann og avløp -Byggherre og eiendomsdrift -Plan, bygg og landbruk -Renhold og service.
Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe.

Stillingens hovedansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for drift og tjenesteutvikling av egne virksomhetsområder
 • Delta i den strategiske ledelsen av Holmestrand kommune
 • Lede styringsgrupper
 • Prosjekteier for flere store og spennende prosjekter
 • Sørge for at pågående prosjekter blir gjennomført etter økonomi- og strategiplan
 • Budsjett og økonomikontroll
 • Sørge for god samhandling med eksterne aktører
 • Forberede saker til politisk behandling 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant ledererfaring, gjerne fra tilsvarende rolle i en offentlig virksomhet
 • Utdanning på masternivå relevant for fagområdet. Kandidater uten master vil bli vurdert dersom de har annen relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå og særskilt relevant erfaring.
 • Erfaring fra klima, samfunns- og byutvikling
 • God innsikt i kommunal forvaltning
 • Meget god forståelse for politiske prosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering
 • Erfaring med prosjektledelse
 • Kunnskap om digitaliseringsprosesser innen feltet

Personlige egenskaper:
Vi ser etter en trygg, tydelig og robust leder som arbeider strukturert og tenker helhetlig.
Vår nye leder er innovasjons- og utviklingsorientert, har god relasjonskompetanse og er en lagspiller med godt humør.
Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft, har evnen og viljen til et godt samarbeid på tvers i organisasjonen og med tillitsvalgte, er samfunnsorientert og utadvendt med forståelse for nødvendigheten av samhandling og åpenhet, samt at du trives med, og mestrer kontakt med publikum, media og politikere. 
Vi vil legge stor vekt på dine lederegenskaper og kommunikasjonsevner. God økonomiforståelse og overblikk samt dine evner til å håndtere både strategiske og operative utfordringer vil være en styrke for å lykkes i stillingen.

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaver
 • Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde
 • Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om utvikling av kommunen
 • En sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og ledere
 • Lønn etter avtale

Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover. 
Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.
Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.
Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven.
Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden.
Dersom anmodningen ikke tas tilfølge vil søkeren varsles om dette.
For mer informasjon om stillingen kontakt Skagerak Consulting v/ Øyvind Drangsland, tlf: 91832891 eller Cathrine Svendsen tlf: 9260660. Evt. Holmestrand Kommune ved Kommunaldirektør Hans Erik Utne tlf: 46444771.
 

Om arbeidsgiveren

Holmestrand er porten til Vestfold, med ca. 24 000 innbyggere og ca. 2000
ansatte. Holmestrand kommune består av Hof, Sande, den urbane landsBY
og Holmestrand, byen under fjellet . Kulturminnet Eidsfoss ligger også i
Holmestrand kommune. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott
natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen
og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Nettverk Facebook LinkedIn

Sektor Offentlig

Sted Rådhusgaten 11, 3080 Holmestrand

Bransje Bygg og anlegg,Eiendom,Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon Ledelse,Ingeniør / Samferdselsteknikk og arealplanlegging,Prosjektledelse

Del jobb på