Utløpt

Økonomisjef/CFO


Publisert
UtløptSøknadsfrist 15.06.2020

StillingstittelØkonomi / Finans / Regnskap
TypeFast
ArbeidsgiverGrep
LokasjonSkien / Porsgrunn
BransjeBank / Finans / Forsikring
Søk her

Bli kjent med Badenoch + Clark

Grep Grenland søker etter en erfaren og resultatorientert Økonomisjef/CFO

Stillingen som CFO krever at du skal sikre at selskapet til enhver tid har god økonomisk styring og bidra til måloppnåelse, samt operativt ivareta  selskapets økonomiske og lovmssige forpliktelser med hovedansvaret for økonomifunksjonen. CFO vil være sentral i alle selskapets strategiske og økonomiske prosesser, herunder regnskap, budsjettering og prognoser. Du vil også tilrettelegge for revisjon. 

 Som CFO blir du ansvarlig for å utvikle en effektiv økonomistyring som gir god innsikt og beslutningsstøtte i forretningsdriften, både operasjonelt og på overordnet nivå.

Arbeidsoppgaver

Vår ny CFO/økonomisjef skal støtte daglig leder i strategiske beslutninger og i dialogen med styret og andre interessenter som myndigheter og NAV. Du vil ha en sentral rolle i utforming og implementering av virksomhetens strategi, hovedansvaret for økonomi- og virksomhetsstyring samt Grep Grenlands regnskapsområde, anskaffelser og avtaleoppfølging med mer. Det kan også innebære arbeid med kompetanse- og organisasjonsutvikling.  Videre skal du ivareta Grep Grenland sine lovmessige forpliktelser og påse at lover og forskrifter til enhver tid blir ivaretatt.

Om deg 

Du har høyere økonomisk utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kombinert med utdanning på bachelornivå kan kompensere for krav om mastergrad. Du har relevant ledererfaring, og solid erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring. Du har god erfaring med strategiarbeid innenfor relevante ansvarsområder og god innsikt i lovverk generelt og regelverk for offentlige anskaffelser. Har du erfaring med organisasjonsutvikling vil dette være en fordel.
Som leder har du gode samarbeidsevner og gjennomføringskraft med en klar og tydelig kommunikasjonsform. Det er ønskelig at du har god innsikt i kommunal forvaltning og forståelse for politiske prosesser, samt god forståelse av samfunnsutviklingen og evne til å se hvilken betydning det har for virksomheten.

Vi tilbyr 

En sentral stilling som gir deg mulighet til å gjøre en forskjell i et viktig samfunnsoppdrag.  Du vil få varierte arbeidsoppgaver og et mangfoldig miljø. Fleksibel arbeidstidsordning. Gode pensjons- og forsikringsordninger. Konkurransedyktige betingelser inkludert en ekstra ferieuke.

 
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Alle søkere vil bli forhåndsvarslet om offentlighetsgjøring.

For ytterligere informasjon om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Badenoch & Clark ved Wenche Kristiansen tlf. 922 83 756 eller Daglig leder i Grep Grenland Julia Lindland  tlf. 951 43 909

  

Om arbeidsgiveren

GREP Grenland AS er en arbeidsinkluderings- og attføringsbedrift som er eid av de fire grenlandskommunene Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble. GREP tilbyr muligheter for mennesker på vei mot, eller tilbake til utdanning og arbeid, samt tilbyr et bredt spekter av varer og tjenester fra egen produksjon.
Gjennom samfunnsoppgaven som arbeidsinkluderingsbedrift skal GREP sørge for tilrettelegging og inkludering i arbeidslivet for alle.
Hovedoppgavene til GREP er formidling av jobbsøkere til arbeidsmarkedet i samarbeid med NAV og gi gode varige tilrettelagte arbeidsplasser i de mange interne produksjonsenhetene innen industri, service, mat&ernæring, design&håndverk, IKT&grafisk&digitalisering, samt to barnehager.

Med over 200 ansatte i varig tilrettelagt arbeid, cirka 200 ordinært ansatte og mange hundre personer i ulike arbeidsmarkedstiltak i samarbeid med NAV, er GREP Grenland en stor aktør på arbeidsinkluderingsfeltet. Oppdraget er gitt og utføres i nært samarbeid med NAV og over seks hundre bedrifter i Grenland. Bredden og mangfoldet, både i mennesker, lokasjoner og virksomheter står helt sentralt i at GREP Grenland kan gi alle muligheten til å yte sitt beste.
For mer informasjon se: https://grepgrenland.no/

Sektor: Offentlig

Lederkategori: Leder

Sted: Porselensvegen 32, 3920 Porsgrunn

Bransje: Annet,Bank, finans og forsikring,Industri og produksjon,Offentlig administrasjon,Økonomi og regnskap

Stillingsfunksjon: Ledelse,Økonomi og regnskap / Regnskap,Økonomi og regnskap / Revisjon

Nøkkelord: Økonomi,, virksomhetsstyring,, strategi,, ledelse

Søk her
Del jobb på