Utløpt

Er du Fiven sin nye finance manager?


Publisert
UtløptSøknadsfrist 17.09.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverFiven Norge
LokasjonAgder
BransjeIndustri / Produksjon
Søk her

Økonomiansvar for et selskap av betydelig størrelse og stor grad av internasjonal eksponering.

Til toppledelsen i Fiven Norge, søker vi en forretningsorientert og handlekraftig leder med fokus på operasjonell økonomistyring. Rollen innebærer overordnet økonomiansvar for den største virksomheten i Fiven Group, samt utvikling og ledelse av selskapets økonomiteam. I tillegg til prosessforbedring og kontinuerlig funksjonsutvikling, forventes det økt fokus på digitalisering og datadrevne beslutningsprosesser.

Vi tilbyr en synlig lederstilling hos en verdensledende bransjeaktør. Fiven Norge leverer råvarer til en rekke bransjer, og selskapets produkter og kompetanse høster stor internasjonal anerkjennelse. Du gis varierte lederutfordringer hos et veletablert selskap med lange industrielle tradisjoner. Vår Finance Manager rapporterer til General Manager og tar del i finansfunksjonenes internasjonale lederteam. Fiven Norge er solide og har ambisiøse og investeringsvillige eiere, med fokus på videre vekst og utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for selskapets økonomi- og virksomhetsstyring, herunder regnskap, budsjettering, KPI- og likviditetsstyring, prognoser og månedsrapportering
 • Lede selskapets økonomiteam med vekt på digitalisering, datadrevne beslutningsprosesser, utvikling og kontinuerlig forbedringsfokus
 • Bidra med operasjonell støtte samt sikre optimal samhandling og finansiell rådgivning til produksjon/drift, FoU og salg
 • Utarbeide styringsmodeller, økonomiske analyser og businesscase for å understøtte drifts- og investeringsbeslutninger
 • Controlling og økonomisk oppfølging av drift og prosjekter, med fokus på lønnsomhet, avvikshåndtering og ytterligere forbedringer
 • Ta en aktiv rolle i selskapsledelsen, herunder bidra til virksomhetens utvikling, strategiske retning og som sparringspartner for General Manager
 • Samarbeide med CFO i Fiven Group, revisor, bank, ledere og støttefunksjoner i virksomheten

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi/finans
 • Relevant bakgrunn som CFO, økonomisjef, business controller eller tilsvarende
 • Ledererfaring, gjerne fra større virksomhet og/eller internasjonalt fokus
 • Innsikt i prosessindustri/produksjonsmiljø kan være en fordel
 • Gode digitale og språkferdigheter, både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Resultatfokusert med sterk forretningsorientering
 • Forretningsmessig nysgjerrighet som kommer til uttrykk gjennom proaktivitet, handlekraft og operasjonell økonomistyring
 • Analytisk og strukturert med en planmessig tilnærming
 • Mellommenneskelig og samarbeidsorientert med evne til å treffe kollegaer på ulikt nivå
 • Trygg og påvirkningssterk
 • Selvstendig og fleksibel - også i perioder med høyt arbeidspress

Vi tilbyr

 • En operativ og synlig lederstilling hos verdensledende bransjeaktør 
 • Overordnet økonomiansvar for et selskap av betydelig størrelse og stor grad av internasjonal eksponering
 • Varierte lederutfordringer hos et veletablert selskap med lange industrielle tradisjoner
 • Fiven Norge er solide og har vekstorienterte og investeringsvillige eiere

Annen informasjon

 • Kontakt gjerne Stefan Jensen eller Frank Amundlien i SelectionPartner for en konfidensiell samtale
 • Se viktig informasjon om personvern
 • Oppdatert og fullstendig stillingsannonse finnes via www.selectionpartner.no
 • CV vektes mer enn søknaden, som ikke behøver å være omfattende

Søknad eller tips

 • Kjenner du en aktuell kandidat som vi bør kontakte, så send oss gjerne ditt fortrolige tips
 • Søk helst stillingen elektronisk - eller via brukervennlig skjema

Sektor: Privat
Lederkategori: Direktør
Sted: Birkelandsveien 140, 4790 Lillesand
Bransje: Industri og produksjon
Stillingsfunksjon: Ledelse, Prosjektledelse, Økonomi og regnskap/Økonomistyring og budsjettering

Søk her
Del jobb på