Har du lyst til å lede og videreutvikle en sentral avdeling ved et av Norges fremste sykehus?


Publisert
Søknadsfrist 12.10.2020

StillingstittelAdministrasjon / Ledelse
TypeFast
ArbeidsgiverVestre Viken
LokasjonViken
BransjeHelse / Sosial

Avdelingsleder AIO

Avdelingsleder AIO (anestesi, intensiv og operasjon) ved Bærum sykehus i Vestre Viken HF har gått over i annen stilling, og derfor rekrutteres det nå ny leder for avdelingen.
Avdelingsleder sitter i ledergruppen ved Bærum sykehus. Den personen vi søker er en strategisk leder som identifiserer seg med våre verdier - kvalitet, trygghet og respekt, og trives godt i en kompleks lederrolle.  Som leder er du opptatt av å skape gode team, gode prosesser og høy kvalitet i arbeidet, og ser at god pasientbehandling er et resultat av nettopp dette.
Du er inkluderende, omgjengelig, og skaper tillit og gode relasjoner. Du både lytter og kommuniserer godt, og du evner å få med deg dine medarbeidere slik at fastsatte planer blir gjennomført.

De mest sentrale arbeidsoppgavene vil være

 • Lede og utvikle en stor og kompleks avdeling med kvalitet og pasientsikkerhet som sentrale fokusområder
 • Sørge for god og motiverende ledelse og effektiv styring av avdelingen
 • Stimulere til faglig utvikling og bærekraftig kompetanseutvikling
 • Sikre en god økonomisk styring og kontroll av avdelingen
 • Gjøre gode strategiske valg, og lage gode og oppnåelige langsiktige planer
 • Sørge for høy kvalitet på pasientbehandling og god pasientflyt
 • Gjennomføre gode tiltak for å ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Sikre et godt samarbeid med tillitsvalgte, andre avdelinger og samarbeidspartnere
 • Bidra aktivt og konstruktivt i sykehusets ledergruppe


Bakgrunn/erfaring

 • Lederkompetanse med god forståelse av virksomhetsstyring
 • Medisinsk faglig / helsefaglig bakgrunn
 • God forståelse av rollen som tilrettelegger for et helhetlig pasientforløp
 • Erfaring og kan vise til gode resultater med endringsprosesser
 • Gjerne erfaring med strategisk rekruttering av nøkkelpersonell
 • Forståelse for viktigheten av et godt samarbeid med ansatte, tillitsvalgte og samarbeidspartnere
 • Må kunne vise til kulturforståelse og erfaring med å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Vant til å jobbe med mål og resultatfokus
 • God økonomiforståelse
 • Gjerne forskningserfaring
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning


Utdannelse
Relevant medisinsk faglig / helsefaglig utdannelse på høyskole / universitetsnivå

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et fremtidsrettet sykehus
 • Mulighet til å påvirke og videreutvikle eget arbeidsfelt
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser


For mer informasjon om stillingen, ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Kolbjørn Preus, tlf. 40403553 eller Bjarne Gundersen, tlf. 91827968.
Vestre Viken er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller kulturell bakgrunn.
Frist for å søke stillingen er 12. oktober 2020.

Vestre Viken HF er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, med mulighet til å trekke søknaden før offentliggjøring, jfr. offentleglova § 25.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Om arbeidsgiveren

Vestre Viken er ett av de største helseforetakene i Norge, og leverer spesialisthelsetjenester til rundt?500 000 mennesker i 22 kommuner. Vestre Viken har somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. I tillegg er det psykiatrisk sykehusavdeling på Blakstad i Asker og?fem distriktpsykiatriske sentre (DPSer), som yter tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Det er også virksomhet ved 15 ambulansestasjoner.
Bærum sykehus behandler de de fleste kirurgiske, ortopediske og indremedisinske lidelser og har solid kompetanse på akutt- og intensivmedisin. Det er også en stor fødeavdeling?og et aktivt forskningsmiljø nært knyttet til Universitetet i Oslo.?Som del av Vestre Viken helseforetak har sykehuset også en områdefunksjon for plastikkirurgi, behandling av overvekt og aldersmedisin. Asker og Bærum legevakt ligger i tilknytning til sykehuset, men eies og driftes av Bærum kommune

Sektor Offentlig

Lederkategori Leder

Sted Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum

Bransje Helse og omsorg

Stillingsfunksjon Ledelse, Omsorg og sosialt arbeid

Del jobb på