Controller (rådgiver)

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelController (rådgiver)
ArbeidsgiverNTNU
TypeFast
LokasjonTrondheim
BransjeForskning, utdanning og vitenskap
StillingsfunksjonRådgivning, Controlling
Søknadsfrist14.08.2022

Om stillingen

Ønsker du å bidra til god økonomistyring ved NTNU?

Ved Naturvitenskapelig fakultet (NV) på NTNU er det ledig 100% fast stilling som controller (rådgiver) ved Økonomi- og planseksjonen i fakultetsadministrasjonen.

Økonomi- og planseksjonen har det overordnede ansvaret for økonomiprosessene ved fakultetet og yter økonomistøtte og rådgiving både til fakultetsadministrasjonen og fakultetets institutter. Seksjonen har per i dag totalt 5 ansatte, som jobber med et bredt spekter av arbeidsoppgaver innenfor fakultetets økonomiprosesser. Denne stillingen vil i hovedsak arbeide opp mot plan- budsjett- og oppfølgingsprosessen (PBO-prosessen), og inngå i seksjonens PBO-team sammen med seksjonens andre controller, og samtidig samarbeide tett med controllere og prosjektøkonomer på instituttene.

Vi søker en allsidig, fleksibel og samarbeidsorientert medarbeider som trives med en spennende og variert arbeidshverdag, og motiveres av å bidra til god økonomistyring ved fakultetet. Stillingen vil være med å videreutvikle, koordinere og drive ulike prosesser, og vil arbeide tett mot både fakultetets institutter og NTNUs sentrale administrasjon. Stillingen stiller derfor krav til selvstendighet, struktur og gjennomføringsevne, med de muligheter som ligger i dette til å utforme og konkretisere egne arbeidsoppgaver.

Stillingen rapporterer til leder for Økonomi- og planseksjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere og bidra inn i ulike delprosesser innenfor plan- og budsjett- og oppfølgingsprosessen (PBO-prosessen)
 • Bidra til (videre)utvikling av økonomiprosesser, rutiner og arbeidsmetodikk
 • Bidra til god virksomhetsstyring på fakultets- og instituttnivå
 • Superbruker for fakultetet inn mot NTNUs virksomhetsstyringssystem
 • Økonomioppfølging, rapportering, analyser og prognosearbeid
 • Rådgiving og støtte til ledere og andre økonomiroller ved fakultet og institutt
 • Ulike utrednings-, og analyseoppgaver etter behov

Stillingen kan tillegges andre oppgaver etter en samlet vurdering av seksjonens oppgaveportefølje.

Kvalifikasjonskrav

 • Siviløkonom/master eller tilsvarende innen økonomi. Bachelorgrad i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse innenfor bruk av økonomi- og virksomhetsstyringssystemer
 • God virksomhets- og økonomiforståelse
 • Gode IT-kunnskaper (særlig innen Excel)
 • Erfaring fra prosessorientert arbeid innenfor økonomi- og virksomhetsstyring

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, nysgjerrig og omstillingsdyktig
 • Analytisk, proaktiv og evne til å sette seg inn i ulike problemstillinger
 • Evne til å arbeide selvstendig og nøyaktig
 • Evne til å planlegge, gjennomføre og fullføre oppgaver og utvikling av eget fagområde
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vektlegges kvalifikasjonskravene, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende oppgaver i et sterkt og internasjonalt fagmiljø
 • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger
 • Sammensveiset og kompetent fagmiljø
 • Selvstendig og fleksibel arbeidshverdag
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • ansattegoder og fordeler
 • Trening i arbeidstid og gunstige vilkår for medlemskap i treningssenter

Lønn og vilkår

Stillingen som rådgiver kode 1434 lønnes i henhold til statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Dersom hele eller deler av utdanningen din er tatt i utlandet, ber vi deg i tillegg legge ved dokumentasjon på omfang og kvalitet for hele ditt utdanningsløp, både bachelor- og masterutdanning, i tillegg til annen høyere utdanning. Beskrivelse av hvilken dokumentasjon som er nødvendig finner du her. Dersom du allerede har en uttalelse fra NOKUT, er det fint om du legger ved den også.

Generell informasjon

NTNU mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker at våre ansatte skal speile befolkningen, og søker til enhver tid de beste hodene. Dette gir NTNU økt produktivitet, innovasjon, bedre beslutningsprosesser, økt medarbeidertilfredshet og det konkurransefortrinnet vi trenger for å gjennomføre vårt samfunnsoppdrag innen forskning og utdanning. 
NTNU legger vekt på tilrettelegging og oppfordrer deg som kvalifisert kandidat til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. 

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Offentlig søkerliste med navn, alder, stillingstittel og bostedskommune utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Vurdering vil bli gjort i henhold til gjeldende lovverk. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for Økonomi- og planseksjonen, Øyvind Toldnes (oyvind.toldnes@ntnu.no), tlf 905 96 504.

Synes du dette ser interessant ut, og i samsvar med dine kvalifikasjoner, sender du oss din søknad elektronisk via jobbnorge.no med CV, vitnemål og attester vedlagt. Ved forespørsel må du kunne fremskaffe bekreftede kopier av din dokumentasjon

Søknadsfrist: 14.08.2022

NTNU - kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Fakultet for naturvitenskap er en sentral aktør i nasjonale og internasjonale forsknings- og undervisningsprogrammer innenfor naturvitenskap og teknologi. Vår forskning retter seg inn mot globale utfordringer på områdene energi, klima, miljø, mat, vann, helse og velferd. Fakultetet består av åtte institutter samt en fakultetsadministrasjon.

Lignende stillinger|