Vær med å skape velferdstjenester i verdensklasse

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelProduktområde-ledere (Chief Product Officer)
ArbeidsgiverARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonProduktledelse
Søknadsfrist26.09.2021

NAV ligger langt fremme i moderne produktledelse, bruk av teknologi og har sterkt fokus på å levere enklere og bedre tjenester til brukerne. Som produktområde-leder (PO-leder) får du ansvaret for å lede tverrfaglige team som jobber for å skape og sikre utvikling av digitale velferdstjenester for innbyggerne våre. Foreløpig er det etablert åtte produktområder. Områdene er organisert rundt innbyggernes livshendelser, dette for å gjøre tjenestene enkle å bruke og forstå.

Rollen som PO-leder er meget sentral og gir store muligheter til å være med å påvirke og utvikle en viktig samfunnsinstitusjon.

De sentrale arbeidsoppgavene vil være:

• Lede og støtte teamene

Kommunisere visjon, strategi og mål for å motivere og inspirere. Sikre

ressurser, organisere, legge til rette og følge opp.

• Se fremover – løfte blikket

Se problemstillinger i et større bilde, forstå og forutse hva innbyggerne og arbeidsgiverne har behov for fremover. Jobbe strategisk, sette retning, ta initiativ og være proaktiv. Formidle og få med seg teamene.

• Samhandling og rapportering

Kommunisere og samhandle på tvers av nivåer og fagområder. Bygge relasjoner. Evne å formidle og forstå. Budsjettere, rapportere utvikling og sikre ressurser og godkjennelse for retningsvalg.

Aktuelle kandidater har minimum 3-årig relevant utdanning fra høyskole/universitet. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning. Du har solid forståelse for, og erfaring med å lede kontinuerlig produktutvikling i en virksomhet med tilsvarende størrelse og kompleksitet. God digital forståelse og erfaring med digital produktutvikling er en forutsetning. Du motiveres av NAV sitt samfunnsoppdrag og har et vidt kjennskap til prosesser i offentlig sektor.

For å lykkes i rollen er det viktig at du tenker helhetlig og strategisk og at du evner å kommunisere dette på en god måte på tvers av ulike nivåer og fagmiljøer. Det å skape gode relasjoner og trygge arenaer som preges av tillit, mestring og utvikling, vil være viktig. Du samarbeider godt, lytter, deler og inkluderer for at andre skal lykkes. Det er viktig at du er utviklingsorientert og aktivt søker ny kunnskap.

Vi tilbyr en meget spennende og sentral lederrolle i en viktig organisasjon i stor endring. Du vil jobbe tett med et av Norges fremste miljøer innen moderne produktledelse. Ambisjonene om å skape og sikre kontinuerlig utvikling av gode brukerorienterte tjenester er høye. Utviklingsmulighetene vil være mange og du får anledning til å være med å påvirke og utvikle NAV, en sentral samfunnsinstitusjon som er viktig for oss alle.

Stillingen lønnes som fagdirektør i kode 1538 i lønnsspenn 850 000,- til 1 150 000,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det tilbys god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse. Vi har sommer/vintertid og gode fleksitidsordninger.

Arbeids- og velferdsdirektoratet tester ut ulike løsninger for en hybrid arbeidshverdag (med en kombinasjon av fysisk arbeidsplass og bruk av hjemmekontor). Som arbeidsgiver ønsker vi at arbeidshverdagen skal være preget av gjensidig fleksibilitet, forutsigbarhet, forpliktelse og fellesskap.

Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette.

For mer informasjon, kontakt gjerne våre rådgivere i Jefferson Wells, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Wenche Rasch, mob. 995 95 013. Registrer søknad og CV senest innen 26 september på www.jeffersonwells.no Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.

Kontakter

  • Kontaktperson: Øystein Dahl
  • Stillingstittel: Seniorrådgiver
  • Telefon: +47 905 68 285
  • Kontaktperson: Maria Loftheim
  • Telefon: +47 482 57 231