Vil du gjøre en forskjell for landbruket i Trøndelag?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelLandbruksdirektør
ArbeidsgiverStatsforvalteren i Trøndelag
TypeFast
LokasjonSteinkjer
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Analyse, Koordinering
Søknadsfrist07.02.2023

Vår gode kollega pensjonerer seg og vi har ledig stilling som

Landbruksdirektør

Om stillingen

Spennende lederstilling i et tverrfaglig miljø med dyktige kollegaer.

Trøndelag står for en betydelig del av Norges landbruksproduksjon. Statsforvalteren har viktige oppgaver knyttet til gjennomføring av nasjonal landbrukspolitikk.

Som landbruksdirektør vil du jobbe tett med kommuner, statlige etater så vel som organisasjoner og landbruksrelaterte aktører.

Du vil ha ansvar for landbruksavdelingen, herunder resultater, økonomi og utvikling, prioritering av oppgaver og ressurser.

Som direktør inngår du i statsforvalterens ledergruppe og har medansvar for helheten i embetets virksomhet. Dette innebærer å ivareta samordning, kulturbygging og å delta i utformingen av våre samlede prioriteringer og oppgaveløsning.

Kvalifikasjoner

Relevant høyere utdanning

Solid ledererfaring

God forståelse for og erfaring fra offentlig forvaltning

Erfaring med endrings- og utviklingsprosesser

Den som tilsettes må kunne sikkerhetsklareres og inneha førerkort minimum klasse B.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

God kjennskap til og forståelse for landbrukssektorens betydning og rolle

Evne til å se sammenheng mellom eget og andre fagfelt

Evne til å navigere i et komplekst aktørbilde, hvor interessene kan sprike og tematikken ofte er politisk ladet

Inkluderende og tillitsskapende lederstil

Gode kommunikasjonsegenskaper i møte med andre så vel som i det offentlige rom

At du er engasjert, løsningsorientert, beslutningsdyktig og resultatorientert

Vi tilbyr

Gode velferdsordninger og god låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Avlønning etter statens lønnsregulativ som direktør, stillingskode 1062, (kr 950.000 - kr. 1.150.000) avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. Høyere lønn kan vurderes for særlig godt kvalifiserte søkere.

Arbeidsvilkår

Stillingen er en ledende stilling og fritatt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, jf. AML § 10-12. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingen har kontorsted Steinkjer, men det forutsettes også tilstedeværelse på kontoret i Trondheim. Du må regne med reisevirksomhet utover dette.

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. De første 6 måneder regnes som prøvetid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Attester og vitnemål må vedlegges søknaden.

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med vår rådgiver v/Haavard Klemetsen i Badenoch & Clark (tlf. 467 49 848) eller statsforvalter Frank Jenssen (tlf. 916 72 830).

Kontakter

  • Kontaktperson: Haavard Klemetsen
  • Stillingstittel: Regional Manager Trondheim
  • Telefon: +47 467 49 848
  • Kontaktperson: Børge Barlindhaug
  • Stillingstittel: Manager Executive Search
  • Telefon: +47 941 83 433

Sted

Adresse: STRANDVEGEN 38

Nettverk