Avantor søker erfaren eiendomsutvikler til Kystbyen Slemmestad

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelDaglig leder Slemmestad Brygge AS
ArbeidsgiverAvantor AS
TypeFast
LokasjonSlemmestad
BransjeAnnet, Bygg og anlegg, Eiendom
StillingsfunksjonProsjektledelse, Ledelse, Ingeniør/Bygge- og anleggsteknikk
Søknadsfrist19.10.2022

Avantors satsing på å utvikle Kystbyen Slemmestad til et sted der folk ønsker å bo, jobbe og besøke går fra idéfasen til en forpliktende fase. Vi skal bruke vår kompetanse og 25 års erfaring med utviklingen i Nydalen, til å utvikle Slemmestad. Til dette søker vi en erfaren eiendomsutvikler og leder!

OM STILLINGEN

Hovedansvaret som Daglig leder for Slemmestad Brygge AS vil være å utvikle, bygge og ha det markedsmessige ansvaret i fm. salg og utleie av boliger og lokaler i området. Den viktigste delen av ansvaret er utviklingen av Kystbyen Slemmestad, herunder bygging, samfunnskontakt og markedsføring. Det vil være et hovedfokus på boliger og deretter nærings- og servicelokaler til leietakere.

På sikt er tanken at teamet på Slemmestad skal opparbeide solid kompetanse knyttet til boligutvikling, og at denne kompetansen skal bidra til utvikling av boligprosjekter på andre aktuelle boligeiendommer i Avantor sin portefølje.

Hovedfunksjon og ansvarsområder

 • Ansvar for å utvikle, bygge og holde tak i det salgs- og markedsmessige for Kystbyen Slemmestad
 • Ansvar for den løpende kontakten med alle interessenter, herunder bindeledd mot Asker kommune, naboer, allmenheten, media mm.
 • Økonomisk resultatansvar for Slemmestad Brygge AS
 • Bidra aktivt med deltagelse og kompetanse i ledergruppen i Avantor
 • Stillingen rapporterer til Daglig leder i Avantor AS

KANDIDATPROFIL

Vi søker deg som har omfattende erfaring fra eiendomsutvikling, primært innen bolig. Du må gjerne ha vært med på by- eller områdeutviklingsprosjekter, der du har tilegnet deg god markedsmessig forståelse for utvikling av flerfunksjonelle områder med kombinasjon av boliger, næring og service. Din bakgrunn er mest sannsynlig som ansvarlig for store prosjekter hos en boligutvikler eller entreprenør. Her må du også kunne vise til eksplisitte resultater relatert til din rolle/innsats.

Du må ha interesse for arkitektur og for langsiktige og gode bærekraftige løsninger innen eiendomsutvikling.

Du må ha forståelse for hvordan de politiske prosesser fungerer på et kommunalt plan bl.a. knyttet til område- og detaljregulering. Her vil det også være mulig å hente inn spisskompetanse fra Avantor.

Vi ser gjerne at du har et langsiktig perspektiv på denne stillingen.

Du bør ha høyere teknisk, økonomisk eller juridisk utdannelse.

HVORFOR VELGE SELSKAPET OG DENNE MULIGHETEN?

Som Daglig leder i Slemmestad Brygge AS, vil du ha mulighet til å sette et vesentlig fotavtrykk ved å være med på å utvikle Slemmestad til en levende kystby. Avantor har lang erfaring og har lykkes med å utvikle Nydalen til det bydelen er i dag. Nå skal Slemmestad gå gjennom en lignende utvikling hvor daglig leder vil ha en viktig rolle.

Du vil være en del av ledergruppen i Avantor og kunne bidra til å langsiktig utvikle selskapet og deres eiendommer i tråd med selskapets ambisiøse ambisjoner.

Avantor har et arbeidsmiljø som preges av godt samarbeide og at alle bidrar og støtter hverandre på tvers av funksjoner og titler. Kulturen preges av gjensidig fleksibilitet. Kompetansenivået er høyt og alle nødvendige støttefunksjoner finnes under samme tak. I prosjekt jobber man tett opp mot økonomi-, markeds- og drift og forvaltningsavdeling.

I Avantor er det et godt arbeidsmiljø og jevnlige medarbeiderundersøkelser benyttes for å følge dette opp. Kundeundersøkelsene viser svært god tilbakemelding fra vårt marked.

Lønn, bonus og øvrige vilkår etter avtale.

Kontakter

 • Kontaktperson: Petter Endsjø
 • Stillingstittel: Partner/ Rådgiver
 • Telefon: +47 908 33 050
 • Kontaktperson: Sondre Nygård Trønnes
 • Stillingstittel: Partner/ Rådgiver
 • Telefon: +47 901 07 296

Sted

Adresse: Vaterlandsveien 27