Vil du bidra til å sikre Malvik kommunes mulighet til videre vekst og utvikling? 

Publisert: Publisert:
StillingstittelØkonomisjef
ArbeidsgiverMalvik kommune
TypeFast
LokasjonHommelvik
BransjeØkonomi og regnskap, Offentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi, Økonomi og regnskap/Økonomistyring og budsjettering
Søknadsfrist29.05.2023

Vil du lede arbeidet med å sikre den helhetlige økonomiske styringen av Malvik kommune, og være en sentral drivkraft for hele organisasjonen? Her får du brukt din kompetanse og erfaring innen virksomhetsutvikling, økonomistyring og finans til å sikre vår mulighet til videre vekst og utvikling. Malvik kommune har skapt et handlingsrom, og her får du en strategisk viktig rolle for å sette økonomien i en større sammenheng som verktøy for strategiske valg. Forslaget til investeringsplan for 2023–2026 er på litt over 1,5 milliarder kroner. Du vil også få brukt dine lederegenskaper i utviklingen og ledelsen i organisasjonen. Godt lederskap ligger til grunn for kvaliteten og utviklingen av våre tjenester. Vi er i dag organisert slik at du får et faglig ansvar for vårt økonomiteam, mens vår organisasjonssjef har den personalmessige oppfølgingen. Økonomisjefen inngår i kommunedirektørens strategiske lederteam og rapporterer til kommunedirektøren.

Malvik kommune er en viktig samfunnsaktør som drifter og forvalter viktige velferdsordninger, og som bidrar til utvikling av lokal infrastruktur, næring og kultur. Kommunen skal sikre et best mulig tjenestetilbud og service til lokalsamfunnet og kommunens innbyggere.

Les mer på vår handlings- og økonomiplan 2023-2026; https://pub.framsikt.net/2023/malvik/bm-2023-vedtatt_h%C3%B8p_2023-2026/#/home

Hva går jobben ut på?

Som leder av økonomifunksjonen i organisasjonen er hovedoppgaven å videreutvikle og styrke denne funksjonen. Ansvaret for kommunens økonomi- og finansforvaltning ligger også på økonomisjef, og dette inkluderer utarbeidelse av budsjett, økonomiplan og årsrapporter. Det er viktig å sikre at styringsinformasjonen som leveres til kommunens ledelse er av god kvalitet, og gir et solid grunnlag for administrative og politiske beslutninger. Videre må vedkommende bidra til å skape god dialog og samspill med politisk ledelse.

Oppfølging av økonomistyringen på virksomhetsnivå, inkludert budsjettkontroller og tertialrapporter, er også en viktig del av ansvaret. Det er nødvendig å aktivt påvirke hele organisasjonen ved å sette økonomistyringen i en større sammenheng på tvers av tjenesteområdene. Som en arkitekt i arbeidet med å utvikle finansforvaltningen, bør vedkommende jobbe for å øke handlingsrommet til organisasjonen.

Videre er utforming av innkjøpspolitikk og samarbeid med regnskap og lønn i Værnesregionen viktige oppgaver. Budsjett- og prognosearbeid, rapportering av regnskap samt styring av likviditet er også sentrale ansvarsområder.

Kvalifikasjoner og kompetanse

 • Høyere utdanning på master- eller bachelornivå, fortrinnsvis innen økonomi og ledelse.
 • Erfaring med strategiske og operative oppgaver innen økonomistyring og analysearbeid.
 • Solid kunnskap og forståelse innen finans og regnskap.
 • Ledererfaring fra offentlige eller private virksomheter.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning.
 • Forstå skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon.
 • Kompetanse og interesse for digitale verktøy for økonomistyring og analyse.

Personlige egenskaper

 • Evne til å kombinere strategisk tenkning med operativ ledelse og gjennomføring.
 • Resultatorientert og evner å nå fastsatte mål.
 • Evne til å jobbe strukturert, analytisk og tenke helhet.
 • Tydelig, overbevisende og faglig trygg.
 • Utøve tydelig og godt lederskap.
 • Resultatorientert
 • God på å bygge nettverk
 • Personlige egenskaper vektlegges ved ansettelsen.

I Malvik kommune får du:

Vi er en kommune i vekst og utvikling, og er stolte av å havne på en god 21. plass på kommunebarometeret. Vi har flere spennende utviklingsprosjekter og digitalisering står sentralt hos oss.

 • Lederavtale, og vi er i gang med lederutviklingsprogram som du blir en del av
 • En organisasjon hvor medarbeiderne er stolte av jobben sin og utfører den med stort engasjement
 • Et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser, lønn etter avtale, og en av markedets beste pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP
 • Du inngår i kommunens strategiske ledergruppe

Interessert?

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens innledende fase.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren blir offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte kommunedirektør Stig-Roald Amundsen, tlf. 992 53 407 eller vår rådgiver i Headvisor Torstein Sneisen tlf. 918 88 186.

Kontakter

 • Kontaktperson: Torstein Sneisen
 • Stillingstittel: Rådgiver
 • Telefon: +47 918 88 186
 • Kontaktperson: Stig-Roald Amundsen
 • Stillingstittel: Kommunedirektør
 • Telefon: +47 992 53 407

Sted

Adresse: TORGGATA 7