Grønn Byggallianse vokser og søker leder for organisasjon og HR/COO!

Publisert: Publisert:
StillingstittelLeder HR og organisasjon/COO
ArbeidsgiverGrønn Byggallianse
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOrganisasjoner, Økonomi og regnskap, HR, organisasjonsutvikling og rekruttering
StillingsfunksjonLedelse, HR, personal og rekruttering, Økonomi og regnskap
Søknadsfrist24.10.2021

Grønn Byggallianse vokser. I forlengelsen av å bygge en robust administrasjon rigget for videre vekst, søker vi nå leder for organisasjon og HR/COO. Stillingen er nyopprettet, vil inngå i ledergruppen og rapportere til daglig leder Katharina Th. Bramslev.

Stillingen er nyopprettet, og vil være en nøkkelrolle for å bidra til at organisasjonen utvikles i takt med økt vekst og større aktivitetsnivå. Som ledd i strategien er det ønskelig at daglig leder fremover skal fokusere enda mer på faglig ledelse og at organisasjonsmessige, personalmessige og administrative oppgaver skal overføres til en leder for organisasjon og HR/COO. Dette er et organisatorisk grep for å sikre at vi fortsetter å være en av de viktigste norske katalysatorene for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor, samtidig som vi utvikler oss operativt, strategisk og organisatorisk. Stillingen er en form for innenriksminsiter-rolle med stort handlingsrom.

Overordnede ansvarsområder vil være;

  • Organisasjonsutvikling. Det er ønskelig at leder organisasjon og HR/COO skal drive målrettet arbeid knyttet til ledelses-, kompetanse- og kulturutvikling, samt strategi for rekruttering. I forlengelsen av disse ansvarsområdene ligger også ansvar for gjennomføring av nødvendige omstillings- og endringsprosesser i tett samarbeide med ledergruppen. Som eksempel er oppfølging / implementering av systemer og løsninger for å realisere strategien. Herunder ligger også oppfølging og videreutvikling av kvalitetssikringssystem og andre nøkkelsystemer for daglig drift.
  • HR og personalledelse. Leder for organisasjon og HR/COO skal sikre at strategiske HR-faglige vurderinger er ivaretatt av ledergruppen og sikre at Grønn Byggallianse har en fremtidsrettet HR-strategi. Videre vil det i stillingen ligge fullt personalansvar for enkelte medarbeider, samt HR- og administrativ oppfølging av hele organisasjonen knyttet til administrative tema som for eksempel ferie, sykemelding og permisjoner.
  • Økonomioppfølging. Ansvar for oppfølging av vedtatt budsjett i tett samarbeid med daglig leder. Overordnet økonomistyring, strategisk budsjettplanlegging og andre daglige oppfølginger som blant annet godkjenning av fakturaer og oppfølging av økonomi- og administrasjonskonsulent.
  • Praktisk kontorledelse. Beslutninger knyttet til mer praktisk art, for eksempel kontraktsoppfølging av leverandører og administrative systemer, lokaler, lunsjordning, utstyrsplanlegging, digitale systemer og CRM.

Ønsket erfaringsbakgrunn

Vi tror at rett kandidat sannsynligvis har flere års erfaring fra sammenlignbar stilling og master i økonomi eller adminstrasjonsfag. Du viser god forretningsforståelse og har gjerne erfaring fra en annen bransje enn bygg og eiendom. Du har erfaring med forretningsutvikling, HR og personalledelse, herunder god kjennskap til relevante lov- og avtaleverk. Du kan og vil ta ansvar for å administrere og drifte nøkkelsystemer slik at organisasjonens daglige drift går på skinner. Du har vært med og ledet i vekstfaser eller endringsprosesser, og har god grunnleggende forståelse for bruk av ulike digitale verktøy. Vi bruker verktøy som blant annet Simployer og PowerOffice. Videre er det viktig med gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.

Ønskede personlige egenskaper

Som person er du trygg i en lederrolle, og evner å tenke i større strategiske linjer samtidig som du kan være operativ på flere ulike områder i en mindre organisasjon. Du er løsningsorientert og proaktiv på å finne løsninger på uløste oppgaver eller utvikle systemer som må på plass for at organisasjonene skal virke effektivt.

Du er selvgående og initiativrik, og evner å skape systemer og strukturer rundt

deg som også er intuitive for andre å ta del i. Du oppleves som positiv og løsningsorientert i tilnærming til dine arbeidsoppgaver, og motiverer gjerne

dem rundt deg. Det er viktig at du kan bygge gode relasjoner med kollegaer og bidrar til å skape en trygg og god arbeidshverdag for dem.

Hvorfor velge Grønn Byggallianse og denne muligheten?

Stor fleksibilitet og mulighet for videreutvikling. Selv om vi alle har våre ansvarsområder er vi opptatt av å videreutvikle våre medarbeidere, enten det er kvalitetssikring, utdanning, ledelse eller andre fagområder. Grønn Byggallianse deltar i mange spennende prosesser som skal endre en hel næring til at bærekraft skal bli naturlig. De som jobber hos oss får mulighet til å videreutvikle en organisasjon i sterk vekst og få førstehåndskjennskap til det som skjer i næringen innen bærekraft.

Nasjonal og internasjonal påvirkning og forankring. Vi snakker med beslutningstakere og de som faktisk kan endre forskrifter og standarder i Norge. Vi påvirker rammebetingelser gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Vi har meldt oss inn i FNs bærekraftsinitiativ for næringslivet, Global Compact. Dette er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar med mer enn 8000 deltakere, inkludert mer enn 5300 bedrifter fra 130 land.

Fag og kultur. Vi mener vi har en unik kultur som preges av høyt faglig engasjement, stor takhøyde, sosialt og hvor latteren sitter løst. Vi har ingen spisse albuer, her skal vi gjøre hverandre gode.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med Helene Graver, tlf. 940 85 000 eller Mari Midthaug, tlf. 901 11 403. Søknadsfrist er 24. oktober.

Foto: Kyrre Sundal/MAD Arkitekter

Kontakter

  • Kontaktperson: Helene Graver
  • Stillingstittel: Partner og rådgiver
  • Telefon: +47 940 85 000
  • Kontaktperson: Mari Midthaug
  • Stillingstittel: Research Manager
  • Telefon: +47 901 11 403

Sted

Adresse: KRISTIAN AUGUSTS GATE 13