Direktør for forbrukerrettigheter og -veiledning

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelDirektør for forbrukerrettigheter og -veiledning
ArbeidsgiverForbrukerrådet
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeJuridiske tjenester, Organisasjoner, Offentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi, Jurist
Søknadsfrist30.09.2021

Forbrukerrådet har fra 1.1.21 iverksatt ny organisasjonsstruktur på bakgrunn av ny strategi og omstilling i forbrukerapparatet. Organisasjonen har fire avdelinger, der den ene skal ivareta ansvaret for Forbrukerrådets arbeid med forbrukerrettigheter og forbrukerveiledning. Vi søker etter en offensiv og engasjert person som ønsker å lede og videreutvikle arbeidet i denne avdelingen, og som samtidig vil være en pådriver for Forbrukerrådets systematiske og helhetlige teamarbeid på tvers av organisasjonen.

Avdelingen har to enheter -- en for forbrukerrettigheter og en for forbrukerveiledning. Enheten for forbrukerrettigheter ledes av juridisk direktør som også har ansvar for Forbrukerrådets representasjon i nemnder, Forbrukerrådets advokatordning og et rettssaksfond. Enheten for forbrukerveiledning har også egen leder og har et ansvar for å drifte og utvikle Forbrukerrådets førstelinjetjeneste. Stillingen innebærer å se muligheter for synergier både innenfor og utenfor egen avdeling.

Du skal sørge for strategisk utvikling av organisasjonen innenfor dine ansvarsområder og samtidig se hva som skal til for å styrke Forbrukerrådet som helhet. Avdelingen har et særlig ansvar for å sikre og utvikle Forbrukerrådet som sentral premissleverandør for forbrukerrettigheter i Norge. Samtidig skal avdelingen bidra til at forbrukerne får den informasjon og veiledning som trengs for å kunne ivareta sine rettigheter og gjøre gode forbrukervalg. Du vil dessuten ha ansvaret for å legge til rette for og kvalitetssikre informasjon om forbrukerrettigheter ut i offentligheten, blant annet via tradisjonell media, sosiale medier, Forbrukerrådet.no og våre øvrige veiledningskanaler.

Avdelingsdirektøren rapporterer til direktør for Forbrukerrådet og er en del av ledergruppen hennes.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide og gjennomføre strategi, mål og aktiviteter i egen avdeling i tett samarbeid med enhetslederne
 • Drifte og utvikle Forbrukerrådet som helhet sammen med forbrukerdirektøren og de andre i toppledelsen
 • Være ansvarlig for definerte tverrfaglige oppgaver på tvers av hele organisasjonen i tillegg til å prioritere egen avdelings ressurser slik at organisasjonens mål nås i et fellesskap
 • Bygge et sterkt og kompetent forbrukerrettslig miljø i samarbeid med juridisk direktør slik at forbrukerrettigheter sikres og utvikles i takt med samfunnsutviklingen
 • Samarbeide tett med avdeling for Forbrukerpolitikk og kommunikasjon om medieplan og -håndtering på området forbrukerrettigheter og forbrukerinformasjon
 • Videreutvikle en tilgjengelig, digitalt basert og effektivt drevet førstelinjetjeneste i samarbeid med leder for veiledningsenheten

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap
 • Relevant ledererfaring på ulike nivå
 • Inngående kjennskap til forbrukerrettigheter
 • Erfaring fra veilednings- og informasjonsarbeid
 • God samfunnsforståelse og innsikt i politiske prosesser
 • Erfaring fra mediehåndtering er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • Arbeider strategisk for å realisere organisatoriske mål
 • Innehar en motiverende, inkluderende og delegerende lederstil
 • Liker endringsarbeid og evner å se nye løsninger
 • Ser muligheter i nye samarbeidskonstellasjoner og er god på å bygge relasjoner

Forbrukerrådet tilbyr:

 • Et kompetent og engasjert fagmiljø
 • Mulighet for å påvirke samfunnsutviklingen
 • Mulighet for personlig og faglig utvikling i nettverk både nasjonalt og internasjonalt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Stillingen er fast og lønnes som avdelingsdirektør mellom kr 850.000 -- 1 050 000 avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkludering

Forbrukerrådet deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, kan brukes til registreringsformål.

Generelt

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig, selv om søkeren ber om å bli anonymisert på den offentlige søkerlisten. Søk via lenken innen 30. september 2021 (arkivsak 21/199). Legg ved relevante vitnemål og attester.

Kontakter

 • Kontaktperson: Kenneth Ryvoll Klev
 • Stillingstittel: Partner
 • Telefon: +47 970 64 624
 • Kontaktperson: Øistein Magnussen
 • Stillingstittel: Partner
 • Telefon: +47 901 06 060
 • Kontaktperson: Inger Lise Blyverket
 • Stillingstittel: Direktør for Forbrukerrådet
 • Telefon: +47 971 48 690

Sted

Adresse: Fred. Olsens gate 1

 1. Søk her