Vi søker prosjektplanlegger til Avinors spennende teknologiprosjekter.

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelProsjektplanlegger / Project Planner
ArbeidsgiverAvinor AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeBygg og anlegg, Transport og logistikk, Olje og gass
StillingsfunksjonProsjektledelse, Ingeniør, Planlegger
Søknadsfrist21.08.2022

Har du erfaring med prosjektplanlegging, og ønsker å sikre suksess i Avinors teknologiprosjekter?

Avinor har et viktig samfunnsoppdrag når det gjelder å bygge og drifte infrastrukturen for all luftfart i Norge, slik at flypassasjerene og flyselskapene har trygge og gode rammevilkår. Ukjent for mange, kanskje, men Avinor har noen av landets største og mest komplekse og samfunnskritiske teknologiprosjekter – opp mot flere milliarder norske kroner i verdi. Gjør dette deg nysgjerrig?

Avinor utvikler fremtidens luftfart gjennom en tydelig satsing på teknologiutvikling. Alle Avinors teknologer og teknologiprosjektmiljøer er samlet under felles divisjon for å skape et sterkt fagmiljø til å drive frem teknologisk transformasjon av luftfarten. Avdelingen Teknologiprosjekter er sentral i denne satsningen. Avdelingen skal være et Centre of Excellence som server hele Avinor med prosjektkompetanse innen teknologiområdet, og skal styre og gjennomføre teknologiporteføljen. Denne prorteføljen er en av Norges mest krevende og spennende med en rekke komplekse og viktige prosjekter.

Avdelingen Teknologiprosjekter er sentral i denne satsningen. Avdelingen skal være et Centre of Excellence som server hele Avinor med prosjektkompetanse innen teknologiområdet, og skal styre og gjennomføre teknologiporteføljen. Denne porteføljen er en av Norges mest krevende og spennende med en rekke komplekse og viktige prosjekter.

I denne avdelingen skal vi nå ansette en prosjektplanlegger. Rollens hovedformål er å støtte prosjektene med utarbeidelse og oppfølging av planer, samt sette aktiviteter og bryte dem ned i hensiktsmessige tiltak. Arbeidets omfang vil være avhengig av størrelse på prosjektene. Hvilke prosjekter man til enhver tid vil få ansvar for, er avhengig av kompetanse og erfaring. Du vil få jobbe med en stor bredde i prosjektporteføljen og få god innsikt i denne. I de større prosjektene vil du selv være den som er inne i prosjektet, og i de mindre prosjektene vil du ha rollen som veileder og rådgiver for prosjektleder i hennes eller hans arbeid med prosjektplanlegging.

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Prosjektstøtte i hele prosjektets levetid for store prosjekter
 • Definere omfang av leveranser og bidra i estimering av tid, ressurser og kostnader
 • Ansvarlig for tidsplanlegging av leveranser og aktiviteter i og på tvers av prosjekter, samt vedlikehold av arbeidsnedbrytnings- og kostnadsstrukturer.
 • Samarbeide med underleverandører og koordinere leveranser og planer inn i prosjektene
 • Ved behov gjennomføre usikkerhetsanalyse på tid av prosjekter eller delprosjekter for å etablere toleranser på tid (Schedule Risk Analysis).
 • Bidra inn til månedlig rapporteringer (Status, økonomi, fremdrift, endringshåndtering)
 • Veilede og bidra med prosjektplanlegging for mindre prosjekter.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er forretningsorientert, har god økonomiforståelse og god forståelse av earned value management. Du bør ha erfaring fra prosjektarbeid, PMO-funksjon eller liknende, og har erfaring med planlegging av komplekse prosjekter. Bredden i nedslagsfeltet til rollen er stor og arbeidet skal koordineres i mange grensesnitt, også utad mot underleverandører. Gode kommunikasjonsevner blir derfor viktig i denne rollen, og du må være en omgjengelig person som liker å være i dialog med andre og jobbe som del av team. Samtidig er det viktig at du tør å utfordre og har en løsningsorientert tilnærming. Du bør trives med å være til hjelp, være ydmyk og god på koordinering.

Prosjektplanleggeren må være strukturert og jobbe godt metodisk, med god oversikt, uten å bli for opptatt av detaljene. Gode analytiske egenskaper, koblet med god metodebruk vil være en forutsetning for rollen og arbeidsformen. Selv om du liker team som arbeidsform, er det også viktig å ha evnen til å jobbe selvstendig.

Ønskede faglige kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning, gjerne innen økonomi eller ingeniørfag.
 • Minimum 5 års erfaring fra prosjektarbeid, prosjektstyring og prosjektplanlegging innenfor prosjekter av en relevant kompleksitet.
 • Meget god kunnskap i bruk av planleggingsverktøy
 • Erfaring med ressursbelastet tidsplan og earned value management.
 • Kurs, sertifisering eller lignende innen prosjektledelse

Hva tilbyr vi?

Virksomheten vår påvirkes av flere tydelige megatrender som pandemien har bidratt til å eskalere, så som bærekraft og teknologisk utvikling. Den nye strategien er vår oppskrift på hvordan Avinor og luftfarten fortsatt skal ha et eksistensgrunnlag i en fossilfri verden, og nå er vi klare til å sette den ut i livet med konkrete prosjekter , sier konsernsjef Abraham Foss.

Bli med på å utvikle fremtidens luftfart! I Avinor vil du få faglige utfordringer og bidra i et viktig samfunnsoppdrag med å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger og velferdsordninger.

Hva må du være klar over når du søker stilling i Avinor?

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. Ansatte i Avinor skal opptre som gode rollemodeller gjennom å være: Resultatskaper – Samhandler – Utvikler.

Avinor ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Forutsetning for tilsetting er at må være sikkerhetsklarert, eller kunne oppnå sikkerhetsklarering, fra Sivil Klareringsmyndighet / Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. Offentleglova § 25.

Interessert?

Vis interesse ved å sende oss din cv og søknad. Ønsker du en uforpliktende prat om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company AS, Hege Langfeldt, telefon 959 31 434, eller Sigurd Beidel, telefon 489 99 525.

Kontakter

 • Kontaktperson: Sigurd Beidel
 • Stillingstittel: Partner
 • Telefon: +47 489 99 525
 • Kontaktperson: Hege Langfeldt
 • Stillingstittel: Partner / Managment Consultant
 • Telefon: +47 959 31 434

Sted

Adresse: Dronning Eufemias gate 6

Lignende stillinger|