Kommunikasjonssjef - Porsgrunn

Publisert: Publisert:
StillingstittelKommunikasjonssjef
ArbeidsgiverForbrukertilsynet
TypeFast
LokasjonPorsgrunn
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, PR og informasjon, Markedsfører
Søknadsfrist29.11.2021

Forbrukertilsynet er, etter en relokalisering til Porsgrunn, i en veldig spennende utviklingsfase. Kommunikasjon er en svært viktig del av arbeidet vårt og en forutsetning for å lykkes. Til å lede kommunikasjonsarbeidet søker vi nå en dyktigKommunikasjonssjef Stillingen som kommunikasjonssjef er nyopprettet og den nye lederen vil få ansvaret for en enhet som pr. i dag teller fire dyktige medarbeidere, alle med god kommunikasjonsfaglig kompetanse på sine felt. Du vil også selv være operativ og jobbe tett med lederne og også fungere som referent for ledermøtene i tilsynets toppledergruppe.

Kommunikasjonsenheten har et bredt ansvarsområde fra det strategiske perspektivet til det rent operative. I dette inngår bl.a.

 • Utvikle kommunikasjonsstrategier og -planer og sørge for at disse implementeres
 • Kommunikasjons- og mediefaglig rådgivning til ledelsen og fagavdelingene
 • Sikre synlighet for Forbrukertilsynet i media samt våre egne nyhetsflater og sosiale medier
 • Lede arbeidet med budskapsutforming, medietrening og evaluering
 • Drive proaktivt kommunikasjonsarbeid og god mediekontakt
 • Effektiv kommunikasjon og brukerreise på ulike plattformer
 • Sikre god struktur på det interne informasjonsarbeidet
 • Bygge god struktur omkring innholdsproduksjon og leveranser til ulike kanaler

Ønskede kvalifikasjoner

Vår nye kommunikasjonssjef må ha en profesjonell og tillitvekkende fremtreden. Du er løsningsorientert og evner å snu deg raskt rundt om det kommer store saker som må håndteres. Vi er et statlig tilsyn og god rolleforståelse, samfunnsforståelse og forståelse for politiske beslutningsprosesser vil være viktig.

Digitale løsninger er et viktig verktøy i kommunikasjonen med omverdenen. Vi skal bygge opp effektive løsninger for en effektiv og god digital brukerreise. God kompetanse og forståelse for digital kommunikasjon er derfor relevant i stillingen.

Kommunikasjonsenheten er i en utviklingsfase og dette stiller store krav til stillingen. Vår nye kommunikasjonssjef bør derfor

 • Være initiativrik og ha en selvstendig og fleksibel arbeidsform
 • Ha evne til å lede og motivere medarbeidere på en god måte
 • Ha en entusiastisk fremtreden og ha et stort engasjement for fagfeltet
 • Evne til analytisk tenkning og strategisk utvikling
 • Være analytisk anlagt
 • Ha stor arbeidskapasitet
 • Ha gode samarbeids- og relasjonsegenskaper
 • Ha svært gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig. Du må også kunne beherske engelsk språk på en god måte

Vi tilbyr

Stillingen er fast og lønnes som underdirektør med lønn fra kr 750.000 - 850.000, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring, følger stillingen. Det blir trukket 2% av brutto lønn til lovfestet innskudd.

Vi har fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.

Angående søknaden

Forbrukertilsynet ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, etnisitet eller nedsatt funksjonsevne. Forbrukertilsynet jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5% av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller fravær fra arbeid eller utdanning. Vi gjør oppmerksom på at opplysningene kan bli brukt til registreringsformål. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT.

Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlige. Se offentleglova §25, andre ledd, det gjelder mulighetene for å bli unntatt fra søkerlisten.

For mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Skagerak Consulting ved Erik Aasmundtveit tlf. 414 31 938 eller Kjetil Olsen, tlf. 907 60 023. Henvendelser til oss behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor våre oppdragsgivere.

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Kontakter

 • Kontaktperson: Erik Aasmundtveit
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 414 31 938
 • Kontaktperson: Kjetil Olsen
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 907 60 023

Sted

Adresse: Porselensvegen 32

Nettverk

Lignende stillinger|