Ønsker du en sentral strategisk rolle i utviklingen av Avinors digitale tjenesteområder?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelTjenestedesigner
ArbeidsgiverAvinor AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeKonsulent og rådgivning, Markedsføring og annonsering, Luftfart
StillingsfunksjonProsjektledelse, Forretningsutvikling og strategi, Rådgivning
Søknadsfrist21.01.2022

Ønsker du en sentral strategisk rolle i utviklingen av Avinors digitale tjenesteområder?

Avinor ønsker nå å styrke sin kompetanse innen tjenestedesign, innsikt og brukeropplevelser med fokus på passasjerprosess, flyselskaper og ansattes arbeidsprosesser. Tjenestedesign er identifisert som en sentral suksessfaktor for å lykkes med vår digitale transformasjon, og rollen vi skal ansette vil være essensiell i denne videreutviklingen.

Vi ser etter deg som har stor interesse for fagområdet tjenestedesign, er opptatt av kvalitet og brukeropplevelse, og som mener at gode løsninger finnes i samspillet mellom IT, forretning og brukernes behov. Vi ser for oss at du er proaktiv i dine tilnærminger og at du trives med å identifisere, iverksette og lede prosesser. Din faglige trygghet og tyngde gir deg mot til å utfordre det nåværende, og ved å være nysgjerrig og oppsøke informasjon navigerer du deg frem til nye løsninger på utfordringer du står ovenfor. Som tjenestedesinger involverer og sparrer du med kollegaer, og du trives med å løfte blikket for å holde et strategisk fokus på veien fremover.

Ansvarsområder:

 • Identifisere mulighetsrom: samarbeide tett med forretning med å kartlegge forretningsmål, definere problemer, målbildet, strategier og tiltak
 • Samarbeide tett med forretning, utviklere, prosjektledere, og arkitekter i innsikt, løsningsutforming og designarbeid
 • Fasilitere og drive designprosesser
 • Kartlegge og optimalisere brukeropplevelsen i ny og eksisterende løsninger/systemer
 • Planlegge og gjennomføre innsiktsarbeid, analyse og utvikle nye idéer for utforming av tjenester og formidle nye løsninger
 • Utarbeide brukerreiser, informasjonsarkitektur, skisser/prototyper og interaksjoner
 • Fasilitere workshops

Den viktigste årsaken til at du bør søke er muligheten for spennende faglige utfordringer i kombinasjon med et bredt spekter av prosjekter rettet mot mange bransjer. Alt innenfor rammene av en aktør med stor samfunnsmessig betydning.

Ønsket erfaring og bakgrunn:

 • Erfaring med brukersentrert metoder og brukertesting
 • Erfaring innen designmetoder og hypotesedrevet metoder
 • Kjennskap til UX/design/konseptutvikling, og designverktøy som f.eks. Miro, Figma, Adobe XD, Sketch
 • God forståelse for brukervennlighet og universell utforming
 • Relevant utdannelse fra Universitet eller Høyskole

I Avinor jobber vi etter verdiene åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert. Ansatte i Avinor skal opptre som gode rollemodeller gjennom å være: Resultatskaper – Samhandler – Utvikler. Vi kan tilby gode pensjons- og forsikringsordninger og velferdsordninger. Forutsetning for tilsetting er vandelsattest. Arbeidssted er i våre flotte lokaler i Bjørvika i Oslo.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company, Rakel O. Mørch, telefon 418 70 134, Helene Møller Rørvik telefon 415 29 191 eller Bjørn Haraldseth, telefon 905 62 920, eller send oss din CV via link. Søknadsfrist: 21.01.22.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Kontakter

 • Kontaktperson: Rakel Olava Mørch
 • Stillingstittel: Business Consultant
 • Telefon: +47 481 70 134
 • Kontaktperson: Helene Møller Rørvik
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 415 29 191
 • Kontaktperson: Bjørn Haraldseth
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 905 62 920

Sted

Adresse: Dronning Eufemias gate 6

Lignende stillinger|