Nyopprettet lederstilling hos Riksantikvaren

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelLeder for økonomi- og virksomhetsstyring
ArbeidsgiverRiksantikvaren
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeØkonomi og regnskap, Offentlig administrasjon, Museer, gallerier og kulturminne
StillingsfunksjonLedelse, Økonomi og regnskap/Økonomistyring og budsjettering, Økonomi og regnskap
Søknadsfrist26.01.2022

Som leder for ny seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring hos Riksantikvaren får du en sentral lederposisjon i organisasjonsavdelingen. Hele avdelingen har totalt 45 ansatte. Avdelingen har oppgaver innenfor HR og drift, økonomi og virksomhetsstyring, IKT drift og digital utvikling, internforvaltning, organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø/HMS, anskaffelser og sikkerhet.

Den nye seksjonen vil bestå av sju ansatte inkludert leder, fordelt på fire ansatte på regnskap/økonomi, en på anskaffelser og en på sikkerhet og internkontroll. Ny leder for Økonomi- og virksomhetsstyring vil rapportere direkte til Organisasjonsdirektør og blir en del av ledergruppen i avdelingen. Du vil ha en viktig støtte- og rådgivningsfunksjon i direktoratet og inngår i et nettverk med alle direktoratene underlagt Klima- og miljødepartementet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjonen for økonomi- og virksomhetsstyring
 • Være en synlig og aktiv pådriver for å forenkle, fornye og forbedre, i tillegg til å være en ressursperson i effektiviseringsprosesser
 • Bidra til god styringsinformasjon, herunder budsjett, prognoser og måltall for den samlede virksomheten
 • Bidra til et helhetlig system for økonomirapportering som gir gode beslutningsgrunnlag
 • Ansvar for oppfølging av resultat- og regnskapsrapportering gjennom analyse og kontroll
 • Ansvar for primærkontakt med revisor
 • Bistå i strategiarbeid og årsplanlegging for hele virksomheten
 • Inneha rollen som Spoc (singel point of contact) i kontakten med Klima- og miljødepartementet
 • Bidra til god internkontroll
 • Ha den overordnede oversikten over sikkerhetsområdet og anskaffelsesområdet

Som vår nye leder vil du ha mulighet til å påvirke og utvikle innholdet i stillingen.

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har relevant, høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende. Særlig relevant erfaring, kombinert med utdanning på bachelornivå, kan kompensere for kravet om mastergrad. Du har relevant ledererfaring og solid erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring. Kunnskap om offentlig forvaltning, organisering og styring, samt statlig budsjettarbeid inkl. lovverk vil vektlegges. Det er en fordel med kjennskap til offentlige anskaffelser, samt krav om sikkerhet i offentlig sektor.

Stillingen krever sikkerhetsklarering på nivå Hemmelig.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er en sterk relasjonsbygger og som trives i dialogen med fagmiljøene så vel som med egne medarbeidere. Du er serviceinnstilt, engasjert og synlig, samtidig som du er lyttende og involverende. Som leder har du gode samarbeidsevner og sterk gjennomføringskraft, med en klar og tydelig kommunikasjonsform.

Vi tilbyr

 • En sentral stilling som gir deg mulighet til å gjøre en forskjell innenfor et viktig samfunnsoppdrag
 • Varierte arbeidsoppgaver i et godt og inspirerende fag- og arbeidsmiljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning og sommertid
 • Medlemskap med gode ordninger for pensjon, lån og forsikring gjennom Statens Pensjonskasse
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef i henhold til Statens lønnsregulativ og Riksantikvarens lønnspolitikk

Interesserte kan ta konfidensiell og uforpliktende kontakt med en av våre rådgivere i Habberstad, Jan Egil Myhre, tlf. 90 89 25 22 eller Berit Nygaard, tlf. 90 05 08 49.

Du søker via Riksantikvarens søknadsportal senest 26. januar 2022.

Kontakter

 • Kontaktperson: Jan Egil Myhre
 • Stillingstittel: Partner/seniorrådgiver
 • Telefon: +47 908 92 522
 • Kontaktperson: Berit Nygaard
 • Stillingstittel: Rekrutterer
 • Telefon: +47 900 50 849

Sted

Adresse: DRONNINGENS GATE 13

Lignende stillinger|