Seksjonsleder MTU-IKT, Medisinsk-teknologisk avdeling

Publisert: Publisert:
StillingstittelSeksjonsleder MTU-IKT
ArbeidsgiverOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeIT, Helse og omsorg, Medisinsk utstyr og rekvisita
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist12.04.2023

Medisinsk teknologi er et fagfelt i rask utvikling med høye krav til kompetanse for de som anskaffer og forvalter MTU, og IKT-løsninger er en viktig del av en velfungerendesystemintegrasjon som sørger for trygg og god informasjonsflyt mellom utstyr og fagsystemer. Medisinsk-teknologisk avdeling (MTA) i OUS er en del av Teknologi- og innovasjonsklinikken (TIK) og er Norges største medisinsk-teknologiske sykehusmiljø med i overkant av 100 ansatte. MTA er sykehusets fagavdeling for medisinsk teknologi, og har det overordnede ansvaret for alt det medisinsk-tekniske utstyret (MTU) i sykehuset. Seksjonen MTU-IKT er en nyopprettet seksjon og vi søker nå en;Seksjonsleder MTU-IKTVi ser nå etter en person som har erfaring med, og forståelse for, IKT i tilknytning til MTU i sykehuset. Vedkommende vil ha ansvar for avdelingens fagressurser for MTU-Systemløsninger.

Seksjon for MTU-IKT er en nyopprettet seksjon, og som leder for denne seksjonen vil du få mulighet og ansvar for å forme og utvikle MTA tjenesteleveranser innenfor området MTU-Systemløsninger. Her vil du være en del av tverrfaglige team som jobber med oppgaver og løsninger nært knyttet opp mot pasientbehandlingen i OUS. Det vil være viktig med et godt samarbeid med vår IKT-tjenesteleverandør (Sykehuspartner HF), våre MTU-leverandører, samt seksjonens- og avdelingens tjenestemottakere. Det innebærer blant annet etablering av samarbeidsarenaer, innføring av god arbeidssystematikk, etablering av gode rutiner og dokumentasjon av disse.

Du vil være en del av ledergruppen i MTA, og stillingen gir deg mulighet til å lede en enhet med 3 personer i et spesialisert og dynamisk miljø til det beste for pasientene.

Som seksjonsleder MTU-IKT vil dine arbeidsoppgaver være;

 • Lede seksjonen med fullt budsjett-, personal- og oppgaveansvar
 • Etablere og følge opp mål og planer for å sikre en god håndtering av MTU-IKT tjenester ved anskaffelse og drift av MTU i OUS
 • Forme og utvikle MTA sine tjenesteleveranser innenfor området MTU-Systemløsninger
 • Etablere samhandlingsarenaer med vår IKT-tjenesteleverandør, våre MTU-leverandører og tjenestemottakere
 • Bidra til godt samarbeid mellom alle seksjoner i MTA, og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Holde god kontakt med relevante ressurser innenfor eget ansvarsområde, både i og utenfor sykehuset
 • Ansvar for eventuell bistand med MTU-IKT kompetanse i relevante prosjekter, både lokale og regionale
 • Ta ansvar for kvalitetsstyring av aktiviteter tilknyttet MTU-Systemløsninger, inkl. utarbeidelse av styrende dokumenter/prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning fra universitet eller høyskole innen IKT, medisinsk-teknologi, elektronikk, eller tilsvarende. Alternativ utdanning kan vurderes om søker har lang relevant erfaring
 • Du har gode personlige- og lederegenskaper, og evne til å være med å bygge tillit og trygghet i et lederteam
 • Du har erfaring med programvare-løsninger, nettverk- og nettverksarkitektur
 • Du har gjerne erfaring med og/eller forståelse for systemintegrasjon
 • Erfaring med IKT i sykehusmiljø og/eller erfaring fra IKT leveranser til sykehusmiljø er en fordel
 • Du har god kunnskap i bruk av MS Office, spesielt Word og Excel
 • Du har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med kunnskap og erfaring med å jobbe i prosjekt og bruk av prosjektstyrings-verktøy

Personlige egenskaper

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon
 • motiveres av å sette deg inn i nye oppgaver, og fi nne beste måte å løse disse på
 • er positiv og løsningsorientert - og "vil noe" i jobben din
 • er selvstendig, strukturert og ansvarsbevisst
 • har gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • samarbeider godt med andre og bidrar til et positivt arbeidsmiljø
 • er fortrolig med å ha "mange baller i luften" samtidig
 • har evne til analytisk og kreativ tenkning
 • er fortrolig med administrative oppgaver

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • Utfordrende, variert og meningsfullt arbeid
 • Faglig og personlig utvikling
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansatt-program
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Personalbarnehage
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag
 • En reise mot nye og moderne sykehus
 • Gode lønns-, pensjons- og forsikringsordninger

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Har du spørsmål knyttet til rollen eller selskapet, tar du kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting eller direkte med kontaktpersonene fra OUS.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankId-informasjon i søknadsprosessen.

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

Kontakter

 • Kontaktperson: Geir Nordvold
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 938 28 100
 • Kontaktperson: Øyvind Drangsland
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 918 32 891
 • Kontaktperson: Manuel Henriquez
 • Stillingstittel: Avdelingsleder
 • Kontaktperson: Lars Flatmoen
 • Stillingstittel: Spesialrådgiver - adm
 • Telefon: +95 939923

Sted

Adresse: Tårnbygget