Leder for Virksomhet byggutvikling - Etat for bygg og eiendom

Publisert: Publisert:
StillingstittelVirksomhetsleder
ArbeidsgiverFredrikstad Kommune
TypeFast
LokasjonFredrikstad
BransjeOffentlig administrasjon, Bygg og anlegg, Eiendom
StillingsfunksjonLedelse, Ingeniør/Bygge- og anleggsteknikk, Arkitekt og planlegging
Søknadsfrist06.02.2023

Bli kjent med Fredrikstad kommune

Hvem er vi?

Etat for bygg og eiendom i Seksjon for teknisk drift forvalter, drifter og vedlikeholder kommunens grunneiendommer, formålsbygg og boliger. Etaten består av cirka 270 ansatte og forvalter 500 000 m2 formålsbygg, 21 000 dekar grunneiendom, 1100 kommunale utleieboliger og omsetter for ca. 500 millioner årlig.

Virksomhet byggutvikling i Etat for bygg og eiendom har primært ansvar for verdibevarende vedlikehold og byggteknisk utvikling av kommunens formålsbygg og boliger. Enheten har et viktig samfunnsoppdrag og skal jobbe systematisk med planlegging og gjennomføring av prosjekter og tiltak knyttet til vedlikehold.

Vi søker nå etter en dedikert, engasjert og stødig leder for Virksomhet byggutvikling i en 100 % fast stilling. Gjennom god ledelse skal du støtte medarbeiderne i prosesser og beslutninger, ta gode strategiske valg og være en pådriver for utvikling av enhetens leveranser og oppgaver.

Enheten består i dag av medarbeidere med prosjektlederansvar innen sine arbeidsområder, og virksomheten er tett knyttet til byggtekniske fagrådgivere innen automasjon, energi og FDV-dokumentasjon. Enheten er under utvikling.

Fredrikstad kommune er i omstilling, og alle nivåer jobber kontinuerlig med å forbedre og utvikle seg. Interne justeringer av organisatorisk struktur og oppgaver må derfor kunne påregnes. Som leder av Virksomhet byggutvikling vil du være en viktig brikke i utviklingen av enheten, seksjonen og kommunen som helhet.

Vi tilbyr

Vi kan tilby en interessant og viktig jobb med varierte arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer. Vi har gode pensjonsordninger i KLP, og har for tiden kontorlokaler midt i Fredrikstad sentrum.

Hovedoppgaver

 • Lede og utvikle kommunens bygningsportefølje i tråd med kommunens mål, strategier og planer
 • Være pådriver for utvikling av Byggutvikling og enhetens porteføljer
 • Sikre god helhetlig styring, kontroll, effektiv flyt og kvalitet på enhetens oppgaveløsing, leveranser og beslutningsgrunnlag
 • Budsjett-, resultat- og personalansvar for virksomheten

Andre viktige oppgaver i stillingen:

 • Delta i relevante ledergrupper og interne/eksterne samarbeidsforum, for å ivareta og sikre kommunens og etatens interesser innenfor tilstandsbasert vedlikehold og teknisk utvikling av eiendomsmassen
 • Være en god rollemodell for de ansatte og ivareta kompetanseutvikling og et godt arbeidsmiljø i enheten

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere relevant utdanning på minimum bachelornivå, men fortrinnsvis på masternivå (for eksempel ingeniør, jurist, økonom, arkitekt med mer). Relevant realkompetanse kan delvis kompensere for kravet til oppnådd grad (eks. Teknisk fagskole kombinert med ledererfaring).
 • Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant lederkompetanse og -erfaring
 • Erfaring fra offentlig/kommunal sektor, med god forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • Erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser
 • Erfaring med personalledelse og -utvikling
 • Erfaring med strategisk arbeid
 • Kjennskap til bygningsutvikling og verdibevarende vedlikehold 
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser

Personlige egenskaper

 • har interesse for samfunnsoppdraget og motivasjon for å ivareta fellesskapets verdier
 • har god forretningsforståelse. Du forstår virksomhetens strategier og prioriteringer, og bruker kunnskapen til å oppnå felles mål.
 • har evne til å planlegge. Du utvikler realistiske planer med både korte og lange tidshorisonter.
 • er resultatorientert, setter tydelige mål og har gjennomføringsevne.
 • bygger gode relasjon gjennom å etablere troverdighet, tillit og innflytelse.
 • kommuniserer svært godt. Du formidler informasjon med klarhet og enkelhet, både muntlig og skriftlig.
 • er en lagspiller, og fremmer effektivitet i grupper ved å tilrettelegge for og bygge på andres idéer.
 • er en god rollemodell, og går foran som et godt eksempel og er en inspirerende og motiverende leder.
 • jobber strukturert og systematisk og prioriterer oppgaver på en god måte
 • er utviklingsorientert, og har evne til å drive utvikling og ta strategiske valg

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes som virksomhetsleder etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Lønn etter avtale avhengig av kompetanse og erfaring.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter kun elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger.

Attester/vitnemål skal ikke skannes inn som vedlegg, men tas med til eventuelt intervju.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Liv E. Simensen, tlf. 69 36 14 07, e-post: livsim @ fredrikstad.kommune.no

Spørsmål om stillingen rettes til Thea Gaulen, tlf. 908 24 632, e-post: thegau @ fredrikstad.kommune.no

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven §25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen, søkerens navn, alder, poststed, nåværende arbeidstittel og kjønn.

Sted: Bryggeriveien 2-4, 1607 Fredrikstad