Innovasjon Norge søker finansieringsrådgivere - Vestlandet


Publisert

StillingstittelØkonomi / Finans / Regnskap
TypeFast
ArbeidsgiverInnovasjon Norge
LokasjonBergen
BransjeOffentlige tjenester / Forvaltning

Innovasjon Norge søker finansieringsrådgivere som har mulighet til å starte raskt. Som en del av regjeringens tiltak for å begrense skadevirkningene av koronautbruddet for norsk økonomi, har Innovasjon Norge fått i oppdrag å fordele en krisepakke på 4,7 milliarder kroner til norsk næringsliv. Midlene skal bidra til ny aktivitet og omstilling i næringslivet som følge av koronasituasjonen. Omfanget av oppdraget betyr at vi må styrke vår kapasitet på saksbehandling ut 2020. 
Vi søker derfor etter finansieringsrådgivere med engasjement og interesse for norsk næringsliv, og med erfaring fra rådgivning, finansiering og saksbehandling. Vi er spesielt interessert i deg som kan tiltre raskt og som kan tenke seg et midlertidig engasjement hos oss mellom 6 til 9 mnd. Les mer utfyllende informasjon om våre krisetiltak for norske bedrifter her.


Arbeidsoppgaver

 • Kundedialog og behovsavklaring
 • Prosjektvurdering og saksbehandling av søknader om lån og/eller tilskudd 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå 
 • Bedriftsøkonomisk forståelse, med særlig vekt på regnskap, balanse og finansiering  
 • Kredittfaglig kompetanse med vekt på vurdering av prosjekt- og kredittrisiko 
 • Relevant arbeidserfaring. Dette kan for eksempel være:
 • erfaring fra bank eller annen finansieringsvirksomhet 
 • erfaring med eller fra oppstartsbedrifter 
 • erfaring fra arbeid med innovasjons- og utviklingsprosjekter i eller for vekstbedrifter  

Personlige egenskaper

 • God på kommunikasjon og kundedialog 
 • Analytisk, strukturert og effektiv 
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne 


Arbeidssted
Du vil få arbeidssted ved et av våre regionskontorer på Vestlandet; Molde, Bergen, Sogndal, Ålesund. Du må påregne å ta saker fra flere deler av landet. Skriv i søknaden hvilke kontorer som kan være mest aktuelle for deg å jobbe ved.
Aktuelt med arbeidssted andre steder i landet? Se de andre annonsene her Midt/Nord eller Sør/Øst.

Hvorfor velge Innovasjon Norge og denne muligheten? 
Innovasjon Norge skal bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Hos oss kommer du tett på næringsutvikling regionalt og nasjonalt, og vi samarbeider nært med våre internasjonale kollegaer og samarbeidspartnere i mer enn 27 land.?Når du jobber i Innovasjon Norge møter du ambisiøse mennesker som brenner for å bistå med å utvikle fremtidens produkter og tjenester. I tillegg får du ta del i spennende og faglige utfordringer hos en av Norges mest attraktive arbeidsplasser*.  
Vi tror at rette vedkommende primært vil motiveres av stillingens innhold, med muligheter til å bidra til vekst og verdiskaping i Norge i en annerledes tid. Dette, sammen med et trivelig arbeidsmiljø, konkurransedyktige vilkår og ambisjonen om å fortsette å styrke Innovasjon Norges rolle som en sentral samfunnsaktør for et fremtidig bærekraftig næringsliv i Norge, håper vi vil være attraktivt for deg som finansieringsrådgiver. 
*Innovasjon Norge er stemt frem som den mest attraktive arbeidsgiveren av yrkesaktive med økonomiutdannelse i Universum sin undersøkelse årlig fra 2016-2019. Søknadsfrist og informasjon
Søknadsfrist er snarest. Vi vurderer søknadene løpende, med snarlig tiltredelse. Siste frist for å søke er satt til 15. august. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av våre rådgivere i Prime Executive, Ole Jan Rimstad (99 59 30 14), eller Knut Hauge (93 21 19 72).

Om arbeidsgiveren

Innovasjon Norge skal bidra til nyskaping i næringslivet, utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål. Vi tilbyr tjenester innen finansiering, rådgiving, kompetanse, nettverk og profilering. Du finner våre kontorer i alle landets fylker og rundt 30 land. I land hvor vi ikke har eget kontor drar vi veksel på Norges ambassader. Hvor mye Innovasjon Norge forvalter besluttes årlig gjennom statsbudsjettet. Alle bevilgninger skal bidra til flere gode gründere, vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer.

Sektor: Offentlig

Antall stillinger: 15

Sted: 5015 Bergen

Bransje: Offentlig administrasjon

Stillingsfunksjon: Saksbehandler, Rådgivning, Økonomi og regnskap

Del jobb på