Appear søker Head of Accounting

Publisert: Publisert:
StillingstittelHead of Accounting
ArbeidsgiverAppear AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeØkonomi og regnskap, Elektronikk, Medie- og innholdsproduksjon
StillingsfunksjonLedelse, Økonomi og regnskap/Regnskap, Økonomi og regnskap

Appear har opparbeidet seg en sterk posisjon internasjonalt innenfor sin bransje, med lang fokus på produktutvikling og i den senere tiden på kommersialisering og vekst. For å tilrettelegge for ytterligere vekst og skalering, vil vi fremover forbedre, profesjonalisere og effektivisere hele vår verdikjede med tilhørende funksjoner. Som en del av denne prosessen, styrker vi vår finansorganisasjon med en ny stilling som Head of Accounting.

Vi er kommet et godt stykke på vei, men har fortsatt en del igjen til å ha en ferdig rigget, effektiv og skalerbar regnskapsfunksjon.

Hos oss vil du få en selvstendig rolle, mye tillit, ansvar og påvirkningskraft til hvordan funksjonen bør videreutvikles. Rollen har det overordnede ansvaret for regnskapsfunksjonen, men den vil spesielt den første tiden ha et klart operativt preg før man får satt gode prosesser og en tydelig ansvarsfordeling.

Dette er en meget god karrieremulighet for en ambisiøs person som trives med regnskapsfaget, og som også ønsker å lede og utvikle en regnskapsfunksjon. Her kommer du inn i en avdeling og selskap med vekstplaner, og får lov til å sette ditt preg på videre utvikling. Det vil således være gode karrieremuligheter for en som kommer tidlig inn i denne fasen.

Konsernstrukturen består av et morselskap i Norge som utgjør det meste av den operative virksomheten i konsernet, samt datterselskap i UK og USA. Regnskapsavdelingen består av både interne og eksterne ressurser, hvorav regnskapsføringen for UK og USA er håndtert lokalt og vil rapportere til Head of Accounting. Det arbeides for tiden med å legge en fremtidig plan for konsernets regnskapsavdeling, hvor vedkommende vil få muligheten til å påvirke planen og lede teamet fremover.

I stillingen inngår det lederansvar og du vil rapportere til, og arbeide meget tett med, Chief Financial Officer for konsernet.

Sentralt i stillingen er å ivareta det overordnede ansvaret for regnskapsfunksjonen i konsernet. Den første tiden vil kreve at du jobber en god del operativt med regnskap, samtidig med å bygge solide dokumenterte prosesser og en effektiv skalerbar organisasjon. Videre er sentrale oppgaver:

 • Overordnet ansvar for alle aspekter innenfor regnskapsfunksjonen for hele konsernet
 • Ansvar for å lede, styre opp og koordinere mellom alle operative enheter i konsernet, samt mot ekstern regnskapsfører
 • Ansvar for periodeavslutning for alle konsernselskaper
 • Utarbeide månedlig konsolidert rapporteringspakke
 • Faglig ansvar for vurderinger innenfor regnskap, skatt og avgift
 • Bidra inn på regnskapsrelaterte oppgaver, spesielt den første tiden før organisasjonene er ferdig satt
 • Ansvar for årsoppgjørsprosessen og kontaktpunkt mot revisor og ekstern regnskapspartner

Til denne rollen ser vi etter deg som drives av å bygge og utvikle, og har et klart bilde av hvordan en moderne regnskapsfunksjon bør se ut og drives. Vi tror du har en solid faglig forankring i regnskapsfaget, er god til å sette solide og skalerbare prosesser, samt har god erfaring med å ta i bruk teknologi for å forenkle hverdagen.

Vi ser etter deg med erfaring fra en konsernstruktur i et internasjonalt miljø, med tilhørende erfaring med konsolidering. Du er regnskapsfaglig sterk, har god erfaring med lokale regnskapsregler, og gjerne IFRS, med tanke på videre utvikling i selskapet og rollen. Du kommuniserer godt verbalt og skriftlig, både på norsk og engelsk. Du trives med å ta lead og sette agendaen, men har også en god operativ vilje.

Ideelt ser vi etter en kandidat med revisjonsbakgrunn, i tillegg til noen år med operativ erfaring fra regnskap. Du har kanskje vært med på en lignende reise tidligere, men ønsker nå å ta lead og ser på dette som en gyllen mulighet til å utvikle deg. Føler du at dette beskriver deg, og at du trives like godt med å bygge som å drifte, så vil vi gjerne prate med deg!

For ytterligere informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, mail: orjan.gamst@dfind.no, eller Ingrid Østli på tlf. 980 36 214, mail: ingrid.ostli@dfind.no.

Kontakter

 • Kontaktperson: Ørjan Gamst
 • Stillingstittel: Senior Manager
 • Telefon: +47 957 29 725
 • Kontaktperson: Ingrid Klara Østli
 • Stillingstittel: Advisor
 • Telefon: +47 980 36 214

Sted

Adresse: Lilleakerveien 2 B