Juridisk rådgiver/seniorrådgiver


Publisert
Søknadsfrist 14.03.2021

StillingstittelJuridiske tjenester
TypeFast
ArbeidsgiverBankenes Sikringsfond
LokasjonOslo
BransjeBank / Finans / Forsikring

Bankenes sikringsfond skal bidra til å sikre finansiell stabilitet og tillit til det norske banksystemet. Det gjør vi ved å yte støtte for å sikre bankens fortsatte drift, eller stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank må settes under offentlig administrasjon. 
Vi ønsker å styrke organisasjonen med en Juridisk rådgiver/seniorrådgiver som skal bistå Bankenes sikringsfond innenfor hele fondets juridiske fagfelt. Dette innebærer blant annet juridisk støtte til ledelsen, til enhet for analyse og kriseberedskap, og til enhet for kapitalforvaltning. Enhet for analyse og kriseberedskap har ansvaret for sikringsfondets beredskapsfunksjon som innskuddsgarantiordning, herunder eventuelle alternative tiltak i en krisesituasjon.
Enhet for kapitalforvaltning har ansvaret for forvaltningen av innskuddsgarantifondet og krisetiltaksfondet. Bankenes sikringsfond er i prosess med å etablere en mer formalisert compliance funksjon, og juridisk rådgiver/seniorrådgiver forventes å bidra i dette arbeidet. Stillingen vil innebære deltakelse i internasjonale fora i regi av European Banking Authority (EBA), European Forum of Deposit Insurers (EFDI), og International Association of Deposit Insurers (IADI).
Du vil rapportere til Juridisk direktør og du vil være en sentral bidragsyter til hele organisasjonen innenfor juridiske spørsmål. Videre vil du jobbe tett med eksterne samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap
 • Minimum 3 års arbeidserfaring fra finansbransjen/advokatfirma/offentlig forvaltning innenfor ett eller flere av sikringsfondets hovedarbeidsoppgaver 
 • Det vil være en fordel med kjennskap til BRRD og DGSD, herunder norsk gjennomføring av disse direktivene. Tilsvarende vil det være en fordel med erfaring fra og kjennskap til bankvirksomhet, samt det nasjonale og internasjonale verdipapirmarkedet og dets infrastruktur
 • Erfaring fra arbeid med compliance er en fordel
 • Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig. 


Personlige egenskaper

 • Selvstendig og med høy arbeidskapasitet
 • Analytisk
 • Strukturert
 • Gode samarbeidsevner
 • Er positiv og fremoverlent
 • Må inngi tillit og fremstå med faglig tyngde
 • Gode kommunikasjonsferdigheter


Vi tilbyr

 • En sentral rolle i en beredskapsorganisasjon og viktig samfunnsaktør
 • En arbeidsgiver som verdsetter og legger til rette for faglig utvikling
 • Fleksibilitet i arbeidshverdagen
 • Muligheten til å jobbe bredt
 • Stort ansvar og mulighet til å påvirke og utvikle egen stilling
 • Et miljø med engasjerte og kompetente kollegaer
 • Deltagelse på konferanser i inn- og utlandet – både som deltager og foredragsholder
 • Samarbeide med nasjonale aktører innen finansiell stabilitet og utenlandske aktører som andre lands sikringsfond og internasjonale organisasjoner
 • Hyggelige lokaler i Oslo sentrum

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Assessit, Per Gauslaa, mob: 977 75 649, Tove Gartland, mob: 958 99 755 eller Rebekka Myrtveit, mob: 934 23 761 for mer informasjon om stillingen.


Vi vil vurdere kandidater fortløpende og oppfordrer derfor interesserte om raskt å ta kontakt / registrere søknad og CV.
Søknadsfrist snarest og senest innen 14.03.2021
 


Alle henvendelser behandles konfidensielt innen søknadsfristens utløp, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge, vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.
 

Om arbeidsgiveren

Bankenes sikringsfonds mandat og virksomhet er definert av lov om Bankenes sikringsfond og finansforetaksloven. Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank skal Bankenes sikringsfond bidra til å opprettholde finansiell stabilitet i Norge.Bankenes sikringsfond administrerer og forvalter den norske innskuddsgarantiordningen og har som hovedformål å garantere for innskuddene i medlemsbankene. Den viktigste oppgaven er til enhver tid å være i beredskap for å kunne håndtere situasjoner der en eller flere medlemsbanker får problemer med å innfri sine forpliktelser. Sikringsfondet kan bidra med alternative tiltak for å sikre medlemmers fortsatte drift, eller vil stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank avvikles under offentlig administrasjon.

SektorOffentlig

StedDronning Mauds gate 10, 0250 Oslo

Bransje Bank, finans og forsikring,Konsulent og rådgivning

Stillingsfunksjon Jurist,Rådgivning,Konsulent

Nøkkelord

Kapitalforvaltning, Rådgivining, Juridisk arbeid, Compliance, Analyse

Del jobb på