Organisasjonssjef for Norges største medeierorganisasjon

Publisert: Publisert:
ArbeidsgiverCoop Norge SA
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeAnnet, Butikk og varehandel
StillingsfunksjonAnnet, Ledelse, Forretningsutvikling og strategi
Søknadsfrist31.05.2022

Relasjonsbygger - drivende - gjennomføringssterk

Vi søker en drivende og samlende organisasjonssjef med ansvar for at Coop i Norge klarer å innfri sine høye ambisjoner for medeierdemokrati og -innflytelse. En sentral del av dette arbeidet er blant annet for å utvikle og drive medeierdemokratiet/ eierstyringen av Coop Norge SA. I tillegg bistår avdelingen Samvirkelagene med gode konsepter, innhold, informasjonskanaler og ikke minst opplærings- og utviklingsprogrammer for medlemsvalgte i styrene, årsmøter, regionråd, valgkomite, mm.

Coop sin eiermodell er unik og gir muligheter til å differensiere oss i varehandelsmarkedet. Vi søker deg med interesse for samvirke som eier- og organisasjonsmodell, og vil arbeide for å sikre et sterkt medeierdemokrati og god eierstyring.

Den vi søker må være proaktiv og ta aktivt ansvar for kontinuerlig forbedring og utvikling av Organisasjonsavdelingen som både rådgiver, gjennomfører og tjenesteyter. For å lykkes er det også viktig å kunne være en tydelig kompetanseressurs gjennom å være opptatt av gode relasjoner, levere kvalitet til avtalt tid og god til å kommunisere. Vi søker en erfaren leder som viser engasjement, ansvarsfølelse og et tydelig ønske om å gjøre en forskjell. Den ideelle kandidat har erfaring i å samarbeide med ledere og kompetente medarbeidere, og er godt vant med å forholde seg til et høyt antall interessenter.

Vår organisasjonssjef vil være sentral i ledergruppen for Organisasjon & Medlem.

Sentrale arbeidsoppgaver vil bl.a. være

 • Lede organisasjonsarbeidet i Coop Norge
 • Bidra til at medeierdemokratiet og medeierinnflytelsen styrkes
 • Gi organisatorisk rådgiving overfor samvirkelag i praktiske organisasjonsspørsmål
 • Være fagansvarlig og tilrettelegge for gjennomføring av kurs og opplæringstiltak innenfor organisasjonsområdet
 • Ansvar for å utvikle og realisere digitale samhandlingsplattformer for medlemsvalgte
 • Være pådriver for god erfaringsutveksling og samhandling for felles og styrket utvikling
 • Ansvarlig for gjennomføring av Årsmøtet for Coop Norge og for Organisasjonsavdelingens arrangementer
 • Ansvar for tilrettelegging av Coop Valg og Ansattes valg i samvirkelag
 • Ansvar for Coop Norges deltakelse og engasjement i Samvirkene og EuroCoop
 • Ansvar for arbeidet med drift av egne organisasjoner/stiftelser

Den vi ser etter

 • God til å knytte kontakter, er utadvendt og omgjengelig
 • God norsk fremstillingsevne – skriftlig og muntlig
 • Er proaktiv, strukturert, kvalitetsorientert og god på gjennomføring.
 • Høy arbeidskapasitet, er resultatorientert og får ting gjort.
 • Har god kjennskap til og erfaring fra organisasjonsarbeid/tilsv.
 • Gjerne erfaring fra rådgivning, kunnskapsformidling, eller opplæring
 • Har kompetanse innenfor digitale løsninger og samhandlingsplattformer
 • Kunnskap til samvirke som organisasjonsform er en fordel
 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor økonomiske og administrative fag, stats- eller rettsvitenskap eller jus

Organisasjonssjefen rapporterer til Organisasjons- og medlemsdirektør Geir Jostein Dyngeseth

Kontakter

 • Kontaktperson: Jarle Trandokken
 • Stillingstittel: Partner, Amrop
 • Telefon: +47 484 01 248

Sted

Adresse: Østre Aker vei 264

Lignende stillinger|