Nettplanlegger - Utvikling av kraftnettet for å bidra til det grønne skiftet

Publisert: Publisert:
StillingstittelNettplanlegger/Analytiker
ArbeidsgiverLede AS
TypeFast
LokasjonPorsgrunn
BransjeKraft og energi, Elektronikk, Industri og produksjon
StillingsfunksjonIngeniør/Elektroingeniør, Ingeniør, Ingeniør/Vann- og miljøteknikk

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 prosent innen 2030. Utvikling av strømnettet er helt nødvendig for å lykkes med dette, og nettutvikling har aldri vært mer spennende. Nå som samfunnet skal elektrifiseres trenger vi et sterkere strømnett med nok kapasitet, og Lede planlegger å investere for 4,5 milliarder kroner i nettanlegg de neste 5 årene.

Lede AS drifter og utvikler strømnettet i Vestfold og Telemark, og vi leverer stabil strømforsyning til ca. 200 000 kunder. Vi har et av Norges største industrimiljø i regionen, som nå skal elektrifiseres. Samtidig er den generelle lastutviklingen høy, og vi trenger gode planer for hvordan nettet skal utvikles videre. Vi har et av landets sterkeste fagmiljøer innenfor nettplanlegging og nettanalyser, og avdeling Utvikling og analyse leter nå etter flere kloke hoder som:NETTPLANLEGGER, AVD. UTVIKLING OG ANALYSEUtvikling og analyse er en avdeling med 9 høyt kompetente ansatte, en gjennomsnittsalder på 34 år og med en god kjønnsbalanse. Vi tar for oss de store spørsmålene i nettutviklingen, og må ofte se inn i glasskulen. Avdelingen forvalter en stor prosjektportefølje, og utreder og initierer store nettutbyggingsprosjekter. Det er en stor variasjon i arbeidsoppgaver og ansvarsområder i avdelingen, og det er gode muligheter for faglig utvikling.

Innflyttere til regionen kan forvente et sosialt og inkluderende miljø i selskapet, også utenfor arbeidstid. Regionen er i sterk vekst, har et godt klima og nyter godt av nærhet til både sjø og fjell. Det er god infrastruktur i fylket, med firefelts E18 og togstrekning gjennom fylket, samt flyplass på Torp. Oslo er kun en to timers togtur unna.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Følge med på samfunnsutviklingen og forstå hvordan driverne i samfunnet påvirker behovet for strøm fremover
 • Gjennomføre utredninger for å finne de beste løsningene på utfordringene vi står ovenfor, enten det er tradisjonell nettforsterkning eller bruk av nye virkemidler som fleksibilitet eller betinget tilknytning
 • Håndtere kundehenvendelser fra industriprosjekter, for eksempel datasenter, hydrogenproduksjon og batterifabrikk
 • Bidra til langtidsplanlegging av nettet, med et geografisk områdeansvar for helhetlig nettutvikling innen distribusjonsnett og regionalnett
 • Samarbeid andre fagmiljøer internt i Lede og med andre nettselskap, Statnett, industrikunder og andre aktører i vårt område
 • Tidligfase prosjektoppfølging, deriblant risikostyring og økonomisk oppfølging i utredningsfasen

Din profil:

Du er fortrinnsvis Sivilingeniør/Master med elkraftkompetanse, men bacheloringeniør med relevant erfaring vil også vurderes. Vi søker en strukturert og analytisk kollega som evner å se helheten i våre prosjekter. Du samarbeider godt med andre, men du trives også med selvstendig fordypning og analyse. Du har gode skriveferdigheter på norsk, er initiativrik og engasjert, og kan identifisere deg med våre kjerneverdier: Kompetent, Ansvarlig og Nyskapende. Er du nyutdannet, eller går siste året på masterstudiet innen elkraft, er du også velkommen til å søke stillingen og vi vil veldig gjerne høre fra deg.

Lede AS tilbyr en spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø, med sosiale arenaer også utenfor arbeidstid. Det er konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger i Lede. Avdelingen holder til i Porsgrunn, men noe arbeid fra kontor i Tønsberg eller hjemmefra vil være mulig.

Innkomne søknader vil bli behandlet fortløpende.

For mer informasjon om stillingen kontakt Skagerak Consulting ved Erik Aasmundtveit tlf: 414 31 938 eller Cathrine Svendsen tlf: 926 06 610

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Kontakter

 • Kontaktperson: Erik Aasmundtveit
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 414 31 938
 • Kontaktperson: Cathrine Svendsen
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 926 06 610

Sted

Adresse: Floodeløkka 1

Lignende stillinger|