Utløpt

Leder Økonomi og virksomhetsstyring - Forretningsorientert og analytisk strateg


Publisert
UtløptSøknadsfrist 14.12.2020

StillingstittelØkonomi / Finans / Regnskap
TypeFast
ArbeidsgiverSkagerak Nett
LokasjonSkien / Porsgrunn
BransjeEnergi
Søk her

Bli kjent med - Skagerak Consulting AS

Skagerak Nett står foran en spennende tid med sterk fokus på innovasjon og utvikling. Det skal investeres betydelig i tiden fremover, ikke minst skal våre linjer  oppdateres og oppgraderes slik at vi kan gi våre kunder et stabilt og trygt produkt ved bruk av effektiv og ny teknologi. Seksjon Virksomhetsstyring er et faglig sterk miljø med tyngde innen bl.a. annet økonomi, jus og kraftflyt. Vi har et viktig mandat for selskapet og søker nå en forretningsorientert, strategisk og analytisk leder til å overta stillingen som leder for seksjon Virksomhetsstyring.Leder Økonomi og Virksomhetsstyring

Som leder for Økonomi og virksomhetsstyring har du ansvar for fem områder; Økonomi, Juridisk, Kraftflyt og Nettavregning, rammevilkår og høring samt Kvalitet og etterlevelse. Det er totalt 16 ansatte i seksjonen. Et viktig fokus vil være å bidra til strategi- og forretningsutvikling i en tid hvor innovasjon, ny teknologi og store investeringer er høyt prioritert i selskapet. Du vil ha en sentral rolle i selskapet og være en viktig sparringspartner for ledergruppen for øvrig og konserndirektøren i Skagerak Nett.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle seksjonen og dens dyktige ansatte
 • Bidra til å sette mål og utvikle strategier for egen seksjon og selskapet
 • Økonomiske analyser
 • Ivareta HMS- og personalansvar i seksjonen, tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø
 • Aktivt samarbeide med andre seksjoner i selskapet og med Virksomhetsstyring i konsern
 • Ansvarlig for strategisk kompetanseplanlegging
 • Ivareta og utvikle effektive arbeidsprosesser i egen seksjon og på selskapsnivå
 • Deltakelse i ledergruppen i Skagerak Nett og bidra til at selskapet mål og strategier realiseres

Kvalifikasjoner

 • Vi søker en erfaren leder med høyere utdannelse innen økonomi, gjerne på masternivå
 • Du har erfaring med ledelse av økonomi- og virksomhetsstyringsfunksjoner og kan dokumenter gode resultater
 • Du må ha kunnskap om datadrevne analyser og strategiarbeid
 • Du har kunnskap om kommersielle prosesser, utarbeidelse av  businesscase og analyser for gevinstrealisering
 • Du har tydelig og inkluderende lederstil og evner å bygge tillit og engasjement, samt å motivere til utvikling og nytenkning
 • Du er analytisk anlagt og jobber strategisk og med god struktur
 • Du har interesse for ny teknologi, er utviklingsorientert og har kunnskap om digitalisering av prosesser
 • Som person er du trygg på deg selv med god evne til å samarbeide og bygge relasjoner
 • Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig

Vi tilbyrDu vil bli en del av et faglig sterkt miljø i et solid selskap som er i en veldig spennende fase med fokus på innovasjon og utvikling. Din rolle blir sentral i den videre utviklingen og du vil bli en del av et lag med dyktige og dedikerte medarbeidere. 
Vi søker kandidater som kan identifisere seg med Skagerak Energi AS sine kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende.
Hovedkontor for stillingen er Porsgrunn, men arbeidssted kan også være på vår lokasjon i Tønsberg.
Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.
Har du spørsmål om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med Skagerak Consulting AS, Erik Aasmundtveit 414 31 938 eller Linda Brusletto 416 76 428.

Om arbeidsgiveren

Skagerak Energi AS er et av landets ledende energikonsern med over 600 ansatte. Skagerak produserer og distribuerer strøm og fjernvarme fra fornybare kilder, et viktig bidrag i det grønne skiftet. Med satsing på digitalisering og nye fleksible arbeidsformer skal Skagerak jobbe for innovasjon og ny forretningsvirksomhet.
Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de fire heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Skagerak Energipartner. Skagerak Energi skal være en viktig aktør i energiløsninger som skal bidra til elektrifisering og bruk av andre bærekraftige fornybarløsninger i industrien, transportsektoren, landbruket og samfunnet ellers. Selskapet eies av Statkraft og de største kommunene i Grenland. Hovedkontoret ligger i Porsgrunn.
Skagerak Nett AS er et av Norges største nettselskap og drifter og utvikler regionens strømnett som er samfunnsviktig infrastruktur av stadig større betydning. Selskapet har områdekonsesjon for hele Vestfold samt Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan, og fra 1.1.20 også Hjartdal kommune.
Skagerak Nett AS transporterer årlig kraft for 1.8 mrd og har totalt 375 ansatte.

NettverkFacebook LinkedIn

SektorPrivat

StedFloodeløkka 1, 3915 Porsgrunn

Bransje Kraft og energi, Økonomi og regnskap,Industri og produksjon

Stillingsfunksjon Økonomi og regnskap / Økonomistyring og budsjettering,Forretningsutvikling og strategi,Ledelse

Nøkkelord

Virksomhetsstyring, Økonomistyring, Business controlling, Økonomisjef, CFO

Søk her
Del jobb på