Vil du ha en sentral rolle i utviklingen av læringsmiljøet ved universitetet?

Publisert: Publisert:
StillingstittelBibliotekdirektør ved Universitetsbiblioteket
ArbeidsgiverUniversitetet i Oslo
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon, Forskning, utdanning og vitenskap, Arkiv og bibliotek
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist29.11.2021

Ansvarsområde

Bibliotekdirektøren har det overordnede faglige og administrative ansvaret for bibliotekets virksomhet, og skal i samarbeid med bibliotekstyret utforme og iverksette bibliotekets strategi.

Bibliotekdirektøren har en sentral rolle i arbeidet med å styrke læringsmiljø, formidling og digitalisering ved UiO.

Bibliotekdirektøren rapporterer til rektor og universitetsdirektør.

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole på masternivå. Relevant realkompetanse kan i særlige tilfeller kompensere for utdanningskravet.
 • relevant ledererfaring
 • god kjennskap til universitetssektoren
 • god forståelse for et fremtidsrettet biblioteks tjenester og utfordringer
 • erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid
 • god kjennskap til strategisk IKT-utvikling og digitalisering

Personlige egenskaper

 • tillitsskapende og løsningsorientert
 • strategisk orientert
 • utviklingsorientert og nysgjerrig
 • evne til å motivere og engasjere
 • relasjonsbygger med gjennomføringskraft
 • gode kommunikasjonsevner (norsk og engelsk)

Vi tilbyr

 • fast stilling i stillingskode 1060 avdelingsdirektør, innenfor et lønnsspenn mellom kr. 977600 – kr. 1100000 kroner, avhengig av kompetanse og erfaring
 • gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, relevante attester og liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge.

Kontaktinformasjon

 • Rådgivere i Habberstad: Jan Egil Myhre +47 90892522, Hans Petter Karlsen +47 93425743
 • Universitetet i Oslo, assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen +47 92620646
 • Styreleder i Bibliotekstyret, professor Gunn Enli +47 91172952

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontakter

 • Kontaktperson: Jan Egil Myhre
 • Stillingstittel: Partner/seniorrådgiver i Habberstad
 • Telefon: +47 908 92 522
 • Kontaktperson: Hans Petter Karlsen
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver i Habberstad
 • Telefon: +47 934 25 743

Sted

Adresse: Problemveien 7

Lignende stillinger|