Research Director Health

Publisert: Publisert:
StillingstittelResearch Director Health
ArbeidsgiverSINTEF Digital
TypeFast
LokasjonTrondheim
BransjeOrganisasjoner, Forskning, utdanning og vitenskap, Helse og omsorg
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi

SINTEF er det desidert største forskningsinstituttet i Norge når det gjelder forsknings- og innovasjonsprosjekter i helsenæringen, med nasjonal og internasjonal betydning. Helse og velferd er ett av ni strategiske områder i SINTEF. Mange av våre forskere jobber primært med helseteknologi, helsetjenester og livsvitenskap, mens andre forskere jobber med muliggjørende teknologier som også kan anvendes innen helsedomenet. Som den største, norske aktøren innen oppdragsforskning i helsesektoren, har SINTEF et unikt utgangspunkt for å være førende for utviklingen av morgendagens helseteknologi og -tjenester i Norge.

Bærekraftige helsetjenester – Digital transformasjon

Avdeling Helse hører til SINTEF Digital, som er ett av de seks instituttene i SINTEF- konsernet. I avdeling Helse (Health Research) har vi organisert mange av våre forskere som primært jobber med helse og velferd. Avdelingen utgjør spydspissen i SINTEFs satsing innen helse, og vi leter nå etter en ny leder som kan bidra til å realisere det store vekstpotensialet innen helse og velferd. Avdelingen er et flerfaglig miljø med ca. 70 ansatte bestående av samfunnsvitere, teknologer og medarbeidere med helsefaglig bakgrunn. I avdelingen forskes det på helse innen medisinsk teknologi, helsetjenester og folkehelse. Målet er å fremme god helse og forebygge sykdom og skader, bidra til bedre diagnostisering, behandling, rehabilitering og oppfølging, samt å utvikle bedre og mer bærekraftig organisering av helsetjenester og større konkurransekraft for norsk helsenæring. Avdelingen har også en omfattende internasjonal aktivitet, og deltar aktivt i EUs forskningsprogrammer og i FoU-marked utover Europa.

Lederen for avdeling Helse har resultat- og budsjettansvar for enheten, er del av ledergruppen i SINTEF Digital og rapporterer til konserndirektøren. For å lykkes med våre ambisjoner er vi avhengig av at vår nye leder er en ambassadør overfor våre samarbeidspartnere og oppdragsgivere i både privat næringsliv og offentlig sektor. Rett kandidat ser mulighetene i å lede et flerfaglig miljø bestående av samfunnsvitere, teknologer og helsefaglige medarbeidere – og evner å utnytte vår samlede kompetanse mot felles mål.

Vi ser etter en leder med stort nettverk og innsikt i norsk helsenæring og offentlig helsevesen, en som forstår aktørbildet og mulighetsrommet i rammebetingelsene og virkemiddelapparatet. Vi er et oppdragsfinansiert institutt, så evnen til å åpne dører og skape dialog og samarbeid med aktørene i helsesektoren er vesentlig for å lykkes, også internasjonalt. Vi antar at ny forskningssjef har bakgrunn fra et av våre fagområder, og ser mulighetene digital transformasjon vil få for helsetjenestene fremover.

Om du ønsker en rolle med nasjonal betydning innen utvikling av morgendagens helsetjenester ser vi frem til å motta din CV og søknad snarest. Søknader blir behandlet fortløpende.

For nærmere informasjon kontakt våre rådgivere i Amrop Delphi, Kristin Høy Lian på tlf. 482 31 646 eller Trygve Rastad på tlf. 996 09 086.

Arbeidssted: Oslo eller Trondheim

Kontakter

  • Kontaktperson: Trygve Rastad
  • Stillingstittel: Konsulent, Amrop Delphi
  • Telefon: +47 996 09 086
  • Kontaktperson: Kristin Høy Lian
  • Stillingstittel: Konsulent, Amrop Delphi
  • Telefon: +47 482 31 646

Lignende stillinger|