Net Revenue Manager - ansvar for konsernets prismodellerStillingstittelNet Revenue Manager
ArbeidsgiverNortura SA
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeIndustri og produksjon, Matvareproduksjon og -industri
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi, Økonomi og regnskap

Net Revenue Manager for konsernet Nortura vil ha det ansvaret for å sikre optimalisering av prismodeller på tvers av konsernets kunder, kanaler og vareeiere. Dette omfatter også Nortura sin pris- og rabattstrategier. Optimaliseringen skal sikre langsiktighet og vektlegge rett pris for tjenester utført over tid, samt effektivitet i anvendelse/håndtering internt i Nortura og for kundene. Net Revenue Manager skal også bedre forståelsen og kommunikasjonen av prismodeller på tvers av avdelinger, funksjoner og vareeiere internt i Nortura for å sikre faktabaserte diskusjoner, gode implementeringer og kontinuerlig videreutvikling. Net Revenue Manager vil også være en viktig bidragsyter i arbeidet med marginstrategier i konsernet. Nortura har i dag størst omsetning til kjeder innen dagligvare, samt proff og industrimarkedet. Vi er en av Norges største matprodusenter og står overfor store og spennende endringer i tiden fremover. Net Revenue Manager vil inngå i konsernets økonomiavdeling og vil samarbeide med hele konsernet.

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvar vil være

 • Ha det overordnede ansvaret for sikre optimalisering av prismodeller på tvers av kunder, kanaler og vareeiere for å bidra til å bedre forutsigbarhet rundt Nortura sin lønnsomhet
 • Bidra med å fasilitere og komme med konkrete anbefalinger for prisstrategi(er) på tvers av Norturas kanaler.
 • Sikre optimalisering over tid mht rett pris for tjenester utført og effektivitet i anvendelse/håndtering internt og hos kunder
 • Sikre bedre forståelse for og kommunikasjon av prismodeller på tvers av avdelinger, funksjoner og vareeiere internt i Nortura
 • Forenkle, harmonisere og løse utfordringer med grossistrabatt og andre rabattmodeller
 • Harmonisere kompensasjonsmodeller slik at de er i samsvar med pris- og marginstrategier
 • Bidra aktiv til konstruktiv og tett kundedialog for å oppnå større transparens og forståelse modeller og strategier i markedet
 • Ansvarlig for at konsernets pris- og rabattstrategier etableres og etterfølges
 • Vil være prosjektleder i tverrfaglige team for pris- og marginprosjekter

Ønsket profil

 • Solid erfaring med komplekse pris-/rabatt-/marginmodeller
 • Særdeles analytisk anlagt, med kommersiell- og resultatorientert forretningsmessig forståelse
 • God erfaring med evaluering av produksjonskostnader for å utvikle prisstrategier, pris- og rabattstrukturer, mm.
 • God på relasjonsbygging, kommunikasjon og samarbeid
 • Like å jobbe i team, helhetstenkende, resultat- og kvalitetsfokusert med solid gjennomføringsevne
 • Selvgående, analytisk og strukturert med evne til å raskt sette seg inn i nye fagområder. Må tørre å utfordre etablerte sannheter på en god måte
 • Nysgjerrig og initiativrik
 • Skape tillit gjennom faktaorientert og strukturert arbeid
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • Meget god kunnskap om it-verktøy, spesielt Excel og andre relevante dataanalyseverktøy
 • Utdannelse på Bachelor eller Master nivå, og en del års relevant faglig erfaring fra større virksomheter

Kontakter

 • Kontaktperson: Jarle Trandokken
 • Stillingstittel: Partner, Amrop Delphi
 • Telefon: +47 484 01 248

Sted

Adresse: Lørenveien 37

Del jobb på