Direktør i Klimaetaten

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelDirektør i Klimaetaten
ArbeidsgiverOslo kommune, Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon, PR, informasjon og kommunikasjon, Forskning, utdanning og vitenskap
StillingsfunksjonForretningsutvikling/strategi, Ledelse, PR og informasjon
Søknadsfrist07.08.2022

Klimaetaten utfører et avgjørende oppdrag i arbeidet for å nå Oslos ambisiøse klimamål. Direktøren er etatens frontfigur i dialogen med andre kommunale virksomheter, byens næringsliv og staten.  Direktøren må ha god klimafaglig forståelse, men må også ha svært gode kommunikasjonsevner og evne å stå i spennet mellom fag og politikk. 
Direktøren skal lede arbeidet med å utvikle Oslos årlige klimabudsjett, identifisere og foreslå nye klimatiltak og videreutvikle Oslos systemer for god, intern klimaledelse. I tillegg skal kommunens arbeid for å fremme omstilling til nullutslipp overfor byens befolkning og næringsliv videreutvikles under direktørens ledelse.  
Direktøren skal videreutvikle etatens sterke fagmiljøer innen klimafag, klimaledelse og kommunikasjon. Etaten er organisert i team der en arbeider på tvers av avdelingene.
Stillingen rapporterer til kommunaldirektør for miljø og samferdsel. Stillingen er en åremålsstilling på seks år med mulighet for å søke et åremål til. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle etaten.
 • Ekstern kommunikasjon om Oslo kommunes klimaarbeid.
 • Intern kommunikasjon og pådriverarbeid for klimatiltak i kommunens egne virksomheter. 
 • Sikre budsjettkontroll og god forvaltning av Klima- og energifondets ressurser. 
 • Drive økonomi- og målstyring og sikre god internkontroll. Sørge for kontinuerlig forbedring og effektivisering i etatens arbeid. 

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning, gjerne innen relevante fagområder.
 • Ledererfaring fra politisk styrt virksomhet er ønskelig.
 • Tung klimarelevant arbeidserfaring er ønskelig.
 • Gode resultater innen endringsledelse og overordnet økonomistyring. 

Personlige egenskaper

 • Du er en samlende leder med stor gjennomføringsevne.
 • Du kommuniserer tydelig og godt med ulike målgrupper, som fagfolk internt, næringslivsledere og politisk ledelse.
 • Du er analytisk og har gode strategiske evner.
 • Du evner å utvikle gode samarbeidsrelasjoner og skape entusiasme for endringer. 
 • Du er kvalitetsbevisst og resultat- og utviklingsorientert.
 • Du er dyktig til å prioritere.

Vi tilbyr

 • Mulighet til å lede og påvirke utviklingen av vårt viktige samfunnsoppdrag i Oslo kommune.
 • Deltakelse i nettverk og samarbeidsfora med andre toppledere i Oslo kommune.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Fleksitidsordning.
 • Lønn iht. avtale om lønns- og arbeidsvilkår for toppledere i Oslo kommune.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.
Søknaden sendes elektronisk via webcruiter.

Spørsmål om stillingen

Aksel Nikolai Norum - Fagsjef topplederrekruttering
Telefon: 480 79 972


Sektor: Offentlig
Lederkategori: Direktør
Sted: 0161 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon, Forskning, utdanning og vitenskap, PR, informasjon og kommunikasjon
Stillingsfunksjon: Ledelse, Forretningsutvikling og strategi, PR og informasjon
Nøkkelord: klima, omstilling, grønn, kommunikasjon, ledelse

Lignende stillinger|